NEM A PARTNER VÍZ A VASOXIDOS

Nem a „partner víz” a vas-oxidos

Kazincbarcika, Miskolc (ÉM - B. Gy.)
Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. stratégiai célja a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása és a fogyasztók elégedettségének növelése. Ehhez kapcsolódóan kiemelt fontossággal bír a vízbázisok megfelelő védelme, az ivóvíz előírt minőségének garantálása és a szolgáltatás biztonságának fenntartása - jelentette ki Kovács Zsolt vezérigazgató. A fenti célok teljesítéséhez a Társaság évente milliárdos nagyságrendű fejlesztési forrásokat fordít a vízbázisok megóvására, technológiai fejlesztésekre, hálózatrekonstrukciókra.

Óriási erőfeszítések

Ez év júniusában Miskolc város egészséges ivóvízzel való ellátását a helyi szolgáltató, saját felszíni vízbázisának elfertőződése miatt nem tudta biztosítani, ezért az ÉRV segítségét kérte. Munkatársaink óriási erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a miskolciak a bekövetkezett havária ellenére is egészséges ivóvízhez jussanak - mondotta Kovács Zsolt vezérigazgató. Szakembereink a megnövekedett vízigények kielégítése érdekében hétvégén és túlórában végezték a Csúcsvízmű nagy biztonsággal működő parti szűrésű kútjainak ismételt üzembe állítását. A kutak fertőtlenítése, a tisztítási technológia átállítása és a vezetékhálózat mosatása során mindent elkövettek, hogy az előírások szerinti vízminőség biztosított legyen.

Mindig megfelelt
Társaságunk a Miskolc felé átadott vízmennyiséget 500 m3/napról öt nap alatt 5.500 m3/napra, majd 19.000 m3/napra emelte, amely számtalan szakember áldozatkész munkájának és szakmai hozzáértésének köszönhető. Ezt a megnövekedett vízmennyiséget az ÉRV azóta is biztosítja. A termelés növelésével párhuzamosan az ÁNTSZ által előírt hálózati mintavételi gyakoriságon túlmenően, a miskolci átadási ponton az ivóvíz minőségét cégünk napi két alkalommal is ellenőrzi üzemi-, illetve akkreditált központi laboratóriumában. A nyári havária óta eltelt időszakban az ÉRV által biztosított víz minősége zavarosság és vastartalom tekintetében a miskolci átadási pontokon minden alkalommal megfelelt a 201/2001. Kormányrendelet előírásainak - hangoztatta a vezérigazgató.

Az utóbbi hónapokban több téves információ is napvilágot látott a médiában az ÉRV által átadott víz minőségéről. A korrekt tájékoztatás érdekében el kell mondani a következőket is:

Az ÉRV felszín alatti vízbázisai, valamint a kiépített védelmi rendszer biztonságosabb vízellátást tesznek lehetővé, mint a karsztforrások, melyeknek mind a nyersvíz-minősége, mind a hozamszintje nagyon ingadozó és kiszámíthatatlan.

Az ÉRV által működtetett vízbázis monitoring rendszerének üzemeltetése, illetve a technológiai folyamat mintavételei garanciát jelentenek arra, hogy a termelt víz minősége mindenkor megfeleljen az előírásoknak.

Folyamatos mintavétel
Társaságunk az átadásra kerülő ivóvíz minőségének megőrzése érdekében ütemezetten tisztítja vezetékhálózatát. Soron kívül ez év novemberében elvégezte a Miskolc ellátását biztosító NA 600-as vezeték csőgörényes mosatását.

A Társaság az ÁNTSZ előírásait meghaladó számú vízmintavételt végez, mind a kibocsátott víz esetében, mind a hálózaton, így folyamatosan kontrolálva a minőséget.

A vas esetében a megengedett határérték 200 mikrogramm/l. A laboratóriumi mérés adatsor azt mutatja, hogy a Sajó - part aknánál maximálisan jók a paramétereink, hiszen szeptemberben 77, októberben 48, novemberben pedig döntően 50 alatt volt a vastartalom. Mindezek alapján a Miskolcon tapasztalható esetleges zavarosságnak, vízelszineződésnek semmiképpen nem lehet előidézője az ÉRV-től átvett ivóvíz nem megfelelő minősége, vas-oxid-tartalma. Annak okai a megyeszékhely hálózatát üzemeltető társaságnál a hálózat állapotában, az üzemeltetés mikéntjében keresendők - hangsúlyozta Kovács Zsolt vezérigazgató.  

Észak Magyarország, 2006. december 22. (péntek)