MEGVALÓSULT A LÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ ÁRVÍZVÉDELMI REKONSTRUKCIÓJA

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében kiírt Természetvédelmi katasztrófák megelőzése és kezelése című projekt zárórendezvényét 2017. 05. 10-én tartották Bánhorvátiban.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SH/2/2/4 „A Lázbérci víztározó árvízvédelmi rekonstrukciója”

A projekt összköltsége:   284 012 940 HUF
A támogatás aránya:        85 %
A projektgazda:                 Bánhorváti Község Önkormányzata
Szakmai partner:              ÉRV ZRt.

Bánhorváti Község Önkormányzata az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakmai támogatása mellett 2012. évben pályázatot nyújtott be a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében kiírt Természetvédelmi katasztrófák megelőzése és kezelése című projektre. A projektben jóváhagyott 1 009 370 CHF támogatásnak köszönhetően 2015. évben megvalósulhatott a Lázbérci víztározó árapasztó műtárgyának felújítása, a surrantó mellett húzódó szivárgó rekonstrukciója, valamint az alvízcsatorna teljes burkolása. A munkálatok megvalósítása hosszútávon biztosítja a Lázbérci - víztározó biztonságos üzemeltetésének feltételeit, ezáltal az ivóvízellátás zavartalan szolgáltatását, valamint a tározó alatt fekvő három (Bánhorváti, Nagybarca, Vadna) település megfelelő védelmét és biztonságát a hirtelen megjelenő és levonuló nagy vizek ellen.

A projekt keretében további lehetőség nyílt összesen 42.237.303,- HUF összegű árfolyam különbözetből származó támogatási összeg felhasználására.

A fennmaradó támogatási összeget, mérlegelve a lehetséges jövőbeni természeti katasztrófák minél hatékonyabb és gyorsabb kezelését, megelőzését, az Önkormányzat az alábbiak szerint használta fel:

A többlettámogatás keretében megvalósult „A Lázbérci víztározó árvízvédelmi rekonstrukciója” elnevezésű projekt keretében a „Bán-patak ökológiai fejlesztése” tárgyú munka, amelynek köszönhetően az árapasztó műtárgyon békaterelő lemezek kerültek rögzítésre, hosszútávon biztosítva ez által a védett kétéltűek biztonságos közlekedését, vándorlását a víz irányába. Megvalósult továbbá az alvízcsatorna mederárnyékolása, a honos parti növényzet felújítása, a szükséges növénytelepítés, biztosítva a víz megfelelő biokémiai tulajdonságait az élővilág megtelepedéséhez.

Fentieken túl megvalósult a Bán-patak fennmaradó mederrendezési munkáihoz szükséges vízjogi tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése, amelynek köszönhetően folytatódhat a meder árvízvédelmi rendezése, kotrása. Sor került 1 db JCB 4CX kotró-rakodógép beszerzésére, amellyel az Önkormányzat megvalósítja a Bán-patak mederrendezési munkáit és a meder tisztán tartását, a település csapadékelvezetésének fejlesztését, a kialakuló belvizek biztonságos elvezetését.

Beszerzésre került még a feladatok megfelelő logisztikai végrehajtásához, az anyagok mozgatásához és a személyek szállításához szükséges Ford Ranger Pick Up gépjármű, valamint kialakításra került az Önkormányzat saját árvízvédelmi raktára a szükséges felszerelési tárgyakkal (áramfejlesztő, zagyszivattyú, egyéb szivattyú, zsákok, ásók, lapátok, egyéb felszerelések).

Összességében elmondható, hogy a projektnek köszönhetően Bánhorváti Község Önkormányzatának sikerült sok olyan felújítási, beszerzési feladatot megvalósítani, amely a jövőben esetlegesen előforduló nagy esőzések okozta természeti katasztrófák megelőzése és sikeres kezelése érdekében szükséges lehet!

Bánhorváti Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek, kiemelten a támogatást nyújtóknak, a közreműködő hatóságoknak, a kivitelezőknek és a szakmai partnernek, akik hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításáho

Kapcsolódó dokumentumok