EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK NÉLKÜL NINCS ÉLET - ÉVÉRTÉKELŐ 2020

Egy rendkívül viszontagságos, de különösen eredményes esztendőt zárt az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A nehéz időkben mutatkozik meg igazán egy közösség ereje. A hazánkat is sújtó világjárvány korábban soha nem tapasztalt kihívások elé állított bennünket, víziközmű-szolgáltatásban dolgozókat is. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. történetében 2020 egy minden szempontból egyedi és rendkívül megterhelő év volt. Különösen sok akadállyal kellett megküzdenünk, ugyanakkor kiemelkedő sikereket és eredményeket tudtunk elérni.

A válságos helyzetek arra is alkalmasak, hogy kiderüljön, mennyire él bennünk a „te gondod az én gondom”, cselekvésre sarkalló gondolat. Hazánkban sokak között összefogás és szövetség született, hogy közös erővel kerekedjünk felül a járványon. Az orvosok, ápolók, az egészségügyi szakemberek, segítő szervezetek szövetkeztek a polgárokkal, az állami hatóságokkal, az üzleti szektor képviselőivel és a szolgáltatókkal.

Mi, ÉRV-sek világjárvány tapasztalatával nem rendelkezve, de feltételezve és modellezve a lehetséges következményeket, azzal a nem kis felelősséggel indultunk neki az évnek, hogy nekünk minden körülmények között, a koronavírus-fertőzés terjedése ellenére is biztosítanunk kell a víziközmű-szolgáltatást, hiszen a víz az élet alapja, továbbá a pandémiás időszakban még inkább fontos a higiénia. Ezidáig sikeres védekezési-működési stratégiánknak ez volt és a mai napig is ez a kiinduló pontja.

A kormány és az Operatív Törzs iránymutatása alapján, a Magyar Honvédség támogatását is élvezve aktualizáltuk és kiegészítettük, illetve végrehajtottuk a pandémiás tervünket, amelynek fókuszában az állt, hogy meg tudjuk őrizni folyamatos működőképességünket, meg tudjuk védeni kollégáinkat, és a társadalom segítségére tudjunk lenni a járvány terjedésének megakadályozásában.  A Magyar Állam folyamatosan biztosította számunkra azokat a feltételeket, amelyek a sikeres szakmai munkához nélkülözhetetlenek voltak.

Természetesen jelenleg is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az összehangolt együttműködést igénylő feladatainkra. Annak érdekében, hogy a hosszú távú célkitűzéseink elérése ne kerüljön veszélybe, a védekezésen túl koncentrálnunk kellett a stratégiai feladatok elvégzésére is. A speciális körülmények között végzett mindennapi munka még több erőbefektetést igényelt, de eredményeink azt mutatják, hogy megérte az áldozatvállalás.

Legfontosabb célunk, hogy a szolgáltatás minőségét folyamatosan fenntartsuk. Ennek érdekében egyes munkafolyamatokat újra kellett tervezni, illetve át kellett ütemezni. Más munkarendeket alakítottunk ki, térben és időben is biztosítani kellett a kollégák szétválasztását a minél kisebb kontaktus-szám eléréséért. Az adminisztratív vonalon, akinek csak tudtuk, biztosítottuk a home office feltételeit. Sok olyan tevékenységünk van, ahol közvetlen kapcsolatban állunk a felhasználókkal, így azon munkaműveletek esetében új védelmi szabályokat kellett bevezetnünk, hogy a vírus terjedése ezen érintkezések során ne következhessen be. A szolgáltatás fenntartásához új logisztikai stratégia kidolgozására volt szükség, egyrészt a védőeszközök, másrészt a termeléshez, hibaelhárításhoz és a fejlesztésekhez szükséges áruk és szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A beszállítók példás segítőkészségével sikeresen tudtunk alkalmazkodni az új körülményekhez.

A kintlévőségeink átmeneti emelkedése, illetve a pandémiás költségek felmerülése még körültekintőbb gazdálkodásra kényszerített bennünket. Így minden eddiginél nagyobb jelentősége volt a költségek optimalizálására tett intézkedéseinknek.

