FÜRJES JÓZSEF AZ MKDSZ TAGJA

A Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat tagja lett Fürjes József, az ÉRV Rt. humánpolitikai tanácsadója, az Üzemi Tanács elnöke.

A Szolgálat a munkaügyi érdekviták hatékony rendezésében, a konfliktusok lehető leggyorsabb megoldásában segíti az érdekelt feleket, ugyanakkor szerepet vállal a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztésében. Közreműködése a kollektív munkaügyi viták megoldásában lehet békéltetés, közvetítés, valamint döntőbíráskodás. A szolgálat szakmai tanácsadással is foglalkozik a munkaügyi kapcsolatok körébe tartozó kérdésekben, a konfliktusok megelőzése érdekében.
Az öt évre szóló megbízólevelet Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter adta át a szolgálat 49 tagjának, akik közül öten a megyénkben tevékenykednek.