ÉRV-ARANYGYŰRŰ A CÉG HÁROM MUNKATÁRSÁNAK

Ebben az évben a kimagasló szakmai munkájának, vezetői, illetve kollegiális rátermettségének és példaértékű emberségének elismeréseként Földi Györgyné, Kádár Ildikó és Nagy Imre kapta az ÉRV-aranygyűrűt, amelyeket Ritter Géza vezérigazgató úr nyújtott át a kitüntetetteknek.

Földi Györgyné

 

Munkaviszonyának kezdetéhez két dátum is illeszthető. Munkatársunk már a hetvenes évek végétől csatlakozott az ÉRV- kollektívához, ugyanis 1977 és 1992 között könyvelő, pénzügyi előadó-elemző munkakört látott el a cégünknél.

Ezt követően (a Sajókazai Önkormányzatnál töltött időszak után) 1993 óta - elemző közgazdászként - ismét az ÉRV csapatát erősíti.

Kolléganőnk szűnni nem akaró lendülettel, hozzáértéssel, vezetői rátermettséggel irányítja és fogja össze az egységen dolgozók munkáját, illetve kiválóan működik együtt a cég többi területén dolgozó munkatársaival.

Rendkívül felelősségteljes és összetett tevékenységét (a 2006 és 2008 közötti időszak osztályvezető-helyettesi tisztsége időszakát leszámítva) 1995-től napjainkig első számú egységvezetőként és felelősként látja el.

Tevékenységi köréből csak néhányat kiemelve: beosztottjaival többek között nélkülözhetetlen háttérmunkát végzett és végez a tulajdonosnak és a KSH-nak nyújtott rendszeres adatszolgáltatás terén; a nehéz gazdasági környezet diktálta feltételekből adódóan összehangolt, nem látványos, de pótolhatatlan munkafolyamatok végig vitelét végzi az integráció előkészítő és működtető szakaszaiban.

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola üzemgazdász diplomájának megszerzése mellett az évek folyamán sikeresen részt vett munkáját könnyítő, tudását frissen tartó tanfolyamokon, képzéseken.

Az imént felsoroltak számbavételekor azonban hiányérzetünk támad. Ezekből az adatokból még nem körvonalazódik a mindannyiunk által elismert és kedvelt Földiné Erika. A neve hallatán ugyanis nemcsak a gyakorta kért, s az integráció során megsokszorozódott adatszolgáltatás jut eszünkbe. Sokkal több annál!

A teljesség igénye nélkül következzen most pár gondolat kolléganőnkről - ahogy a közvetlen munkatársai, beosztottjai ismerik:

 „Ő egy olyan vezető, akihez mindig, minden körülmények között, bizalommal fordulhatunk, legyen szó munkahelyi problémáról vagy magánéleti gondokról.”

 „Mindig előttünk megy, mi pedig tudjuk, hogy az az út, amelyre ő vezet, az közös érdekünk.”

 „Az elvégzendő feladatokat sosem parancsba adja. Mi mégis tudjuk, hogy fontos, sürgős, azonnali munkát jelent, amit vele együtt, akár sokszor éjszakába nyúlóan is, de kérésének megfelelően teljesítünk. A feladat elvégzését követően pedig sohasem marad el a köszönöm szó.”

 „A Társaság iránti elkötelezettsége még kezét-lábát törve sem lankadt, feladatait még begipszelt, fájó kézzel is kiválóan teljesítette, és a betegágy helyett is a munkahelyet választotta.”

 „Az osztályunkon dolgozó régi kollégákat megbecsüli, de az új kollégákat is mindig szeretettel fogadja, betanulásukhoz minden segítséget megad.”

 „Hozzászoktatott minket a közös teamben való és egymást segítő munkához, ennek köszönhetően nagyon jó a csapatszellem és a munkahelyi légkör.”

 „Az ÉRV-nél eltöltött sok-sok éve alatt mindig Ember tudott maradni.”

 

Az ÉRV menedzsmentje és kollektívája nevében Földi Györgyné kolléganőnknek szívből gratulálunk! Szakmai sikereket, eredményes munkát és jó egészséget kívánunk! 

Kádár Ildikó

 

Munkaviszonyának kezdete 1986 nyarára datálódik, kezdetben üzemi elsősegélynyújtó munkakörben dolgozott, majd 1996 nyarától üzemorvosi asszisztensi feladatokat látott el.

2004 – 2005 között, külföldi tapasztalatszerzés céljából, fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, majd visszaérkezésétől napjainkig egészségügyi asszisztensként dolgozik a cégnél.

Az általános ápoló - általános asszisztens szakképzettség mellett az évek során megszerezte a fiziotherápiás asszisztensi, a foglalkozás egészségügyi ápolói, valamint a gyógymasszőri képesítést.

