FÉL ÉVSZÁZADA A VÍZ ÉS AZ EMBER ÜGYÉT SZOLGÁLVA - 50 ÉVES AZ ÉRV ZRT.

Fél évszázada a víz és az ember ügyét szolgálva

50 éves az ÉRV ZRt.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉRV ZRt.) fél évszázados szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója, egyben a térség egyik legnagyobb állami vállalata. Az idén jubiláló cég „50 év 50 ÉRV” címmel egész éves programsorozatot indított, amely a víziközmű szakma mérföldkövei, nagyjai előtti főhajtás mellett, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a jövő gondos és tudatos tervezésére épül.

A borsodi térség természeti kincsekben gazdag területén a háborút követő években gyorsan fejlődő ipari üzemek keletkeztek – kezdi a történeti szál felgöngyölítését Ritter Géza, az ÉRV ZRt. vezérigazgatója.  Az ipari létesítményeknek, valamint az itt lévő településeknek a vízellátását kezdetben helyi jellegű kis vízművek biztosították. Ezek azonban rendkívül kis kapacitásúak voltak, ráadásul a megfelelő vízminőséget sem tudták biztosítani. Mivel Észak-Magyarország friss vízben viszonylag szegény,  az 1950-es évektől kezdődően kisebb-nagyobb ipari- és ivóvízgondok merültek fel, többek között Kazincbarcika - Berente térségében. Ebben az időben kezdődött a Hőerőmű, a Borsodi Koksz-művek, a Sajómenti Vegyiművek, valamint Kazincbarcika város építése.

Regionális vízellátási rendszer – az országban elsőként

Mivel az egyre növekvő ipari- és ivóvízigényt helyi vízkészletekből már nem lehetett kielégíteni, a megoldás a regionális jellegű vízellátási rendszer kiépítése volt. Az ország első regionális vízművének tervezése, építése 1955-ben kezdődött, amelynek létesítményei több ütemben valósultak meg. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a borsodi vízellátási rendszer üzemeltetésére Sajómenti Vízművek néven 1962. január 1-jei hatállyal önálló vállalat alapítását rendelte el, kazincbarcikai székhellyel, így létrejött a mai ÉRV  ZRt. jogelődje.

A Társaság területén az elmúlt évtizedekben létesült 9 regionális vízműrendszer kapcsolata rendkívüli jelentőséggel bír. Lehetővé teszi ugyanis a vízkészletekkel való optimális gazdálkodást, a vízelosztás gazdaságos üzemvitelét, a több oldalról történő vízszolgáltatást, a vízhiányos körzetek vízellátásának a megoldását, illetve a vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése közötti egyensúly megteremtését. A rendszer-kapcsolatok bővítésével tehát az ellátás biztonságát és színvonalát, valamint az ellátási területeket is képes növelni a cég.

600 000 ember egészséges ivóvizéről gondoskodva

Fél évszázad elteltével, a víziközmű-szolgáltatásunk színvonalának folyamatos emelésével, technológiánk fejlesztésével, szakembereink képzésével, környezet- és vízbázisvédelmi intézkedéseinkkel, a partnerközpontúságra törekvésünkkel, valamint a költségtakarékos gazdálkodásunkkal mára elértük, hogy a cég neve nemcsak a szakmában, de a fogyasztók körében is garanciát jelent – összegez az ÉRV első számú vezetője.

Működési területünk most már Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is kiterjed. Az integrációban felvállalt törekvéseink eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik. Jelenleg közel 200 településen szolgáltatunk ivóvizet és csaknem 100 település szennyvízelvezetési problémáját oldjuk meg. Ezen túlmenően 10 társvízmű részére adunk át tisztított ivóvizet továbbszolgáltatás céljából. Összességében mintegy 600 000 ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk 

Integráció - díjak optimalizálása

A cég sikeres vezetését a szakmailag kiválóan felkészült menedzsment összehangolt munkája biztosítja, a kiemelkedő színvonalú szolgáltatás kulcsa pedig a közel 700 fő alkalmazottból álló kollektíva nagyfokú hozzáértése, vállalat iránti elkötelezettsége.

Eredményeinkre méltán lehetünk büszkék, ezekből kell építkeznünk a jövőben is. Sok feladat vár ránk, hiszen a víziközmű szakma átszervezésének közepén járunk, és ennek sikeres végrehajtásában – a múlt eredményeinek köszönhetően - kulcsfontosságú szerepet kap az ÉRV ZRt. is. Megítélésem szerint a víziközmű-szektorban is igaz az a gazdasági alaptétel, mely szerint a költségek racionalizálása az üzemméret növelésével és a belső hatékonyság további javításával lehetséges. Ezért munkatársaimmal együtt minden erőnkkel és szakmai tudásunkkal támogatjuk a víziközművek integrációjával kapcsolatos kormányzati szándékot, hiszen alapvető társadalmi érdek, hogy a régiónk valamennyi fogyasztója egységes, magas színvonalú szolgáltatásban részesüljön, a díjak optimalizálása mellett.

Társaságunk a jövőben kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat kialakítva, a legteljesebb társadalmi felelősségvállalás mellett Északkelet-magyarország piacvezető, kiválóan működő, legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatójává kíván válni, valamennyi érdekelt fél elégedettségét növelve.

                                                                               Észak-Magyarország napilap

                                                                                                2012. 02. 29.