CSALÁDBARÁT MUNKAHELY 2012

Cégünk menedzsmentje a víziközmű-szolgáltatás minőségi biztosításával összefüggő fejlesztési, beruházási típusú, a települési önkormányzatokkal való együttműködésen alapuló, az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott ÉMOP- és KEOP-konstrukciójú, valamint a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében kiírt projektjein túl igyekszik kihasználni a munkavállalók elégedettségének növelését célul kitűző pályázati lehetőséget is.

A vállalati célok elérésével összhangban - törekedve a dolgozók munkakörülményeinek javítására, a nívós, a kollektívatudat erősítését megcélzó szabadidős tevékenységeknek a finanszírozására a vezetés jelenleg két nagyobb volumenű, "humánerőforrás-fejlesztő" projekt megvalósításán dolgozik.

A 2012 augusztusában induló, 10 hónapos, a stressz kezelésére, az egészséges életmódra, a testmozgás és a korszerű táplálkozás fontosságára épülő TÁMOP-projekt jelenleg már a „félidős” megvalósítási szakaszában van, míg az ún. „Családbarát Munkahely 2012” elismerő címmel járó programsorozat kivitelezése a napokban indul.


„Minden cseppben jelen vagyunk,
 
Tájékoztató a „Családbarát Munkahely 2012” programról

a családban is jelen  vagyunk.”

2013. január 21-én az Emberi Erőforrás Minisztériumban megtartott díjátadó ünnepségen Ritter Géza vezérigazgató úr átvehette  az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t megillető „Családbarát Munkahely” kitüntetést és az ezzel együtt járó 1 000 000 forint összegű támogatást.

A díjátadó ünnepségen Soltész Miklós államtitkár köszönetét fejezte ki a pályázaton eredményesen szereplő gazdasági társaságoknak. Soltész úr hangsúlyozta, nagy jelentőségű, hogy a vállalkozások figyelmet fordítanak a munkahelyek és a családok helyzetére.

A társasági jelmondatra épülő pályázat  a Menedzsment, a Személyügyi Osztály és az Üzemi Tanács közös munkájának eredményeként íródott.

A tervezett programok és intézkedések 2013. május 31-ig valósulnak majd meg, amelyekről - a pályázati előírásoknak megfelelően - igazoló dokumentációt kell küldeni Minisztérium számára.

I. Belső forrásból megvalósítandó tervezett fejlesztések:

1.    Átmeneti szálláshelyek biztosítása: tartósan lakóhelytől távol eső társasági munkavégzés esetén.

2.    A tipikus foglalkoztatási formák bővítése:

- Rugalmas munkaidős foglalkoztatás lehetőségének vizsgálata: női munkavállalók számára, családanya szerepből fakadó magánéleti problémák kezelésére - különösen a kisgyermekes családok problémájára tekintettel.

-   Részmunkaidős foglalkoztatás: gyermeknevelés mellett munkát vállaló kismamák továbbfoglalkoztatása, különleges szakértelmet igénylő munkavállalók további alkalmazása.

3.    Kismamákkal való kapcsolattartás rendszerének  kialakítása: tájékoztatás  a Társaságot érintő hírekről, eseményekről, munkahelyet érintő jogszabályi  és szakmai változásokról.

4.    Munkahely-szülő-család szerepének erősítése:

- Pályaválasztási tanácsadás: továbbtanulással összefüggő információk megszerzése, biztosítása, szakiskolai pedagógusokkal, intézményekkel történő konzultáció, ismerkedés.

-   Apa-család program: szülők munkahelyi elfoglaltságai kapcsán. Ismeretnyújtás a munkavégzésről, körülményekről. A figyelem középpontjában a szakképzés fontossága, jelentősége.

-   Apa-gyermek horgászverseny: vizes tradicionális hobbi kapcsán cél a generációk egymásra találása. Horgászversenyek a Társaság ivóvíztározóin.

5. Családtagok alkalmazásának az elősegítése:

- Új felvételes munkavállalók foglalkoztatása (azonos  alkalmazási feltételek esetén) a munkavállalók családtagjainak, gyermekeinek előnyben részesítése.

- Felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytató gyermekek nyári gyakorlati foglalkoztatása.

- Témaválasztási lehetőségek, konzulensek biztosítása a diplomamunka elkészítéséhez.

 II. Pályázati  forrásból megvalósítandó program:

6. Családi nap, sportnap:

A földrajzi, területi tagoltság miatt távolra eső  dolgozók, munkavállalók  kapcsolatépítése, személyes találkozások biztosítása.

A program keretében aktív munkavállalók, családtagjaik, nyugdíjas kollégák részvételével megvalósuló csapatépítés, család-összetartozás, dolgozói elégedettség-növelés.  

A  fenti elemekből  tevődik össze Társaságunk munkahelyi és családi  kapcsolatára irányuló fejlesztési programja, melynek megvalósításáról időben és eseményszerűen  tájékoztatjuk Kollégáinkat.

A menedzsment bízik abban, hogy a jövő közösségfejlesztő programjai is a munkavállalók legnagyobb megelégedésére szolgálnak majd.