AZ ÉRV. ZRT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SIKERES KATASZTRÓFA-FELSZÁMOLÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI GYAKORLAT MARKAZON

Nagy erejű vihar csapott le a településre - a feltételezés szerint

Egyidőben négy helyszínen zajlott az a nagyszabású gyakorlat, amelyet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szervezett március 28-án, Markazon.

A gyakorlat elsődleges célja volt begyakorolni azokat a mozzanatokat, amelyek a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmére, a veszélyhelyzetek következményeinek, hatásainak csökkentésére, újabb veszélyhelyzetek kialakulásának megakadályozására, a közüzemi szolgáltatások folytonosságának mielőbbi visszaállítására irányulnak. A gyakorlat hozzájárult az esetlegesen előforduló káresemények, krízishelyzetek hatékonyabb kezeléséhez, valamint a szervezetek közötti gyorsabb információáramlás és a reagálási képesség erősítéséhez.

A gyakorlat keretében az „energia”, a „víz (szennyvíz)” és az „infokommunikációs technológiák” területén történt üzemzavar. Szünetelt a szennyvízkezelés, a telefon és az internet szolgáltatás, valamint akadozott az áramellátás.

A feltételezés szerint:„Markaz község közvetlen közelében viharos szél kíséretében erős zivatarzóna vonult át. A zivatarzóna centruma elérte az áramszolgáltató, a vízszolgáltató és a telekommunikációs szolgáltató üzemi területeit is, melynek következtében a fakidőlések, ágleszakadások miatt a település nagy részén az áramellátás akadozik, a szennyvízkezelés nem megoldott. A sorozatos fakidőlések miatt a vízszolgáltatónak egy helyen kell aggregátoros ideiglenes betáplálást végeznie, mert a szennyvíz a telephely melletti patakmederben távozik, ami erősen környezetszennyező. A telephelyen fa dőlt az áramelosztó épületre, valamint a betáp vezetékekre. A fakidőlések, ágleszakadások által leginkább érintett terület az óvoda környéke és a Szent István park. Az óvoda udvarán több fa veszélyezteti a gyermekek biztonságát, illetve az áram- és telefonszolgáltatást. Fakidőlés miatt megsérül az óvoda mellett található központi telefonhálózati csomópont épülete, emiatt szünetel a szolgáltatás több településen; a Szent István téren több fa a telefonszolgáltató légvezetékére dőlt, így a telefon- és internetszolgáltatás emiatt is akadozik.”

Az elméleti feladatmegoldásokon túl, konkrét beavatkozási elemeket is tartalmazott a gyakorlat. A hivatásos tűzoltók, az áramszolgáltató és telefonhálózat-üzemeltető szakembereinek közreműködésével elvégezték a település leginkább érintett részén a veszélyes faágak eltávolítását, a vízszolgáltató pedig aggregátoros betáplálást végzett.

A gyakorlaton, példaértékű együttműködésben a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Markaz Község Önkormányzata, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság, a helyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az ÉMÁSZ Hálózati Kft., a Magyar Telekom Nyrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakemberei vettek részt.

Társaságunk köszönetét fejezi ki az együttműködő Partnereknek, a Mátrai Szolgáltatási Divízió kollektívájának és mindazon munkavállalóknak, akik részt vettek a katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat előkészítésében, lebonyolításában. A Kollektíva eddig is minden esetben jelesre vizsgázott mind szaktudásból, mind emberségből a természeti csapások következtében kialakult haváriahelyzetben. Bízva abban, hogy jelen gyakorlat az életben nem fordul elő, további jó munkát és balesetmentes mindennapokat kívánunk!

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok