RANGOS ELISMERÉS AZ IDEI B.-A.-Z. MEGYEI PRIMA PRIMISSIMA GÁLÁN

Rangos elismerés az idei B.-A.-Z. Megyei Prima Primissima gálán „A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára.”

A Demján Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Prima Primissima Díj rangját e hitelességre törekvés mellett azon díjazottak személye emeli még magasabbra, akik az elmúlt több mint egy évtizedben a legjobbakká váltak a jók között.

A kitüntetés 2005-től egészült ki a területi Prima-díjak rendszerével. Ekkortól szűkebb környezetünk kiválóságai is méltó elismerésben részesülhetnek. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjai. Ők azok, akik közelről figyelhető, megismerhető példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk közösségének. A megyei Prima-díjak rendszerének célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket.

Az idei B.-A.-Z. Megyei Prima díjakat november 8-án, a Miskolci Nemzeti Színház patinás épületében, gálaműsor keretében adták át. Az est fővédnöke: Török Dezső, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere volt. Idén magyar tudomány kategóriában Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, magyar köznevelés kategóriában Prof. Dr. Berkő Péter egyetemi tanár, magyar népművészet és közművelődés kategóriában Jóna István táncművészeti vezető kapta az elismerést. A közönségdíjat a magyar tudomány kategóriában is jelölt Szabó György, a „bükki füvesember” vehette át.

Az est során a VOSZ a megyei vállalkozói és munkaadói díjakat is átadta. Az Év Víziközmű Társasága az ÉRV ZRt., az Év munkáltatója Ritter Géza vezérigazgató lett.

Az Év informatikai vállalkozása díjat az IND Groupnak, az Év Felnőttképzési vállalkozása díjat a Fókusz Oktatási Nonprofit Kft.-nek ítélték oda; míg az Év Elektronikai vállalkozása címet a Felkor 2000 Kft., az Év építőipari vállalkozása címet pedig a Rex-Bau Kft. kapta. Az Év utazási irodája díjat a Globusz Travel Kft.-nek, az Év szállodatulajdonosa díjat az Aura Gold Kft-nek, az Év húsipari vállalkozása díjat a Sajó-Hús Kft.-nek, az Év Fejlesztőmérnöki vállalkozása díjat pedig az Admatis Kft.-nek adták át. 

„A Prima Primissima, történetének eddigi évei alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben, napjainkra már a jelöltté válás is elismerésnek számít. A díj életre hívóinak, mai gondozóinak és támogatóinak célja, hogy az értékek elismerésével értéket teremtsen, s a példaképek kiemelésével példát nyújtson.”

Ritter Géza vezérigazgató az alábbiak szerint értékeli a díjat:

„Fél évszázad emberi léptékkel mérve tekintélyes idő…
Ennyi esztendővel a háta mögött az ember fogékony a mérlegkészítésre: hajlamos visszatekinteni az elmúlt időszak eseményeire, összegezni a jelen eredményeit – ezekből merítve tapasztalatot és erőt az előtte álló feladatok sikeres megvalósításához. 
Mindez hatványozottan igaz egy kitüntető cím, egy nemes kezdeményezés során született megtisztelő elismerés adományozása apropóján.

Az általános- és a középiskolai tanulmányaimat követően, az egyetemi diplomám megszerzése urán, 1988 óta tevékenykedem a víziközmű-szolgáltatás területén. Majd’ egy évtizedig a Fővárosi Csatornázási Műveknél dolgoztam - kezdetben technológus, később főtechnológus munkakörben láttam el a mindennapi feladataimat. A budapesti tapasztalatszerzést követően 1996-tól Miskolcon a Keviterv Plusz Kft.-nél irányító tervezőként helyezkedtem el. Időközben saját céget is alapítottam, ami szintén a víziközművek tervezésével, üzemeltetésével és tanácsadással foglalkozott. Újabb fejezet volt életemben a Szikszóvíz Kft.-nél eltöltött idő, ahol ügyvezetői posztot töltöttem be. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. vezérigazgatói tisztségét 2010 októberétől, azaz több mint 4 éve látom el.

Fél évszázad egy cég életében jelentős szakasz…
Társaságunk, a közelmúltban 50 éves ÉRV vezetőjeként fontosnak tartom, hogy az irányításom alatt álló cég több mint ezer dolgozójával nap mint nap arra törekedjünk, hogy a legmagasabb minőségű víziközmű-szolgáltatást nyújtsuk az érdekelt felek (köztük a tulajdonosok, a fogyasztók, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom) megelégedésére.

A nemzeti érdekek érvényre juttatása az ÉRV ZRt. egyik legfontosabb célja, ezért meghatározó szerepet vállalunk a víziközmű szektor történelmi átalakításában. Integrációs törekvéseink eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik, így Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Hajdú-Bihar megyében több mint 700 000 ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk minden nap. Célunk, hogy az ellátási terület növekedésével hatékonyabb legyen a víziközművek működtetése és csökkenjenek a fajlagos költségek. Fontos törekvésünk továbbá, hogy a szolgáltatás minősége mindenütt egységes nívójú legyen, a fogyasztók terhei pedig ne növekedjenek. A jövőre nézve támogatjuk a szolgáltatói társaságok szigorúan ellenőrzött, nonprofit módon működő átalakítását.

Ezt az összetett tevékenységet, a kollégáimmal együtt a főhajtás és a köszönetnyilvánítás szellemében végezzük. Főhajtással az ÉRV-gyökerek ültetői, táplálói, valamint a meghatározó céges mérföldkövek eredményei előtt. Ugyanakkor köszönetnyilvánítással a stabil mindennapjainkat lehetővé tévő tulajdonosaink, a partnereink, a fogyasztóink és a szolgáltatásunkat dicséretes gondossággal végző munkavállalóink felé. Jól bizonyítva azt, hogy az elismert és megbecsült, a kor igényeire adekvát válaszokkal felelő víziközmű-szolgáltató cégünk legfőbb ismérve a legteljesebb partneri megelégedésre való törekvés.

Előre tekintve…
Történelmi időknek vagyunk nemcsak szemtanúi, hanem egyben alakítói is. A modern vízgazdálkodás története az újabb és újabb kihívásokra válaszul adott tettek története is. A változó kor azonban változó szemléletmódot követel meg. A vízkészletek jelentősége regionális és országos szinten, de világviszonylatban is felértékelődött. A környezettudatos vízgazdálkodás ma már nem a szép szavak szintjén létező puszta „különcködés” vagy „luxus”, hanem gyermekeink és unokáink, a közös jövendőnk záloga - létkérdés. 

Ehhez a nemes, de rendkívül felelősségteljes küldetéshez a közelmúltban megszületett Magyarországi Víziközmű Törvény teremtett új kereteket, hogy a ránk váró feladatokat az átalakuló XXI. századi kihívásokhoz idomulva láthassuk el. Tartozunk annyival elődeinknek, kortársainknak és utódainknak, hogy ebben a megváltozott viszonyrendszerben is megtaláljuk a további fejlődés helyes lépéseit.”