A tervezett fejlesztések végrehajtása minden tekintetben elengedhetetlen volt. Egyrészt a jobb műszaki állapot segít a fajlagos költségek csökkentésében, másrészt a stratégiai célkitűzések megvalósítását támogatják a beruházások, felújítások.

Jelentős hálózati, energetikai és technológiai rekonstrukciókat és fejlesztéseket hajtottunk végre mintegy 2 milliárd forint értékben az állami és a bérüzemeltetett rendszereken, a résztvevő üzemeltető, kivitelező, beruházó, beszerző és logisztikai egységek összehangolt munkájaként. A mintegy 50 milliárd forint értékű vagyonkezelt állami közműveken túlmenően 266 önkormányzat területén végeztünk fejlesztéseket, amelyekkel összefüggésben köszönettel tartozunk a képviselő-testületek együttműködéséért.

Egyes fejlesztéseinket az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt rekonstrukciós, illetve energiahatékonysági pályázatok forrástámogatásával tudtuk megvalósítani. Óriási sikerként könyvelhetjük el, hogy a térség országgyűlési képviselőjének, a helyi önkormányzatnak, valamint a terület meghatározó termelő cégeinek összefogásával, a kormány segítségével olyan fejlesztési elképzelések végrehajtása kezdődött meg Szikszó térségében, amelyek keretében  a víziközművek egyébként elengedhetetlenül szükséges bővítésére, rekonstrukciójára is sor kerül. Az ÉRV. Zrt. által készített víziközmű-fejlesztési koncepciók és engedélyes tervek alapján a munkák megkezdéséhez 11,8 milliárd forint forrást ítéltek meg. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda bevonásával már 2020 végén megkezdődött a beruházások végrehajtása. Szirmabesenyő térségében is folyamatban van több jelentős közműfejlesztési beruházásunk, amelyek az illetékes országgyűlési képviselő támogatásával kezdődhettek meg.

Társaságunk az országban egyedüliként üzemeltet ivóvíztározókat, amelyek közül a Hasznosi víztározónál a megváltozott hidrometeorológiai körülmények miatt szükséges volt egy vészárapasztó építése. Ennek az egyedi beruházásnak a megvalósítása is 2020-ban történt meg mintegy 270 millió forint értékben. Szintén kiemelt figyelmet kell fordítanunk a víztározóink hasznos térfogatának megőrzésére, amely érdekében óriási feladatot jelent a tározóink folyamatos iszapkotrása. Az elmúlt időszakban Rakacán, illetve Hasznoson végeztünk munkálatokat.

A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében technológiai fejlesztésekre is szükség van. 2020-ban felújítottuk a még jelenleg is világszínvonalat képviselő Lázbérci víztisztító művünk ultraszűrő rendszerének egyik blokkját. Több helyszínen, de jelenleg kiemelten a Dél-Borsodi (Bükkábrány, Gelej stb.), valamint a borsodnádasdi térségben (Borsodnádasd, Arló), illetve Heves megyében (Recsk, Pétervására stb.) a helyi országgyűlési képviselők előkészítő munkájának köszönhetően, EU-s és állami források bevonásával – egyenként több milliárd forint értékben – folyamatban van több szennyvíztisztító rendszer kiépítése, rekonstrukciója, amelyekhez minden szakmai támogatást megadunk. A lehetőségeinkhez mérten jelentős működtető eszközfejlesztést is végrehajtottunk a gépjárműparkunk, a laboratóriumunk, informatikai eszközeink és épületeink korszerűsítése céljából.

A jövő fejlesztéseinek előkészítése érdekében elkészítettük alkalmazkodási stratégiánkat, amely a klímaváltozás, valamint a környezetszennyezés kihívásaira, továbbá a technológiai és a gazdasági változásokra vonatkozó megoldási javaslatokat foglalja össze. Ezen túlmenően több olyan víziközmű beruházás műszaki terveit dolgoztuk ki, amelyek egy-egy térség jövőbeni ellátási problémáinak megelőzése, vagy gazdasági fejlődésének a támogatása érdekében születtek. Ezen terveinkkel szeretnénk majd források elnyerésére pályázni a KEHOP kiírásokban.

