KÖLTSÉGHATÉKONYABB GAZDÁLKODÁS, SZABÁLYSZERŰ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

LEZÁRULT AZ ÁSZ VIZSGÁLATA

Szabályszerűen alkalmazza a szolgáltatási díjakat az ÉRV ZRt. - állapította meg az Állami Számvevőszék. A közelmúltban zárult le az a vizsgálat, amely a hazai regionális vízmű vállalatok 2011. január 1. és 2015. december 31. közötti gazdálkodási időszakát vette górcső alá. Az elemzésből kiderült, hogy javult a kazincbarcikai székhelyű Társaság költséggazdálkodási hatékonysága.

Alapvető nemzeti érdek a megfelelő színvonalú és biztonságos ivóvíz-, illetve szennyvízszolgáltatás biztosítása, valamint a víziközmű-vagyon védelme. E stratégiai célok megvalósításában kiemelkedő jelentőséggel bírnak a többségi állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-szolgáltatók, köztük az ÉRV ZRt. is. Az egészséges ivóvízellátás és a helyi szintű szennyvízkezelés ellátása az állam, illetve a települési önkormányzatok kötelessége, akik a víziközmű-szolgáltatók közreműködésével végzik a tulajdonukban lévő víziközmű-rendszerek üzemeltetését.

Az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve által közelmúltban kiadott összegzés kitér arra, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül 2011-ben közel 400 önkormányzati, illetve állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató gazdasági társaság működött. A területet szabályozó, 2011. december végén életbe lépett törvény következtében kezdődött el a víziközmű-szolgáltatás integrációja, ezzel 2015-ben 42-re csökkent az engedéllyel rendelkező társaságok száma. Ezen felül bevezették a központi hatósági árszabályozást a vízi-közműdíjak megállapításánál, és 2013. július 1-jétől ebben az ágazatban is elkezdődött a felhasználók terheinek mérséklését célzó rezsicsökkentés. Az integrációs folyamat hozzájárult a hatékonyabb üzemméret kialakításához, a költséghatékonyság javulásához, növekedett az egyes ellátási területeken a regionális vízmű társaságok által kiszolgált fogyasztók száma és ez pozitív hatást gyakorolt az egységnyi ráfordításra.

Az öt regionális víziközmű-szolgáltató működésének ellenőrzését követően az ÁSZ- jelentésben rögzítésre került, hogy a Társaságok a közfeladat ellátására a használatukba, illetve kezelésükbe került vagyonnal összességében szabályszerűen gazdálkodtak. Az előírásoknak megfelelően eleget tettek a számviteli szétválasztási kötelezettségüknek, a keresztfinanszírozás tilalmának való megfelelés pedig teljes körűen megvalósult. A víziközmű-szolgáltatási díjak alkalmazása a jogszabályok előírásai szerint történt, a regionális vízmű társaságok 2013-tól a jogszabályi előírásoknak megfelelően csökkentették a szolgáltatási díjakat.

A hatékonyság további növelése érdekében az Állami Számvevőszék javaslatokat fogalmazott meg a szolgáltatók részére, melyeket a Társaságok intézkedési terv alapján építenek majd be a jövőbeli működésükbe. A tulajdonosi elvárásokkal összhangban az ÉRV ZRt. legfontosabb stratégiai céljának továbbra is az optimális árú, megbízható szolgáltatás biztosítását tartja, törekedve a szolgáltatási színvonal folyamatos javítására, a felhasználói elégedettség növelésére.

Az ÉRV ZRt. vezetősége köszönetét fejezi ki valamennyi munkavállalójának, hiszen ezt az eredményt és a vele járó pozitív megítélést csakis az egyes részterületek precíz összehangolásával, maximális odafigyeléssel és áldozatos munkával lehetett elérni. Az eddig elért eredmények további felelősségteljes szakmai munkára sarkallják Társaságunkat.

Kapcsolódó dokumentumok