MEGÚJULÓ TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA A SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Miért van szükség Szécsényben a szennyvíztisztító telep felújítására? A témában Máté Csabát, az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Észak-nógrádi Szolgáltatási Divíziójának vezetőjét kérdeztük.

A szécsényi szennyvíztisztító telep az utóbbi években már nem volt képes, az év minden szakában a szennyvíz tökéletes megtisztítására, ezért a tulajdonosok, illetve az ÉRV ZRt. környezettudatos magatartása a telep fejlesztésének kezdeményezését eredményezte.

Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet?

A jelenlegi technológia 2000-ben került átadásra, akkor 6 település beruházásában az ott keletkezett szennyvizek megtisztítására épült (Szécsény, Rimóc, Varsány, Nagylóc, Nógrádsipek, Hollókő). Ezt követően 2001-ben a rendszerhez csatlakozott a kistérség másik része is (Ludányhalászi, Nógrádszakál, Endrefalva, Szécsényfelfalu, Szalmatercs, Piliny, Karancsság, Nógrádmegyer, Magyargéc, Bencúrfalva), így jelenleg már 15 településről érkezik ide a szennyvíz. Az akkor épült tisztítótelep ezt a megnövekedett terhelést már nem képes kiszolgálni. A biológiai terhelés a tisztítótelep kapacitásának másfélszeresére nőtt, ezért, és a télen igen hideg szennyvíz miatt a régi technológia már nem alkalmas a megfelelő minőség elérésére.

Mikor kezdődött a jelenlegi beruházás előkészítése?

Az első jelek már évekkel ezelőtt érzékelhetőek voltak, ezért az érintett önkormányzatokkal együttműködve, és az üzemeltetői saját forrásokból már akkor megkezdtük a fejlesztés előkészítését. A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése több évig tartott. 2009-ben megbíztunk egy független mérnöki irodát, hogy tegyenek javaslatot olyan technológiára, mely képes az itteni szennyvíz sajátosságai mellett a megfelelő tisztítási hatásfok elérésére. A mérnökiroda javaslata alapján jutottunk el a ciklikus technológiához, mely a mai szennyvíztisztítási módszerek között is igen úttörő megoldásnak tekinthető. Magyarországon az elmúlt 1-2 évben épültek, épülnek az első ilyen telepek.

A jelenlegi rekonstrukció KEOP támogatással épül, az érintett 15 település beruházásában. Hogyan sikerült eredményes pályázatot benyújtani?

Az ÉRV ZRt. megkereste a települések vezetőit, és javaslatot tett egy társulás létrehozására a beruházás lebonyolítására. 2011 nyarán megalakult a Szécsényi Szennyvíz- Agglomerációs Önkormányzati Társulás, 15 település részvételével, Beszkid Andor Rimóc Község polgármesterének elnökletével. A társulás 2012-ben benyújtotta a szakmailag jól előkészített pályázatot, mellyel a rekonstrukcióhoz szükséges kb. 1,2 milliárd forintos beruházáshoz 85%-os támogatást sikerült megnyerni, majd az önerő finanszírozására beadott pályázaton további 15 %-os támogatást nyertek az önkormányzatok, így tényleges sajáterő nélkül lehet a fejlesztést elvégezni.

A kivitelezés már megkezdődött, a szennyvíztisztító telepen már látszanak az új beton műtárgyak. Hogyan haladnak a munkák?

2013-ban megtörtént a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, melyet az ININ Konzorcium nyert meg, ez év elején pedig, az engedélyek beszerzése után, a tényleges munka is megkezdődött. Jelenleg már két nagy beton műtárgy is szerkezetkész, valamint készül a technológiai épület, valamint épülnek a kiszolgáló épületek is. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az INWATECK Kft.-vel, mely cég az itt létesítendő C-TECH technológia szállítója, hogy a XXI. századi kihívásoknak megfelelő tisztítótelep épüljön településünkön.