I. HÍD SZAKMAI KONFERENCIA ÉS SPORTNAP

Ahhoz, hogy a környezet védelmére minél szélesebb körben felhívjuk a figyelmet, szükség van az olyan tanácskozásokra, megbeszélésekre, mint a „HÍD” I. Szakmai Konferencia és Sportnap, amely természeti értékeink védelme mellett a sportot, és az egészséges életmódot is előtérbe helyezi.

(Sajótanyag)
(Sajótanyag)

A VÍZ az élet nélkülözhetetlen eleme, amit bátran nevezhetünk a XXI. század aranyának. Hiszen a környezetszennyezés, a klímaváltozás és a demográfiai robbanás hatására az ivóvízkészletek rohamosan csökkennek, és ha ez a tendencia a jövőben is így marad, akkor beteljesülhetnek azok a jóslatok, hogy akár háborúk robbanhatnak ki a vízbázisok birtoklásáért.

A Víz Világnapja nemcsak felbecsülhetetlen kincsünk, a VÍZ ünnepe, hanem a vizekkel kapcsolatban a környezet védelmére is felhívja a figyelmet.

Ha azt mondjuk, VÍZ, nagyon sok mindenre gondolhatunk:

  • Ivóvíz, ami nekünk természetes, hogy a csapból folyik;
  • a fürdőkben található termál- és gyógyvizek, amelyekbe megyénk igen gazdag és egyre több, színvonalas fürdővel rendelkezünk;
  • a helyi, finom ásvány-, forrás- és gyógyvizek;
  • a locsoláshoz használt víz;
  • a környékbeli tavak és folyók vizei, amelyekben egy-egy forró nyári napon meg lehet mártózni, vagy kikapcsolódásképp horgászni;
  • a Hernádról, a Sajóról, a Bodrogról, a Tiszáról tavasszal eszünkbe juthat a rajtuk levonuló árhullám;
  • vagy mostanában, ha azt halljuk víz, sokan a belvízi védekezésre is gondolunk.

A Víz Világnapjához közeledve – amelyet az ENSZ közgyűlés 1992-93. évi ülésszaka vezetett be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára – ez mind-mind eszünkbe juthat.

Megyénkben a természeti értékek gazdagsága és védettsége országosan átlag feletti, melyet a természeti értékek nagy száma, a növény és állatvilág sokszínűsége, a védett területek országos átlagot meghaladó magas aránya is mutat.

Sokak számára Borsod-Abaúj-Zemplén megye a Nemzeti Parkokról, a tájvédelmi körzetekről, a NATURA 2000 területekről és természetesen Világörökségeiről ismert. Ráadásul ebben az évben 25 éves az Aggteleki Nemzeti Park, 15 éves az UNESCO világörökségi cím és ebben az évben az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt vidéke nyerte el a Természetbarátok Szövetségének Elnöki Konferenciájától az „Év vidéke 2010/2011” címet.

A természeti értékek között megyénk gazdag felszíni és felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, amelyek megőrzése, bölcs használata, komoly felelősség.

A Megyei Környezetvédelmi Program célkitűzései, prioritásai a természeti értékek megóvása iránti elkötelezettséghez igazodnak, köztük az intézményrendszer-fejlesztése, a társadalmi részvétel erősítése, a környezeti tudat erősítése az oktatás-nevelés területén, illetve a környezetvédelmi információs rendszerek kialakítása.

Ami Borsod-Abaúj-Zemplén megye környezeti állapotát illeti, az elmúlt évek alapján elmondható, hogy csökkent a környezetterhelés, jelentős környezetvédelmi beruházások valósultak meg.

A Víz Világnapjához közeledve elmondhatjuk továbbá, hogy nagyobb folyóink állapot-mutatói javultak, de a 90-es években bekövetkezett látványos vízminőség javulás csak kis részben tervszerű beavatkozás eredménye, nagyobb részben az ipari struktúrák összeomlásának mellékhatásai.

A szennyvíztisztítás területén még van némi lemaradásunk, de ezzel együtt a rétegvíz és karsztvíz-készlet minősége jó, ami már csak azért is megnyugtató, mert az életfeltételek biztosításában, ivóvízellátásban kiemelkedő szerepük van.

Feladatok persze mindig vannak, és lesznek is a megyében. A vízminőség megőrzése, és a további minőségjavítás, a hulladékgazdálkodás fejlesztése, a régi lerakók lezárása, vagy a rekultiválás mind olyan feladatok, amelyek elvégzésében össze kell fogni, együtt, közösen kell tenni. Hiszen együtt, közösen érhetjük le, hogy Földünket unokáink is tovább tudják adni az ő unokáiknak.

 

A rendezvény célja emellett, olyan eredményes együttműködés folyamatos fenntartása az ÉRV ZRt. szolgáltatási területén található önkormányzatokkal és rajtuk keresztül a fogyasztókkal, amely közös értékünkre az ivóvízbázis fontosságára, megóvására hívja fel a figyelmet.

A „HÍD” I. Szakmai Konferencia és Sportnap egyik főszervezője az ÉRV ZRt., Észak-magyarország meghatározó víziközmű szolgáltatója.

A Társaság működési politikájának meghatározója a társadalmi felelősségvállalás, amely nemcsak a kiváló minőségű víziközmű szolgáltatás nyújtásában, hanem az ivóvízbázisok és a környezet kiemelkedő védelmében is megnyilvánul.

Az ÉRV ZRt. az elmúlt években is rengeteget tett azért, hogy az ivóvíz szolgáltatás alapját képező vízbázisokat megóvja.

Az ilyen célú állami támogatások kimerülését követően például saját forrásból végezte el víztározóinak diagnosztikai felülvizsgálatát, illetve a Lázbérci tározó környékén polgárőrséget hozott létre, amelynek fő feladata, a tározó környezetének megóvása.

A vízbázis-védelemmel a Társaság alapvető célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében. Így a sérülékeny vízbázisok védőterületein olyan intézkedések valósulhatnak meg, amelyek csökkentik a vízbázis felszín irányából történő elszennyeződésének lehetőségét, valamint biztosítják a lakosság egészséges, jó vízminőségű ivóvízzel való ellátását.

Elmondható tehát, hogy az ÉRV ZRt. működési politikájában megfogalmazott céloknak megfelelően kiemelten ügyel a vízbázisvédelemre, törekvései megfelelnek az érvényben lévő rendeleteknek és a Víz Keretirányelvben rögzítetteknek.

A Társaság céltudatosan és eredményesen törekszik a pályázati lehetőségek kiaknázására. Aktivizálva önerejét is az elmúlt mintegy 10 év tekintetében hozzávetőlegesen 11 milliárd forintot költött beruházásra, fejlesztésre. Tette ezt a minél színvonalasabb szolgáltatás ellátás érdekében, a fogyasztók érdekeit mindenek fölé helyezve.

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében valljuk, hogy Magyarország nagy kincsét, a vizet óvni, félteni, de mindenekelőtt tisztaságában, magyar tulajdonként kell megőrizni.