PROJEKTINDÍTÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY/ KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Az ÉRV. Zrt-nél elindult a KEHOP-2.1.11-21-2022-00008 azonosítószámú, „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése”, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése”, valamint a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt, amelyek mindösszesen 13.450.186.822 Ft uniós támogatásból valósulnak meg. A projektek során megépülő távvezetékek és komplex víziközmű-fejlesztés révén a közvetlenül és közvetve érintett települések lakosai részére is biztosított lesz a biztonságos és minőségi ivóvízellátás.

A PROJEKTRŐL:
A térség fennálló, illetve a klímaváltozással és egyéb hatásokkal összefüggésben azonosított jövőbeni vízellátási problémáit, illetve a lehetséges megoldásokat elemezve, együttműködve az érintett térségek országgyűlési képviselőivel, illetve településvezetőivel, tudatos előkészítő munkát követően 2022-ben a többségi tulajdonosi jogkörgyakorló iránymutatásával az ÉRV. Zrt. és az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelődje NFP Nonprofit Kft.) konzorciumasikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.11. kódszámú, Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című pályázati felhívásra.

A pályázati anyag elbírálását követően a KEHOP-2.1.11-21-2022-00008 azonosítószámú,„Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése”, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése”, valamint a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt támogatói döntésben részesült a 1175/2022. (III.22.) Korm.határozat alapján. 

Ennek értelmében mintegy 13,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az a komplex fejlesztési elképzelés, melynek keretében tervezetten nagyságrendileg 70 km új távvezeték épül, és megvalósul a közvetlenül és közvetve érintett települések, településrészek biztonságos ivóvízellátása. 

A döntést követően megtörtént a támogatási szerződés aláírása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával, majd az előzetesen sikeresen lebonyolított feltételes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a tervezési folyamatok már 2022-ben elindulhattak. A szükséges engedélyek birtokában pedig már megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A beruházással közvetlenül és közvetve érintett települések: Arnót, Boldva, Borsodszirák, Bükkszenterzsébet, Felsőzsolca, Gesztely - Újharangod, Gömörszőlős, Kelemér, Megyaszó, Meszes, Parasznya, Radostyán, Ragály, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajóvámos, Serényfalva, Sirok, Szalonna, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Tarnaszentmária, Trizs, Varbó, Verpelét, Ziliz, Zubogy.

A teljes beruházás tervezetten 2024-ben ér véget. A mihamarabbi megvalósításért és a munkafeladatok magas szintű végrehajtásáért a Vállalkozóval együttműködésben mindent megtesz az építtető és üzemeltető ÉRV. Zrt., folyamatosan tájékoztatva az érintetteket.

Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója a projekt kapcsán az alábbiakat hangsúlyozta:
„Ma már a közműves ivóvíz-szolgáltatás a lakosság teljes köre számára elérhető hazánkban, a közműves szennyvízelvezetéssel ellátottak aránya pedig évről évre növekszik. Az ÉRV. Zrt. elkötelezett a hosszú távú, minőségi szolgáltatásnyújtás mellett. A Társaság fenntarthatósági stratégiájában olyan fejlesztési feladatok szerepelnek, amelyekkel reagálni tud a jelen és a jövő kihívásaira, az ellátást veszélyeztető problémák megoldásával. Az ÉRV. Zrt., az ország első regionális rendszereit több évtizede működtető szolgáltatójaként, az ellátás biztonság fenntartásának egyik eszközeként a regionális hálózatok bővítését szorgalmazza, amelyekkel olyan térségek ellátása is megvalósulhat, ahol a helyi vízbázisok nem megfelelő minőségűek, vagy nincs kellő vízmennyiség.”

További tájékoztatás kérhető: ÉRV. Zrt. Kommunikációs és PR Iroda (kommunikacio@ervzrt.hu).

Sajtóközlemény letölthető pdf formátumban

Kapcsolódó dokumentumok