KÖZLEMÉNY CSOPORTOS KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK DÍJÁNAK ENGEDMÉNYÉRŐL

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az érvényben lévő Árképzési szabályzatát és ártervét 2011. május 20-tól visszavonásigmódosította.

A módosítás értelmében a Társaságunk valamennyi új közműcsatlakozási munka (függetlenül a szolgáltatás fajtájától, illetve a vízmérő méretétől), mindenkor érvényben lévő Árképzési szabályzatban meghatározott kivitelezési díjából (rögzített és kalkulált egyaránt) 20% engedményt ad (a vonatkozó belső és külső előírások figyelembe vételével) az érintett megrendelőknek, amennyiben az alábbi feltétel teljesül.

Az engedmény feltétele: ugyanazon településen, az együtt megrendelt és az egy napra tervezett kivitelezésű közműcsatlakozások száma haladja meg az öt darabot.

További információ: Bodnár Tibor, divízióvezető
                                  Tel.: 06/30-619-2443
                                   E-mail: bodnar.tibor@ervzrt.hu