ELÉGEDETTSÉG A PARTNEREK KÖRÉBEN

Az ÉRV ZRt. kiemelt stratégiai célja, hogy a tulajdonos igényeinek, a társadalom és a fogyasztók elvárásainak megfelelve, eredményes működést biztosítson.

A víziközmű-szolgáltatás minőségének fenntartása, illetve folyamatos emelése érdekében a cégünk a partnerek visszajelzéseit rendszeresen tanulmányozza, ún. elégedettségvizsgálatkeretében értékeli az elért eredményeket.

partnerek közötti hosszú távú, jó kapcsolat garanciája ugyanis az a ciklikusan ismétlődő folyamat, melynek keretében begyűjtjük a cégünkkel kapcsolatos információkat, véleményeket, majd elemezzük az összesített, rendszerezett eredményeket, végül a megfelelő következtetések levonása után újabb célokat fogalmazunk meg a jövőt illetően.

Társaságunk munkatársai ezért február elejétől, a minőségügyi rendszer elveinek alapján, meghatározott útvonalak mentén járják be a működési területünket. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye összes, az ÉRV ZRt. szolgáltatásait igénybe vevő települését felkeresve kérdőíves interjúkat készítenek az önkormányzatok vezetőivel, a lakosokkal és a közületek munkatársaival.

A beszélgetések során olyan lényegi kérdésekre kapnak választ a kérdezők, melyek egy átfogó képet adnak arról, hogy a fogyasztóink szerint milyen ma Magyarország egyik meghatározó víziközmű-szolgáltatója, az ÉRV ZRt. Miben látják erősségeinket és működésünkben melyek azok a területek, melyek még magukban hordoznak fejlesztési lehetőségeket.

A személyes megkeresések első tapasztalatai igazolják, hogy a partnereink megelégedéssel nyugtázzák a Társaságunk új arculatát, az ÉRV ZRt. nyitottságát, rugalmasságát. 

A vizsgálatok során begyűjtött kérdőívek kiértékelése pedig kulcsfontosságú: a Társaságunk ugyanis az eredményesség jegyében a működési területének folyamatos bővítésére, ezáltal árbevételének növelésére, valamint működési költségeinek racionalizálására törekszik. Az elégedettségi felmérésből leszűrt tapasztalatok biztosítékot nyújtanak majd arra, hogy szolgáltatási színvonalunk ne csak a jelenlegi, hanem a jövőbeli partnereink legnagyobb megelégedettségére is szolgáljon.