AZ ÉRV ZRT. CSÚCSVÍZMŰVE ÉS A HELL SZIKSZÓI TELEPHELYE KÖZÖTTI VÍZVEZETÉK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 2017. 05. 09.

Vizet ad az ÉRV ZRt. a fejlődéshez

Közel 1 milliárd Ft összértékű vízvezeték-beruházást valósított meg az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. a Szikszói járásban, amely lehetővé teszi a HELL cégcsoport további jelentős fejlesztéseit.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság partnereivel kiváló együttműködést alakít ki és tart fenn, hiszen csak a kölcsönösen előnyös kapcsolatok lehetnek hosszú távon működőképesek. Az ÉRV ZRt. mindennapi tevékenysége során arra törekszik, hogy megismerje a felhasználók igényeit, és maximálisan megfeleljen azoknak. A gyümölcsöző együttműködést megalapozza a közel 1 200 fős ÉRV-kollektíva együttes átlagos szakmai tapasztalata, amely meghaladja a szektorban tevékenyen eltöltött 17 000 évet. A szolgáltató iránt táplált bizalmat igazolja az a tény, hogy ivóvíz-szolgáltatást jelenleg közel 300 településen, míg szennyvíz-szolgáltatást több mint 200 településen végez.
Az ÉRV ZRt. számára a HELL cégcsoport kiemelt, megbecsült partner. Ezért a víziközmű-szolgáltató számára fontos, hogy legjobb technikai felkészültségét, tudását és tapasztalatát adja - az üdítőital-gyártó igényeit kiszolgálva.

A HELL cégcsoport az elkövetkezendő években további jelentős beruházásokat tervez szikszói termelő bázisán. Az új beruházások eredményeként egy fokozottan hátrányos helyzetű régióban új munkahelyek teremtésére nyílik lehetőség, amely a régió gazdaságának fellendítéséhez is nagymértékben hozzájárul. A tervezett fejlesztések jelentőségét mutatja, hogy a Kormány a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította.

A HELL fejlesztéseihez és a környező térség fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű víz álljon biztonságosan rendelkezésére.

A térségben található a Magyar Állam tulajdonában álló és az ÉRV ZRt. vagyonkezelésében lévő Csúcsvízmű, melynek vízbázisát a Hernád-folyó kavicsteraszára telepített 27 db, megfelelően védett mélyfúrású termelőkút jelenti. A jövőbeli vízfogyasztások stabil, hosszú távú biztosításához jelentős tartalékkal rendelkezik, így kiemelkedő szerepet tud vállalni a térség fejlődésében.

A Csúcsvízmű és a HELL üzeme között eddig nem volt olyan kapacitású távvezeték, amely képes lett volna ekkora mértékű termeléshez szükséges víz szállítására. Ez tette indokolttá, hogy megfelelő szállítási képességű távvezeték létesüljön az ÉRV ZRt. által üzemeltetett Csúcsvízmű, illetve a HELL szikszói telephelye között.

A projekt tervezése és előkészítése, kiemelten kezelendő beruházásként 2016 júniusában indult. A hatóságok és a résztvevők hatékony együttműködésének eredményeképpen az ÉRV ZRt. 2016. szeptember végére már érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett. A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2017. január hónapban elkezdődhetett a projekt fizikai megvalósítása. A 2017. elején tapasztalt rendkívüli hideg időjárás, illetve a kialakuló belvizek megnehezítették az építési munkákat, de a kivitelező mindent megtett a beruházás sikere érdekében.
A projekt során megépült összesen 15 500 folyóméter DN400 PN10 KPE távvezeték, hosszútávon biztosítva a megfelelő mennyiségű víz szállítását. Kiépítésre került továbbá 2 db, egyenként 1000 m³ kapacitású vasbeton víztároló medence és egy nyomásfokozó gépház. A működést szabályozó üzemirányítási rendszernek és a háttértároló kapacitásnak köszönhetően az esetlegesen felmerülő meghibásodások alatt is folyamatosan biztosítható a szükséges vízmennyiség, a megfelelő nyomáson.
Az összességében közel 1 milliárd Ft-ból megvalósított távvezeték és a kapcsolódó létesítmények eredményeként folytatódhat a térség fejlődése, a régióban lehetőség nyílik újabb vállalkozások betelepülésére, munkahelyek létrehozására, melyhez a vezeték adja az egyik alapot.

Az idén 55 éves ÉRV ZRt.-nek, mint a társadalmi felelősségvállalásban élen járó víziközmű-szolgáltatónak továbbra is kiemelt stratégiai célja a szolgáltatási színvonal növelése és a fenntartható fejlődés támogatása. A Társaság mára már 4 megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Hajdú-Bihar) több mint 700 000 ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodik. Az ország egyetlen szolgáltatójaként 6 felszíni víztározót üzemeltet, melyek a területükön kialakított 9 regionális vízmű-rendszer összekapcsolásával lehetővé teszik a biztonságos szolgáltatást. A Társaság ivóvíz-hálózata meghaladja az 5 000 kilométert, amely az országhatár hosszának több mint kétszerese.

Az ÉRV ZRt. biztonságos és költséghatékony szolgáltatásának kulcspillére a műszaki és technológiai színvonal fenntartása. A vállalat több világszínvonalú technológia bevezetésével büszkélkedhet, melyek az ivóvíz megfelelő minőségét, illetve mennyiségét garantálják. A Társaság idei évre tervezett ivóvíztermelése nagyságrendileg 21,3 millió m3, a most üzembe helyezett, közel 1 milliárdos beruházás révén létrejött vízvezeték pedig az ÉRV ZRt. egy újabb értékteremtő, kapacitásbővítő szolgáltatása.

Kapcsolódó dokumentumok