ELŐTÉRBEN A MINŐSÉGI SZEMLÉLET

A Nemzeti Minőségi Díj 2005. elnyerésére nyújtott be pályázatot az Északmagyarországi Regionális Vízművek Részvénytársaság. A pályázat célja a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése.

A díjakat évente, pályázati rendszerben, előre meghatározott kritériumoknak megfelelő önértékelés és helyszíni felülvizsgálat alapján ítélik oda.
Mint más európai országok esetében általában, az 1996-ban alapított magyar Nemzeti Minőségi Díj (NMD) is az Európai Kiválóság Díj modelljén alapul, melynél nem a termék vagy a szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet tevékenységének, működésének kiválóságát díjazzák.
A pályázatokat – szakértők bevonásával- a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság bírálja el. Évente összesen négy díjat ítélnek oda kis-, közepes és nagyméretű termelő, valamint szolgáltató kategóriában.
A modell folyamatos önértékelést jelent. Az ÉRV Rt. – a minőségi szemlélet előtérbe helyezésével - 2001 óta folyamatosan értékeli tevékenységét a modell szerint és az eredmények alapján tűzi ki céljait és vizsgálja felül tevékenységét a fogyasztói elégedettség növelése érdekében.Az önértékelés meghatározó eleme a fogyasztók elégedettségvizsgálata, melyet a társaság 2002-től folyamatosan végez.

Fogyasztói elégedettségvizsgálat

Az ÉRV Rt. sikereinek és eredményeinek egyik fokmérője, fejlődési irányának egyik meghatározó tényezője a fogyasztók elégedettsége és véleménye.
A 2004-ben végzett felmérés során 400 lakossági, 25 közületi fogyasztó, 15 társvízmű és 25 önkormányzat töltötte ki a szolgáltatás színvonalára és tevékenységére vonatkozó kérdőívet. Az eredmények azt mutatják, hogy az ÉRV Rt. partnerkapcsolatai megfelelően működnek és a lakossági fogyasztóknak is pozitív véleményük van a társaságról. Az összelégedettségi index értéke az 5-ös skálán a lakossági felmérésnél 4,34, a közületi fogyasztóknál 4,46, a társvízműveknél 4,74, az önkormányzatoknál 4,28 volt.
A lakosság körében végzett vizsgálatnál viszonylag alacsony mutatószámot (4,02) kapott a tájékoztatási tevékenység hatékonyságára vonatkozó kérdés. A fogyasztók döntő többsége magas pontszámmal értékelte a szolgáltatás megbízhatóságát, a társaság elérhetőségét, a személyes adatok kezelését, a számla pontosságát és az ügyintézők hozzáállását.
A fogyasztók külön kérésére a társaság lehetővé tette a csekkes díjfizetést és bevezette a havi számlázást.
Az elégedettségi vizsgálat idén a társadalmi szereplőkre is kiterjedt.
Az eddigi eredményeket figyelembe véve az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. a külső kommunikációra új stratégiát dolgoz ki és továbbra is kiemelt figyelmet fordít a vízminőségre és a szolgáltatás biztonságának megőrzésére. Mindezek érdekében számos technológiai és hálózati fejlesztést hajt végre a jövőben is.