ÖNÉRTÉKELÉS AZ ÉRV ZRT.-NÉL

Önértékelés az ÉRV ZRt.-nél Magyarországon 1996-ban alapították meg a Magyar Nemzeti Minőségi Díjat, amelyet a teljes körű minőségirányítás terén legjobb eredményeket felmutató kis-, közepes és nagyméretű termelő és a szolgáltató vállalkozások kategóriájában minden évben egy szervezetnek adományoz a Miniszterelnök.

A díjat pályázat útján lehet elnyerni, pályázatot pedig a megadott kritériumok szerinti önértékelés alapján lehet benyújtani. A Magyar Nemzeti Minőségi Díj az európai díj modelljén (EFQM) alapul, amely szerint nem a termék vagy a szolgáltatás minőségét díjazzák, hanem az egész szervezet tevékenységét az üzleti kiválóság elérésében. A minőségdíjak és az üzleti kiválóság elismertségét jelzi, hogy ünnepélyes keretek között a világon mindenütt valamely első számú vezető - elnök, kormányfő, királynő - adja át "a minőség Oscarját".

A minőség ma már egyszerre a vállalkozások, intézmények hatékony működésének egyik fő jellemzője és a nemzeti kultúra része. A minőség az egyik olyan tényező, amely összeköti az eladót a vevővel, a szolgáltatót a fogyasztóval, a közintézményt a polgárral.

Az ÉRV küldetése, hogy kiváló minőségű víziközmű-szolgáltatást nyújtva a tulajdonos és a fogyasztók elégedettségét növelje, a társasági és az egyéni célok összehangolása mellett.

Küldetésünkkel összhangban Társaságunk legfőbb célja, a működés kiválóságának biztosítása és ezáltal kiváló eredmények elérése. Ezzel összefüggésben évente önértékelést végzünk, mely során elemzésre kerül az alkalmazott módszerek hatékonysága és az elért eredmények alakulása. Ezen önértékelések összefoglaló dokumentuma a Nemzeti Minőségi Díj pályázatunk.

Miért végzünk önértékelést?

 • Az eredmények teljes körű elemzésével a mutatók javítási lehetőségeinek meghatározása érdekében.
 • A módszerek átvizsgálásával a hibák feltárása, és a fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében.
 • A működés színvonalának és hatékonyságának javításáért.
 • A Társaság valós helyzetének meghatározásáért.

Az önértékelés eredményeinek ismeretében a Társaság menedzsmentje kialakította az ÉRV ZRt. jövőképét, megállapította legfontosabb értékeit, etikai alapelveit, valamint meghatározta stratégiai célkitűzéseit.

Az ÉRV jövőképe, hogy Észak-Magyarország piacvezető, kiválóan működő, legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatójává kíván válni.

Társaságunk hosszú távú stratégiai célkitűzései:

 • Eredményes, a Tulajdonos igényeinek megfelelő működés biztosítása.
 • Az érdekelt felek (fogyasztók, társadalom) elégedettségének növelése.
 • Megfelelő humán erőforrás biztosítása, a munkavállalók elégedettségének növelése.
 • A működés kiválóságának biztosítása, a folyamatok hatékonyságának növelése.

Küldetésünk teljesítése, céljaink elérése és működési színvonalunk kiválóság irányába történő javítása érdekében:

 • A kezelésünkben lévő állami és önkormányzati tulajdonú víziközműveket üzembiztosan működtetjük, állagukat megőrizzük. Vízbázisainkat kiemelten védjük.
 • Megbízható, folyamatos víziközmű szolgáltatást nyújtunk. A vízminőséget az előírások szerint, rendszeres minőség-ellenőrzés mellett biztosítjuk. A szolgáltatási hibák elkerülésére, illetve gyors elhárítására törekszünk.
 • A fogyasztók észrevételeire, esetleges panaszaira a lehető leggyorsabban reagálunk.
 • A Társaság piaci helyzetének fenntartására, javítására, a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználására törekszünk.
 • A tevékenységeinkre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások követelményeit rendszeresen figyeljük, és működésünk során betartjuk.
 • Tevékenységünkkel összhangban a működés környezetterhelő hatásait rendszeresen értékeljük, és azokat a lehető legalacsonyabb mértéken tartjuk. A fajlagos energiafelhasználást optimalizáljuk. A környezetszennyezés megelőzésére törekszünk.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes, vagyonvesztés nélküli gazdálkodásra, a társasági vagyon gyarapítására, a pénzügyi egyensúly és a fizetőképesség megőrzésére.
 • Az eltérések kezelése érdekében helyesbítő és megelőző intézkedéseket hozunk, feltárjuk és megszüntetjük a hibaokokat és a hibalehetőségeket.

