EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A VÍZIKÖZMŰ SZEKTOR SZAKEMBERKÉPZÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE

A szakemberképzés előmozdítása érdekében 2013. október 9-én Együttműködési Megállapodás köttetett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Karának Vízi Közmű és Környezetvédelmi Tanszéke, valamint a többségi állami tulajdonban álló regionális víziközmű-szolgáltató társaságok, úgy mint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., az Északdunántúli Vízmű Zrt., az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között.


A víziközmű-szolgáltató társaságok a többségi állami tulajdon miatt fokozottan szem előtt tartják és elő kívánják segíteni a megfelelő szakemberképzést, annak érdekében, hogy az újabb generációk a felsőoktatási intézményből kikerülve megfelelő, minőségi utánpótlást jelenthessenek az ágazat számára. Ehhez volt megfelelő partner a Műszaki Egyetem, mint nagy múltú magyarországi felsőoktatási intézmény, mely már eddig is számos kiváló szakembert adott a víziközmű szektornak.

A Megállapodás számos területen rögzíti a felek együttműködését, melyek közül a legfontosabb, hogy a kontraktus értelmében a regionális vízművek szakmai gyakorlóhelyek lesznek, ahol az Egyetem B.sc és M.sc képzésen részt vevő hallgatói kötelező szakmai gyakorlatukat tölthetik, melyért díjazásban is részesülnek majd. Ez a gyakorlat remek alkalmat teremt arra, hogy a gyakorlaton részt vevő hallgatók összekapcsolják a Műszaki Egyetemen megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlati tapasztalatokkal, továbbá munkatapasztalatot és gyakorlati kompetenciákat szerezzenek. Ezen ismeretek elsajátítása nagy segítséget jelenthet a későbbi elhelyezkedés során.
Szintén a hallgatók szakmai előmenetelét szolgálja a Megállapodás azon része, melynek értelmében az Egyetem diplomamunka megírására köteles hallgatóinak lehetősége van a regionális vízműveket, mint külső konzulensi helyet kutatás céljából igénybe venni. Ebben az esetben a hallgató az Egyetem, mint belső és a vízművek, mint külső konzulens szakmai felügyelete alatt készítheti diplomamunkáját.
A Megállapodás szerint a vízművek az Egyetem honlapján is közzéteszik álláshirdetéseiket. Továbbá a vízművek szakemberei szemeszterenként 1-2 előadást tartanak egy előre egyeztetett szakmai problémáról.

Az Együttműködési Megállapodást valamennyi fél üdvözölte, és reményét fejezte ki a tekintetben, hogy ezáltal sikerrel ötvözhető a Műszaki Egyetem magas szintű elméleti oktatása és a többségi állami tulajdonban álló víziközmű társaságok adta szakmai gyakorlati lehetőség, mely a hallgatók minél magasabb színvonalú képzését eredményezi és megteremti annak lehetőségét, hogy minél több és szakmailag minél felkészültebb fiatal szakember kerülhessen a víziközmű szektorba, előmozdítva ezzel az ágazat fejlődését.

Budapest, 2013. 10. 09.                                         Dr. Szabó Iván ügyvéd 
                                                    a Regionális Vízművek Konzorciumának jogi képviselője