Hosszú távon biztonságossá vált Szikszó város és a térségi iparterületek vízellátása

A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI.18.) Korm. határozat kiemelt állami beruházássá nyilvánította a szikszói ivóvíz-ágazati fejlesztést. A nagyszabású projekt megvalósításához a pénzügyi fedezetet 6 415 400 000 Ft vissza nem térítendő, 100%-os támogatással a Magyar Állam biztosította az Energiaügyi Minisztérium jogelődje: az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató, illetve Szikszó Város Önkormányzata és az ÉRV Zrt., mint kedvezményezettek között 2020. decemberében létrejött támogatási szerződés keretében. Az ivóvíz közművek fejlesztéséhez kapcsolódó projektrész eredményeit összegző záró rendezvényt 2024. május 15-én tartották, Szikszón.

 Előzmények

Szikszó és térsége az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődik. Egyrészt növekszik a város, másrészt a város környéki ipari parkokban gazdasági szereplők jelennek meg.

A város víziközművei még a régi településszerkezetnek megfelelően, az akkori kor jellemző anyagainak felhasználásával és a múltbéli kapacitásigényekre lettek kiépítve. A víziközművek állapota és struktúrája mára a fejlődés gátjává vált.

A városban gyakoriak voltak a hálózati meghibásodások, amelyek következtében szolgáltatáskiesések és vízminőségi problémák léptek fel. A hibaelhárítások jelentős költséget generáltak, továbbá a magas hálózati veszteség növelte a fajlagos energiafelhasználást is. A város középső részéhez közeli magaslati tároló medence mind kapacitása, mind elhelyezkedése miatt már nem tudta ellátni megfelelő pufferfunkcióját.

A problémák kezelésére és a szolgáltatás biztonságának, hatékonyságának javítására az ÉRV Zrt. az Önkormányzattal együttműködve koncepciótervet dolgozott ki, amelyet a Kormányzat támogatásra alkalmasnak talált.

A projekt által megvalósítandó cél

A Társaság kiemelt célja az ivóvízellátás hosszú távú biztonságának fenntartása, a Felhasználók megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízzel való ellátása, továbbá az üzemeltetés hatékonyságának a javítása, amelynek feltétele a víziközművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása, folyamatos fejlesztése.

Eredmények

A projekt keretében a szakemberek megépítettek egy új ivóvíz-távvezetéket és megvalósították a hozzá tartozó műtárgyakat, kiegészítő berendezéseket, nettó 2 430 500 000 Ft értékben.

Megépült a 2 x 250 m3-es víztároló medence, az 5.386 fm hosszúságú D315 KPE SDR 17 P10 töltővezeték és a 3.723 fm hosszúságú D315 KPE fogyasztóvezeték. Továbbá az új ipari park és lakópark ellátására 1.635 fm D160 KPE SDR 17 ivóvízvezeték épült.

Megvalósult továbbá Szikszó város ivóvíz-ellátásbiztonságának fokozása érdekében a városi törzshálózat és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek rekonstrukciós fejlesztése, valamint a meglévő távvezeték és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek rekonstrukciója, nettó 3 984 900 000 Ft értékben. A felújított elosztóhálózat hossza meghaladja Szikszó teljes ivóvízvezeték hosszának 50%-át.

A fejlesztés során megvalósult többek között Szikszó belterületén az NA80; NA100; NA150 azbesztcement anyagú elosztóhálózat rekonstrukciója összesen 11.217 fm hosszban, a hozzá kapcsolódó bekötővezetékekkel, tűzcsapokkal, egyéb szerelvényekkel és műtárgyakkal együtt, valamint 12.500 fm DN250 KM PVC vezeték felújítása. Szikszó városban a rekonstrukciós munkálatokat követően 85%-kal csökkent az üzemzavarok száma.

A fejlesztés eredményeképpen hosszú távon biztosítható Szikszó város és a térségi iparterületek megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátása.

A projekt során a munkafeladatok magas szintű megvalósításáért az Önkormányzattal, a Vállalkozóval és a Partnerekkel együttműködésben mindent megtett az üzemeltető ÉRV Zrt.

Köszönet a Támogatóknak, a Kivitelezőnek és a projektben résztvevő valamennyi szereplőnek, továbbá az ÉRV Zrt. munkatársainak!

További tájékoztatás kérhető: ÉRV Zrt. Kommunikációs Osztály (kommunikacio@ervzrt.hu).

 

Kapcsolódó dokumentumok