Társaságunk legfontosabb értékeit az alábbiakban határoztuk meg:

 • Piaci integrációs képesség.
 • Fejlesztésorientáltság, innovativitás.
 • Megbízható szolgáltatás.
 • Magas műszaki színvonal.
 • Jövedelemtermelő képesség.
 • Pénzügyi stabilitás.

A folyamatos önértékelés és a fejlesztési tevékenységek következtében az alábbi fontosabb eredményeket érte el Társaságunk az elmúlt években:

 • A területbővítési tevékenységnek köszönhetően az általunk közvetlenül ellátott fogyasztók száma, illetve az üzemeltetett hálózatok hossza folyamatosan növekszik.
 • A technológiai fejlesztések hatására a Társaság szolgáltatási minőségével kapcsolatos fogyasztói elégedettség folyamatosan növekszik.
 • A hálózatkarbantartási tevékenység racionalizálásából adódóan mind a szolgáltatás megbízhatóságával, mind a hibaelhárítás minőségével való fogyasztói elégedettség növekszik, párhuzamosan a hibaelhárítási idők csökkenésével.
 • A számlázási folyamat módosításával összefüggésben javul a számlázás pontosságával kapcsolatos elégedettségi index, illetve csökken a hibás számlák aránya.
 • Az ügyfélszolgálati tevékenység folyamatos fejlesztésének eredményeként csökkennek az ügyintézési idők, és növekszik az ügyintézések hatékonyságával kapcsolatos elégedettség.
 • A kintlévőség-kezelési tevékenység hatékonyságának javításával a kintlévőségek aránya fokozatosan csökken.
 • A folyamatok racionalizálásával és a jobb munkaszervezéssel összefüggésben élőmunka hatékonyságunk és termelékenységünk évről-évre növekszik.
 • Bérpolitikánknak megfelelően, a működési hatékonyság javításának köszönhetően az egy főre jutó átlagkereset folyamatosan, az ágazati átlagos mértéket meghaladóan növekszik.
 • A humán erőforrás képzéséhez kapcsolódó céljaink teljesítésének eredményeként egyre magasabb a szakképzettek és a felsőfokú végzettségűek aránya, illetve folyamatosan növekszik az oktatásban (tanfolyami, iskolarendszerű) résztvevők száma.
 • A munkavédelemmel kapcsolatos erőfeszítések, illetve az üzemegészségügyi szolgáltatások hatására a munkabalesetek száma, illetve a táppénzes napok aránya folyamatosan csökken.
 • Folyamatosan növekszik a Társaság arculatával-, a kapcsolattartással- és a szerződéses követelmények betartásával kapcsolatos önkormányzati elégedettségi index.
 • Környezetvédelmi intézkedéseink hatására csökken a Társaságunk tevékenységével összefüggésben keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége, ugyanakkor növekszik a szelektíven gyűjtött újrafelhasználásra elszállított hulladékok mennyisége.
 • A technológiai fejlesztések következtében fokozatosan csökken a fajlagos vegyszer-, illetve energiafelhasználás.
 • A hálózatrekonstrukciók eredményeként folyamatos csökkenést mutat a hálózati veszteség indexe is.

Összegzésként megállapítható, hogy Társaságunk a kiválóság felé vezető úton komoly eredményeket tud felmutatni, mely valamennyi munkavállalónk érdeme.

Társaságunk eddigi kimagasló tevékenységét, 2006-ban EFQM 5*-os Recognised for Excellencedíjjal jutalmazták.