EGYÜTT A VÍZÉRT! A VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG!

Az ÉRV. Zrt. az idén januárban indított komplex szemléletformáló programsorozat keretében nem csak együtt gondolkodásra, de közös tevékenységekre is buzdít, többek között a fenntartható vízbázisvédelem, az észszerű vízfelhasználás, a tudatos közműhasználat, a víziközmű-szakma presztízsének növelése és a természeti környezet védelme érdekében.

A 136 275 000 Ft millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megvalósuló KEHOP-2.1.7.-19-2019-00024 „A tiszta víz titka" - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” elnevezésű projekt során a szolgáltató nagyvállalat ezúttal az idei Víz Világnapjához csatlakozva kívánja felhívni a lakosság figyelmét az édesvízkincs megóvásának fontosságára.

Jóval azelőtt kezdj el kutat ásni, mielőtt megszomjaznál!”- tartja a régi mondás. Napjainkban ezt a bölcseletet már újabb figyelemfelkeltő és cselekvésre ösztönző üzenetekkel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a következő nemzedék számára is tiszta kutak szolgáltathassák a tiszta, egészséges ivóvizet.

A társadalom szerves részeként az ÉRV. Zrt. célja, hogy a lakosság figyelmét felhívja a tiszta víz titkára, arra hogy a vízkincs megőrzésében mindannyiunkra egyénenként is komoly felelősség hárul, és a fenntarthatóság érdekében össze kell fogni a szolgáltatónak és a felhasználóknak.

MÁRCIUS 22., A VÍZ VILÁGNAPJA

A B.-A.-Z., Heves és Nógrád megyében víziközmű-szolgáltatást ellátó Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. ebben az évben többek között az óvodásoknak és az iskoláskorú gyermekeknek szervezett online rajz-, fotó- és egyéb ötletpályázatokkal emlékezik meg a Víz Világnapjáról, melynek 2021-ben a jelmondata: A VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG!

A területileg illetékes tankerületi központok munkatársainak és az érintett oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak hathatós segítségével megszervezett online esemény a KEHOP-2.1.7.-19-2019-00024 „A tiszta víz titka" - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” elnevezésű projekt keretében valósul meg. A tematikus pályázatok eredményhirdetése a Föld Napján, április 22-én várható.

Azon túlmenően, hogy az ÉRV-s Víz világnapi felhívásoknak köszönhetően a diákok az alkotásaikon keresztül bemutatják a vízhez fűződő élményeiket, felhívják a figyelmet a Föld fogyó vízkészleteire és a folyékony őselem semmivel nem pótolható értékeire, az ÉRV-kollektíva a napi feladatellátáson túl más területen is kiveszi a részét a szemléletformálásból.

Ezúttal sem maradt el a „VÍZ A VEZETÉKEKBE, VÉR AZ EREKBE AZ ÉLETHEZ” jelmondatú VÍZ VILÁGNAPI ÉRV-S VÉRADÁS sem. A biztonsági előírásokat maximálisan betartva, idén márciusban is több mint félszáz kolléga vett részt az egészségügyet segítő önkéntes megmozduláson, több helyszínen és időpontban, partnerségben a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteivel.

Az ÉRV. Zrt. által szervezett VÍZ HÓNAPJA programsorozat zárásaként pedig hamarosan további szemléletformáló programok indulnakútjukra, melyek között lesznek például lakossági tájékoztató akciók, rácsatlakozásra vagy tudatos közműhasználatra, illetve csapvízfogyasztásra, valamint papírmentes ügyintézésre ösztönző kampányok, nyereményjátékok, kvízek, applikációk, nyílt napok, tározó túrasorozatok, környezetszépítő és sportprogramok, diákoknak szóló „vízstaféta-kampányok”, használt sütőolaj-gyűjtési akciók és egyéb „vizes” programok.

Az európai uniós támogatással megvalósuló szemléletformáló eseményekről a Társaság folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, bízva abban, hogy az érdeklődők bekapcsolódnak a változatos programokba.

A projektről részletesebben a www.ervzrt.hu oldalon található információ.

További tájékoztatás kérhető:

ÉRV. ZRT. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR IRODA
Elérhetőségek: 06 48 514-500/135; 06 70 647 6605; kommunikacio@ervzrt.hu

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY (PDF)

Kapcsolódó dokumentumok