Kolléganőnk a Vöröskereszt szervezet titkára, „A véradó mozgalomért ezüst fokozatának büszke tulajdonosa.

A sokunk életét megmentő önzetlen véradásért, a rendszeres véradó-események megszervezéséért érzett hála mellett következzen (Kádár Ildikó számára kedves kolléganője által választott) pár sor, amely szintén az egyik éltető erőnket, mindennapjaink kulcsfontosságú életfeltételét idézi:

 „Ez a legnehezebb manapság, ugye tudod? Hiányzik - nem is a szeretet - hanem a jóság.

Ha valaki jó hozzánk, hirtelen melegünk lesz. Érezted már?

Átsuhan rajtad valami megnevezhetetlenül kellemes érzés. Sőt, meg is lepődsz, hogy ilyesmi van még egyáltalán…

Egy jó szó, egy jó tett - és szinte megszédülsz. Érezted már?”

Mi, Kádár Ildikó kollégái mindannyian éreztük és érezzük a jóságot, megannyi alkalommal, mikor kinyílik az üzemorvosi rendelő ajtaja és belépünk rajta. Akár apró problémánkkal, vagy testünk komolyabb megbetegedéseivel, esetleg lelkünk vívódásaival keressük föl - vagy csak azért, mert egy jó szóra, mosolyra, biztatásra van szükségünk.

26 éve mindenki kádárildije (kisbetűvel, egybe írva, ahogy ő használja az e-mailjei végén - bölcsen figyelmeztetve a titokra, hogy az igazán nagy dolgok nem a külsőségekben keresendők), 26 éve átölel bennünket gondoskodásával, figyelmével, szeretetével.

És mindezt nem azért teszi, mert ez a munkája és pusztán a munkaköri leírásában foglaltak szerint cselekszik, hanem mert őt magát is jó érzéssel tölti el, ha segíthet másokon, önzetlenül, szeretettel, szívből és lélekből, nem elvárással – JÓSÁGBÓL.

Kádár Ildikó kolléganőnknek, aki a harmincszoros véradónak éppúgy fogja a kezét, mint az elsőnek, a cég menedzsmentje és munkavállalói nevében szívből gratulálunk!

Nagy Imre

 

Munkaviszonya lassan 30 éve, 1983 tavaszán kezdődött, a KMRV Hasznos területén. Dolgozott gátőrként, később vízműgépész munkakörben, majd csoportvezetői posztra került. A ’90-es évek elejétől karbantartási művezető, majd átszervezés miatt 2007-től hálózat-karbantartó csoportvezető a Nógrádi Hálózat-karbantartási Divízió munkatársaként, továbbra is Hasznoson. Jelenleg az Észak–nógrádi Szolgáltatási Divízió elismert dolgozója.

Kollégánk munka mellett megszerezte a számítógép-kezelői, a környezetvédelmi szakelőadói, illetve a környezet és hidrotechnológusi képesítést. Kiváló helytállása elismeréséül „Vízügyi szolgálatért” kitüntetésben részesült.

Munkája mellett a kezdetektől aktívan részt vállal a szakszervezet tevékenységében; tagként egyenesen, jellemesen, következetesen és legyőzhetetlen akadályokat nem ismerve viszi végig a maga elé kitűzött célokat.

Kollégái szerint hatalmas szakmai tudással rendelkezik. Munkáját mindig magas színvonalon, szakmai hozzáértéssel, példamutatóan végzi. Vezetői, kollégái mindig számíthatnak rá, mind szakmai tudását, mind emberi mivoltát tekintve.

Mivel a Hasznosi Vízmű építésének minden egyes mozzanatát nyomon követte, ebből kifolyólag nincs olyan dolog az üzemben, amit ne tudna - mindenre emlékszik, hogy annak idején,  az építésnél mit, hova és hogyan tettek.

Munkatársai tisztelik Nagy Imrét - kollégánk szakmai tapasztalata és tudása mellett az önzetlen segítségnyújtásáért, problémamegoldó képességéért, csapatösszetartó erejéért, közvetlen és nyitott természetéért, határozottságáért, őszinteségéért.

Ahogy ők fogalmaznak: „Már a régi idők rendezvényeinek is nagy mókamestere volt, humora az évek alatt mitsem fakult, nagy dumás ember, remek kolléga!

Térségében lokálpatrióta, a vízügyi ágazat elkötelezett képviselője, ezzel együtt más feladatokat is felvállal a közössége érdekében.

A menedzsment és a cég kollektívája nevében kollégánknak gratulálunk! További szakmai sikereket, eredményes munkát, sok vidám évtizedet és jó egészséget kívánunk!