ÉRV AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSÉRT

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Részvénytársaság Heves, Nógrád és Borsod megyében végez víziközmű-szolgáltatást.

A társaság rendelkezésére álló 122 em3/d ivóvíz termelő kapacitás nagy részénél komplex víztisztítási technológiákat kell alkalmazni, hogy a szolgáltatott víz minősége kielégítse a Fogyasztóik igényeit, valamint a vonatkozó rendeletek előírásait. A termelő telepek közül egyet, a siroki vízművet – megfelelő, engedélyezett tisztítási technológia hiánya miatt – a vízbázis vizének bórtartalma miatt le kell állítani, és távvezetéken kell oda az egészséges ivóvizet eljuttatni. A feladat megoldására a társaság ez évben nyert 576 MFt-ot KIOP pályázaton és a kiviteli munkák 2007. év elején fognak zárulni.

A társaság által szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, ezt tanúsítja a negyedévente az ÁNTSZ felé leadott vizsgálatok megfelelősége is. 2005. I-III. negyedévében az elvégzett vizsgálatok eredményének 97 %-a megfelelő volt. A társaság a hálózatok másodlagos szennyeződésének elkerülése érdekében vízműveinél a minél tisztább víz kibocsátására törekszik. A vízminőség további javítását stratégiai céljai között kiemelt fontossággal kezeli, ennek megfelelően tervezi beruházásait, fejlesztéseit. Célkitűzései között szerepel, hogy minden felszíni víztisztító művét aktívszén szűrővel lássa el, amely a tisztított víz szervesanyag tartalmát tovább csökkenti, javítva a Fogyasztók komfortérzetét és kedvezően hat a szükséges fertőtlenítőszer mennyiségére, ezzel a keletkező fertőtlenítési melléktermékek mennyisége is csökken. A tisztítástechnológia Hasznoson és Mihálygergén már aktívszén szűréssel zárul, egyéb nagyszabású technológiai fejlesztések mellett most épül ki Lázbércen, mely után már az aktívszén szűrt vízhányad eléri a 84%–ot.

A Borsodsziráki Vízműnél szintén a vízminőség javítása érdekében valósult meg 2004-ben az aktív vízbázisvédelem kialakítása. Az országban is egyedülállóan működő technológiával a talajvízdúsításhoz használt – vízminőségében folyamatosan monitorozott - Bódva vizet rapidkoagulációs gyorsszűréssel előtisztítják, majd dúsító medencéken keresztül elnyeletik a földben. Az így kialakuló "vízdomb" megvédi a víztermelő kutakat, távol tartja az esetleges szennyeződéseket, lehetővé teszi a vízbázis védelmének hosszú távú megoldását, amely a szolgáltatott víz állandó jó minőségének garanciája.

A társaság célkitűzése, hogy vízkezelési technológiáinak folyamatos korszerűsítésével, az adagolt vegyszerek – lehetőség szerinti - csökkentésével az ellátott lakosság (mintegy 500.000 fő) részére a vonatkozó rendeleteknek mindenben megfelelő, a fogyasztók igényeit messzemenően kielégítő minőségű vizet biztosítson.