A társadalmi szerepvállalásunk keretében a vagyonkezelésünkben lévő, másodlagos vízbázisként szolgáló Rakacai-víztározónk (amely egyébként bekerült a Megyei Értéktárba is) ökoturisztikai fejlesztésének előkészítése is megkezdődött. Ahogyan korábban arról már hírt adtunk, a térség országgyűlési képviselőinek kezdeményezésére és segítségével, a Magyar Turisztikai Ügynökség általi forrásbiztosítással olyan szemléletformáló- és élményközpont létrehozására született javaslat, amely kiemelten támogatná munkahelyek teremtését és az idelátogatók rekreációját, valamint környezettudatos nevelését.

A társadalom szemléletformálására komplex programot is kidolgoztunk, amelynek keretein belül többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Miskolci Egyetemmel, vagy például a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve több környezetvédelmi szervezettel, továbbá kiemelten a média képviselőivel a környezet és a vízbázisok védelmére, a tudatos közműhasználatra szeretnénk felhívni a figyelmet az ágazat népszerűsítése mellett. A KEHOP 2.1.7. pályázaton elnyert forrás felhasználásával 2021 évben kezdődik meg a kampány végrehajtása, és mintegy 24 hónapig tart majd.

Természetesen stratégiai céljaink között kiemelt helyet foglal el a humánerőforrás megfelelő védelme, motiválása és képzése, hiszen a kollégák jelentik a szolgáltatás egyik alapját. Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy a kormányzat támogatásával, az érdekképviseletek aktív és konstruktív közreműködésével átlagos 10 százalékos mértékű bérfejlesztést hajthattunk végre, amely kiemelt jelentőségű volt a társaság munkavállalóinak megőrzése, illetve az ágazatba vonzás elősegítése érdekében. A járulékkedvezmények lehetőséget biztosítottak a kritikus munkakörökben dolgozó munkavállalók további motiválására. A pandémiás helyzetben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a családok megpróbáltatásainak leküzdését munkáltatóként támogassuk.

A kollégák szakmai és egyéb képzésének kiszélesítésére pedig a korábban elnyert GINOP támogatással nyílt lehetőség. Több száz munkavállalónk vehetett részt valamilyen nyelvi, kommunikációs, informatikai és megannyi szakmai képzésen, különös figyelmet fordítva a biztonságos megvalósításra. A társadalmi felelősségvállalás jegyében pedig folytattuk a véradások szervezését, és többször szerveztünk gyűjtést rászorulók megsegítésére. Tevékenységünk sikerét jól jellemzi továbbá, hogy számos munkatársunk szakmai szervezetek általi kitüntetésben, illetve egy kolléganőnk miniszteri elismerésben részesült. Őszintén örülünk és ezúton is szívből gratulálunk!

A kormány segítségével, illetve a kollégák elhivatott és áldozatkész munkájának eredményeként, nemkülönben partnereink támogatásával ebben a mindenkit komoly kihívások elé állító, rendkívüli pszichés és fizikai terhelést jelentő és összetett gazdasági hatást kiváltó évben is jelentős eredményeket tudtunk elérni, amiért hálával és köszönettel tartozunk.

A 2020-as év rávilágított arra is, ha netán elfeledtük volna, hogy melyek az igazi értékek az életben: hogy mekkora kincs az egészség, a család, a munkahelyi, baráti közösség, és hogy értékelni kell az élet apró örömeit, a mindennapokban azokból kell erőt merítenünk. És talán ebben az évben tudatosult a társadalom széles körében, amit mi, vízügyesek mindig is vallottunk, hogy a víz és az alapvető szolgáltatások nélkül nincs élet. Ugyanakkor ez az év bizonyságot adott arról is, hogy nincs lehetetlen, összefogva, egymást támogatva kitartó munkával célt érhetünk. Az előttünk álló időszakot ugyanilyen őszinte elhivatottsággal és felelősségérzettel kezdtük. Bízunk abban, hogy a jövőben is a felhasználók és partnereink megelégedésére, egyre hatékonyabban tudjuk folytatni a fenntarthatóságra törekvő tevékenységünket, hiszen ezernyi különböző szállal kapcsolódunk egymáshoz: azonos célokkal, tervekkel, tettekkel, szolgálattal.

Kapcsolódó dokumentumok