KELEMÉRI VÉDŐIDOM KIJELÖLÉS

Tisztelt Fogyasztó! Az egészséges ivóvízhez való hozzájutás már ma is stratégiai kérdés, de a jövőben még inkább azzá válik. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságú feladat a vízbázisok megfelelő védelme, melyben Társaságunknak és a társadalomnak is nagy a felelőssége.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ÉRV ZRt. a 9064-2/2010. számon megkapta a Kelemér Községi Vízmű hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerének kijelölő határozatát, mely a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendeletnek megfelelően meghatározza a védelem alá helyezett vízbázis határait, az érintett ingatlanokat, illetőleg azokra vonatkozóan tiltásokat fogalmaz meg.

A védőterület kijelölésében érintett ingatlanok az alábbiak:

Belső védőövezet
Az I. és a II. számú kutak belső védőövezetei az alábbiak:

I. kút (Rétkút)  - a Kelemér 018/5 hrsz.-ú ingatlan teljes kiterjedésében, 
                              azaz 2728 m2.

II. kút (Egres-forrás) - a Kelemér 025 hrsz.-ú ingatlan teljes kiterjedésében, 
                                       azaz 9859 m2.

Külső védőövezet:
A külső védőterület által (nem teljes területtel) érintett ingatlan:

I. kút (Rétkút) - a Kelemér 019 hrsz.-ú ingatlan (patak) 195 m hosszban, 
                            1310 m2 területtel.

„A” hidrogeológiai védőterület
A hidrogeológiai „A” védőterület által – nem teljes területtel - érintett ingatlan:

II. kút (Egres-forrás) - a Kelemér 024/8 hrsz.-ú ingatlanból g jelű szántó művelési 
                                       ágú alrészletét érintő 3684 m2 nagyságú terület.

„B” hidrogeológiai védőterület
A hidrogeológiai „B” védőterület által – nem teljes területtel - érintett ingatlan:

II. kút (Egres-forrás) - a Kelemér 024/8 hrsz.-ú ingatlan g és d jelű alrészletét érintő 
                                       3 ha 7608 m2 nagyságú terület.

A védőterületek határainak kijelölése, valamint a védőövezetek és az azokra vonatkozó tiltások megtalálhatók a helyi önkormányzatoknál kifüggesztve, illetve a www.ervzrt.hu honlapon.Kérjük, szíveskedjenek tájékozódni, hogy az Önök tulajdonában lévő területre mely korlátozások érvényesek!

Annak érdekében, hogy közös vízkincsünket megóvjuk, ismertetjük a kijelölő határozatbanmegfogalmazott legfontosabb korlátozásokat, tiltásokat:

Belső védőövezeten tilos:
- a bekerített határokon belül engedély nélküli tartózkodás;

- hulladék elhelyezése;
- mezőgazdasági tevékenység végzése (kivéve: vegyszeres kezelés nélküli 
   erdőfelújítás hatósági felülvizsgálatot követően);
- trágyázás (szerves- és műtrágyázás); növényvédő- és gyomirtó szerek használata.

A külső védőövezeten tilos:
- olyan tevékenység végzése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése 

   következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetve
   a vízbe 20 napon belül le nem bomló szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet;
- csatornázás nélküli lakó- vagy irodaépületek létesítése;
- lakótelep, új parcellás üdülőterület létesítése;
- hulladék elhelyezése;
- önellátást meghaladó állattartás;
- üzemanyagtöltő-állomás, gépkocsi parkoló, só depónia létesítése;
- veszélyes, mérgező, vagy radioaktív anyagokat, ásványolaj termékeket, 
   vagy folyékony hulladékot szállító járművekkel közlekedni;
- járművek és munkagépek tárolása, üzemanyag feltöltése, olajcseréje;
- az utak sózással történő síkosság mentesítése;
- az állattenyésztés és legeltetés;
- növényvédőszerek, szerves vagy műtrágya tárolása, növényvédőszeres
   eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése.

A hidrogeológiai „A” védőterületen tilos:
- lakótelep kialakítása; új parcellázás üdülőterület kialakítására;

- hulladék elhelyezése (kivéve: építési hulladék lerakása, környezeti
   hatástanulmány eredményétől függően)
- erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, 
   ilyen hulladék tárolása, lerakása;
- veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító létesítése;
- élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása; 
   egyéb ipari szennyvíz szikkasztása;
- hígtrágyázás, szennyvízöntözés;
- növényvédőszer tárolása, elhelyezése, kijuttatása légi úton;
- dögkutak létesítése és működtetése.

A hidrogeológiai „B” védőterületen tilos:
- erősen mérgező, vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, 

   ilyen hulladékok tárolása, lerakása;
- ipari szennyvíz szikkasztása (kivéve: élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása,
   hulladékaik tárolása, környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően); 
- hígtrágya és trágyalé leürítése;
- új települési folyékony-hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése;
- veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése;

A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen,
hogy a Társaság a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a korlátozások betartására fokozottan ügyeljenek, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével járuljanak
hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósításához.