MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJ - A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE

BUDAPEST. A Vállalkozók Országos Szövetsége a Művészetek Palotájában december 6-án megtartott ünnepségén Lőrinc Ákos, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója a Magyar Gazdaságért Díj kitüntetést vette át Varga Mihály pénzügyminisztertől. Ezzel a díjjal az évek óta nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységet ismerték el, valamint azt a társadalmi felelősségvállalást, ami folyamatosan jelen van az ÉRV vezetésének munkájában.

A kitüntetés átadását követően Lőrinc Ákos vezérigazgató a biztonságos szolgáltatás magas szintű fenntartását jelölte meg a cég alapvető feladatának.  

A VÍZ az élet forrása, a társadalmi jólét és fejlődés egyik alapfeltétele. Az ivóvíz biztosítása, valamint a szennyvíz elvezetése és kezelése nélkülözhetetlen közszolgáltatás, amelyet valamennyien igénybe veszünk. Társaságunk, a térség meghatározó víziközmű-szolgáltatójaként arra törekszik, hogy ezt a felelősségteljes munkát az érdekelt felek: a társadalom, a tulajdonosok, a felhasználók, a munkavállalók, a partnerek szempontjait figyelembe véve, elégedettségük növelése mellett lássa el.

Mi a felhasználókért vagyunk! Az összehangolt szolgáltatói munkához, a feladatok maradéktalan ellátásához nélkülözhetetlen a jól felkészült, folyamatosan képzett munkaerő; a kutatás-fejlesztésre alapuló innovatív szakmai háttér; ugyanakkor elengedhetetlen a vízbázisok gondos megóvása, megfelelő védelme is.  Mindezek mellett kiváló partnerségre törekszünk a munkánkhoz kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel.

Az Észak-magyarországi régió gazdasági fejlődését azzal is segítjük, hogy az újabb cégek betelepüléséhez biztosítjuk az infrastrukturális hátteret. Ehhez jól működő víziközművek kellenek, egészséges ivóvíz, illetve a korszerű szennyvízhálózat biztosítása.

A több mint 1100 fős létszámmal dolgozó, fenntarthatóságra törekvő cégünk szervesen részt vesz a társadalom mindennapi életében, ugyanis kötelezettségünknek érezzük, hogy a minőségi szakmai tevékenységünk mellett aktívan részt vállaljunk olyan kezdeményezésekben, melyek a jelen és a jövő generációinak életminőségén javíthatnak. Éppen ezért rendszeresen, több telephelyünkön véradást szervezünk, jótékonysági akciókban adományokat gyűjtünk, illetve szemléletformáló programokat rendezünk a környezet- és vízbázis-védelemmel, a csapvízfogyasztás népszerűsítésével, a szakma presztízsének növelésével kapcsolatban.

-Az ÉRV tevékenysége a fejlesztések során újabb területek bevonását, azok ellátását is magával hozta.

- A 2011-es új víziközmű törvény megjelenése óta az ágazatban folyamatos integráció zajlik, és ez azt hozta, hogy a nagyobb szolgáltató társaságok a kisebb cégeket magukhoz vonzották az egységes minőség és a költséghatékonyság javítása érdekében. Társaságunk az utolsó öt-hat évben két és félszeresére növekedett úgy, hogy 22 kisebb társaságot integráltunk a szervezetünkbe, majd pedig megkezdtük az átvett közművek fejlesztését. Így már három megyében szolgáltatunk, Borsodban, Hevesben és Nógrádban. A megfelelő működéshez az egymástól részben eltérő szervezési kultúrák összehangolását, fejlesztésük terveit kellett kidolgozni, valamint az adatok migrációját is meg kellett teremteni.

-Globális feladatok is kapcsolódnak ide, mint a megjelenő klímaváltozás.

-A fenntarthatósághoz valóban olyan problémákra is oda kell figyelni, mint a klímaváltozással járó jelenségek, hogy éppen kevés a víz, vagy máskor a vízbőség okoz majd gondot. Ez valóban nagy kihívás, ezért kutatás-fejlesztéssel már most fel kell erre készülni. Az ÉRV. Zrt. például az egyetlen víziközmű-szolgáltató az országban, mely felszíni víztározókat üzemeltet. A víztározók speciális, más víznyerő bázisok üzemeltetéséhez nem hasonlítható kezelést igényelnek, melyre a jövőben is nagy figyelmet kell szentelnünk.

Az eddig elért eredmények további felelősségteljes szakmai munkára, a minőségi szolgáltatás folyamatos fenntartására sarkallják az ÉRV kollektívát. Éppen ezért a jövőben is küldetésünknek tekintjük a kollégáink szakmai tudásának és a technológiai színvonalnak a további fejlesztését, a munkavállalók motiválását és az ágazatba való vonzását, valamint a társadalmi felelősségvállalást és edukációt – mondta Lőrinc Ákos vezérigazgató.

                                                                                                    NAGY JÓZSEF 
                                                                                                    jozsef2.nagy@mediaworks.hu

Kapcsolódó dokumentumok