IMOLAI VÉDŐIDOM KIJELÖLÉS

Tisztelt Fogyasztó! Az egészséges ivóvízhez való hozzájutás már ma is stratégiai kérdés, de a jövőben még inkább azzá válik. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságú feladat a vízbázisok megfelelő védelme, melyben Társaságunknak és a társadalomnak is nagy a felelőssége.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ÉRV ZRt. a 5674-15/2009. (mód.: 18743-1/2010) számon megkapta az Imola Községi Vízmű hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerének kijelölő határozatát, mely a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendeletnek megfelelően meghatározza a védelem alá helyezett vízbázis határait, az érintett ingatlanokat, illetőleg azokra vonatkozóan tiltásokat fogalmaz meg.

A védőterület kijelölésében érintett ingatlanok az alábbiak:

Belső védőövezet
Az 1. és a 2. számú források belső védőövezetei az alábbiak:

1. sz. forrás (Kaszt-kút)     az Imola 032 hrsz.-ú ingatlan teljes kiterjedésében,
                                             azaz 2496 m2.

2. sz. forrás (Gödör-kúti források) az Imola 024/9 hrsz.-ú ingatlan teljes 
                                                          kiterjedésében, azaz 9339 m2.

Külső védőövezet:
A külső védőterület által (nem teljes területtel) érintett ingatlanok:
1. sz. forrás (Kaszt-kút) az Imola 033/2 hrsz.-ú ingatlan, 5784 m2 területtel.
2. sz. forrás (Gödör-kúti források) az Imola 024/7 hrsz.-ú ingatlan, 7507 m2 területtel.

 „A” hidrogeológiai védőterület
A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok (nem teljes területtel érintett):
1. sz. forrás (Kaszt-kút) az Imola 033/2 (4 ha 7794 m2), 031 (5478 m2),
                                               025/1  (6 ha 3221 m2) hrsz.-ú ingatlanok.

2. sz. forrás (Gödör-kúti források) az Imola 024/7 hrsz-ú ingatlan, 
                                                         9 ha 7732 m2 nagyságú terület.

A védőterületek határainak kijelölése, valamint a védőövezetek és az azokra vonatkozó tiltások megtalálhatók a helyi önkormányzatoknál kifüggesztve, illetve a www.ervzrt.hu honlapon.Kérjük, szíveskedjenek tájékozódni, hogy az Önök tulajdonában lévő területre mely korlátozások érvényesek!

Annak érdekében, hogy közös vízkincsünket megóvjuk, ismertetjük a kijelölő határozatbanmegfogalmazott legfontosabb korlátozásokat, tiltásokat:

Belső védőövezeten tilos:

-a bekerített határokon belül engedély nélküli tartózkodás;
-hulladék elhelyezése;
-mezőgazdasági tevékenység végzése (kivéve: vegyszeres kezelés nélküli erdőfelújítás hatósági felülvizsgálatot követően);
-trágyázás (szerves- és műtrágyázás); növényvédő- ésj termékeket, vagy folyékony hulladékot szállító járművekkel közlekedni;
-járművek és munkagépek tárolása, üzemanyag feltöltése, olajcseréje;
-az utak sózással történő síkosság mentesítése;
-az állattenyésztés és legeltetés;
-növényvédőszerek, szerves vagy műtrágya tárolása, növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése.

A hidrogeológiai „A” védőterületen tilos:

-lakótelep kialakítása; új parcellázás üdülőterület kialakítására;
-hulladék elhelyezése (kivéve: építési hulladék lerakása, környezeti hatástanulmány eredményétől függően)
-erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladék tárolása, lerakása;
-veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító létesítése;
-élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása; egyéb ipari szennyvíz szikkasztása;
-hígtrágyázás, szennyvízöntözés;
-növényvédőszer tárolása, elhelyezése, kijuttatása légi úton;
-dögkutak létesítése és működtetése.

A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Társaság a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a korlátozások betartására fokozottan ügyeljenek, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével járuljanak hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósításához.

Kazincbarcika, 2010. november 16.

Üdvözlettel:

Ritter Géza
vezérigazgató