BIZTONSÁGOSSÁ VÁLT GESZTELY-ÚJHARANGOD TELEPÜLÉSRÉSZ VÍZELLÁTÁSA

13,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt. A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásából megvalósuló KEHOP-2.1.11-21-2022-00008 kódszámú víziközmű-fejlesztési projekt egyik fontos mérföldköveként Újharangod településrészen többszáz lakos részére vált elérhetővé a biztonságos és minőségi ivóvízellátás.

A Gesztely-Újharangod településrészen található víztoronynál 2023. november 15-én megtartott sajtónyilvános projekttájékoztatón Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője kiemelte:

Magyarországon a lakások közműves ivóvíz-ellátottsága csaknem 100 százalékos, míg például Horvátországban 86, Romániában 74 százalék. Az ivóvízhálózat hazánkban 2015 óta mintegy 5000 kilométerrel bővült, a vezetékes szennyvízhálózat pedig 2010 óta több mint 11 ezer kilométerrel, a szennyvíztelepek száma megduplázódott, ma már több mint 800 van. Magyarországon a csatornázottság 83,5 százalék, míg Romániában 37, Horvátországban pedig 32 százalék.

Gesztely Újharangod településrészen sajnálatos módon a helyi vízbázis beomlott, ezért csak alternatív módon volt biztosítható a vízellátás. Polgármester úr 2020-ban jelezte nekem, hogy ezt a jelentős problémát orvosolnunk kell. A beruházás – melyben többek között a vízműtelepi kezelőépület és a víztorony is megújult – 940 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatásból valósult meg.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg a térség legátfogóbb ivóvízfejlesztése zajlik: 3 projekt keretében 39 település lakói részére lesz biztosított a biztonságos és minőségi ivóvízellátás a megépülő távvezetékek és komplex víziközmű-fejlesztés révén, valamint 8 szennyvízelvezetési- és tisztítási projekt is zajlik, illetve fejeződött be a közelmúltban 34 települést érintően.

 Simon István polgármester röviden ismertette a projekt szükségességét.

A víziközmű-fejlesztés a településrészen és a térségben élők számára már nélkülözhetetlen volt. Újharangod településrész vízellátása korábban egy önálló kútból történt, amely azonban ismeretlen okból beomlott. Egy műszeres kútvizsgálat azt bizonyította, hogy a felújítás optimálisan már nem volt lehetséges. A kút beomlása óta Újharangodon az ÉRV. Zrt. által végzett tengelyen történő szállítással (ún. lajtos kocsival) volt biztosított a víz, amely évente közel ezer fordulót, és mintegy 4625 m3 víz szállítását jelentette. Hatalmas eredmény ennek a projektnek a megvalósulása, és ezúttal is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik támogatták, illetve végrehajtották a beruházást, külön kiemelve térségünk országgyűlési képviselőjének és az ÉRV. Zrt.--nek a munkáját.

Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója a projekt kapcsán a vízközmű-szolgáltatás és a regionális hálózatok szerepét hangsúlyozta.

A víziközmű-szolgáltatás nélkülözhetetlen alapellátás. A megfelelő ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés a társadalmi jólét és a gazdasági fejlődés egyik alapja. Az ÉRV. Zrt. elkötelezett a hosszú távú, minőségi szolgáltatásnyújtás mellett. A Társaság fenntarthatósági stratégiájában olyan fejlesztési feladatokat azonosított, amelyekkel reagálni tud a jelen és a jövő kihívásaira, az ellátást veszélyeztető problémák megoldásával. A szolgáltatási biztonság megteremtésének egyik lehetséges eszköze a regionális hálózatok bővítése, amelyekkel olyan térségek ellátása is megvalósulhat, ahol a helyi vízbázisok nem megfelelő minőségűek, vagy nincs kellő vízmennyiség. Az ÉRV. Zrt. üzemelteti az ország első regionális vízellátó rendszerét, és a több évtizedes tapasztalat birtokában folyamatosan épít ki újabb és újabb hálózatokat az ellátás biztonsága érdekében.

A PROJEKTRŐL:

Együttműködve az érintett térségek országgyűlési képviselőivel, illetve településvezetőivel, tudatos és kitartó előkészítő munkát követően 2022. év elején a Nemzeti Vízművek Zrt. támogatásával az ÉRV. Zrt. és az NFP Nonprofit Kft. konzorciumasikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.11. kódszámú, Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című pályázatra.

A „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt (KEHOP-2.1.11-21-2022-00008) 2022. március 23-án támogató döntésben részesült a 1175/2022. (III.22.) Korm.határozat alapján.

Ennek értelmében mintegy 13,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az a komplex fejlesztési elképzelés, melynek keretében megvalósulhatott – többek között - Újharangod településrész biztonságos vízellátása is.

A támogató döntést követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által gyors ütemben megtörtént a támogatási szerződés aláírása, majd az előzetesen sikeresen lebonyolított feltételes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a tervezési folyamatok2022 áprilisában már el is indulhattak.

A szükséges engedélyek birtokában a kivitelezésre 2022. szeptember végénkapott munkaterületet a Vállalkozó, aki mostanáig teljeskörűen megvalósította az új ivóvíz távvezetéket, a terveknek megfelelően mind építészetileg, mind gépészetileg, mind üzemirányítás szempontjából felújította és átalakította a vízműtelepi kezelőépületet, és elvégezte a víztorony felújítását is.

A beruházás keretében összességében megépült mintegy 7152 fm D110 KPE PN16 ivóvízvezeték, 15 fm D110 KPE PN16 udvartéri vezeték, valamint megtörtént a 24 m magas, 25 m3-es acél szerkezetű víztorony komplex felújítása.

A teljes beruházásnak tervezetten 2023.11.30-ig kellett elkészülnie, mely teljesítési határidő betartásáért, illetve a munkafeladatok magas szintű megvalósításáért a Vállalkozóval együttműködésben mindent megtett az üzemeltető ÉRV. Zrt. is.

Köszönet a Támogatóknak, a Kivitelezőnek és a projektben résztvevő valamennyi szereplőnek, továbbá az ÉRV. Zrt. munkatársainak!

 További tájékoztatás kérhető: ÉRV. Zrt. Kommunikációs és PR Iroda (kommunikacio@ervzrt.hu).

 

Sajtóközlemény (letölthető)

 

Kapcsolódó dokumentumok