AZ ÉRV ZRT. BÁTONYTERENYÉN

Rendkívül jól járhatnak a bátonyterenyeiek az új szolgáltatóval Az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) ZRt. kiemelkedően kedvező ajánlatot tett a Nógrád megyei településnek

Jövőre nem emelkednek a víz- és csatornadíjak Bátonyterenyén, ha az ÉRV ZRt. szolgáltat majd a városban, sőt, 2012 után is mindenképpen infláció alatt marad az esetleges növekedés mértéke. Az ország egyik legjelentősebb, 100 százalékban állami tulajdonú víziközmű társasága ráadásul azt is megígérte, hogy a korábbi szolgáltató teljes személyi állományát, a meglévő feltételekkel, jogutódlással átveszi, a víziközművek tulajdonjoga pedig továbbra is az Önkormányzatnál marad.

A hamarosan a kormány elé kerülő, húsz éve halogatott víziközmű törvénynek köszönhetően országszerte kiegyenlítettebbek lesznek a víz- és csatornaszolgáltatás díjai, a szolgáltatás színvonala pedig egyre javul majd. Ezeknek a feltételeknek csak az olyan cégek képesek megfelelni, amelyek anyagi helyzete lehetővé teszi a rendszeres technikai fejlesztéseket, a szakemberképzést, az EU-s és hazai források kihasználását, miközben figyelmet fordítanak a környezet- és vízbázisvédelemre is. Az új víziközmű törvény tervezete értelmében a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a jövőben nem végezhetne víziközmű szolgáltatást, mivel a tervezett akkreditációs követelmények közül többnek sem tudna megfelelni. Ezt Bátonyterenye Város Önkormányzata, mint a jelenlegi szolgáltató kft. többségi tulajdonosa is felismerte, a helyzet kezelése érdekében több lehetőséget is megvizsgált az elmúlt időszakban, míg végül úgy ítélte meg, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-ben megfelelő partnert találhat a jövőben a víziközmű szolgáltatások biztosítására.

Az ÉRV ZRt. egyébként már 40 éve szolgáltat több Nógrád megyei településen, de nem csak ott, hanem Heves- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is. A fogyasztók zökkenőmentes kiszolgálását biztosítja a térség két tározója és két legnagyobb kapacitású víztisztító műve is, amelyeket a társaság üzemeltet, nem beszélve a térség legjelentősebb vezetékeiről. A vállalat meghatározó szerepét bizonyítja az is, hogy a Nógrád megyében korábban meglévő 5 vízmű közül 4 nagyobbrészt az ÉRV ZRt. által termelt vízzel látja el a fogyasztókat.

A kisebb szolgáltatók integrációjában az ÉRV ZRt. eddig is kiemelkedő munkát végzett; csak idén ezidáig 18 új településen kezdte meg - Nemzeti Minőségi Díjjal is elismert - magas színvonalú szolgáltatásait. A társaság jelenleg 166 település ivóvízellátását biztosítja közvetlenül, továbbá 11 társvízmű veszi át továbbértékesítés céljából a társaság által megtermelt ivóvizet, így összességében mintegy 600 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodik.

A tervezett víziközmű törvény egyik legsarkalatosabb pontja a díjak közötti aránytalanságok rendezése. Az ÉRV ZRt. – felismerve, hogy a fogyasztói árak féken tartása alapvető társadalmi érdek – elkötelezett a családok boldogulása és kiadásainak mérséklése mellett. Ez azonban kizárólag az üzemméretek növelésével, a működési hatékonyság jelentős javításával és a költségek racionalizálásával érhető el, így ésszerűnek tűnik, hogy a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. integrációját az ÉRV ZRt. hajtsa végre, bebizonyítva, hogy a régió egyik legjobb szolgáltatási színvonalú társasága mindent megtesz partnerei elégedettségéért.