AZ ÉRV ZRT. A NÓGRÁDIAK SZOLGÁLATÁBAN

AZ ÉRV ZRt. a nógrádiak szolgálatában Két évtizede várja a „vizes” szakma az év végéig kormány elé kerülő víziközmű-törvényt, amely a tervek szerint megszűntetheti a jelenleg több mint 400 víziközmű szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díjai közötti hatalmas különbségeket.

Az új törvénytervezetben kidolgozott akkreditációs rendszer a szolgáltatás minőségének legmagasabb szintű biztosítását, a víziközmű vagyon műszaki színvonalának megőrzését, fejlesztését, míg az árképzési rendszer átalakítása a díjak közötti aránytalanul nagy különbségek kiegyenlítését és a szolgáltató társaságok működési hatékonyságának, gazdálkodásának javítását hivatott szolgálni.

A szolgáltatások díjainak optimális értéken való tartása alapvető társadalmi érdek, hiszen a gazdasági válság következtében a fogyasztók számára amúgy is nagy terhet jelentő rezsi költségek további növekedése sok család ellehetetlenüléséhez vezethet.

A díjak kiegyenlítése és reális szinten való tartása, illetve sok helyen azok csökkentése kizárólag az üzemméretek növelésével és a működési hatékonyság jelentős javításával, valamint a költségek racionalizálásával érhető csak el.

A kormányzati szándékkal összhangban, a nemzeti érdekeket figyelembe véve kulcsfontosságúvá vált a víziközmű szolgáltatók integrációja, amely tervezetten az állami tulajdonú regionális szolgáltatók segítségével, a regionalitás előnyeinek kihasználásával valósulna meg.

Az új víziközmű törvény tervezete értelmében a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a jövőben nem végezhetne víziközmű szolgáltatást, mivel a tervezett akkreditációs követelmények közül többnek sem tudna megfelelni.

Bátonyterenye Város Önkormányzata, mint a jelenlegi szolgáltató kft. többségi tulajdonosa, a helyzet kezelése érdekében több lehetőséget is megvizsgált az elmúlt időszakban.

A város, figyelembe véve a víziközmű törvény tervezetének előírásait, úgy ítélte meg, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-ben megfelelő partnert találhat a jövőben a víziközmű szolgáltatások végzésére.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.) közel fél évszázados szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója

Az ÉRV ZRt. a Magyar Állam 100%-os tulajdonában van, amely garancia lehet a hosszú távú, biztonságos víziközmű szolgáltatásra, illetve a nemzeti érdekek érvényesítésére.

A Társaság működési területe Nógrád-, Heves- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki. A fogyasztók megelégedettségére törekedve, a partneri együttműködésre építve az ÉRV ZRt. már 40 éve nélkülözhetetlen része Nógrád megye ivóvíz-ellátásának is.

A Társaság működteti a térség két tározóját és két legnagyobb kapacitású víztisztító művét, valamint a térség legjelentősebb regionális vezetékeit is. A megyében korábban meglévő 5 vízmű közül 4 nagyobbrészt az ÉRV ZRt. által termelt vízzel látja el a fogyasztókat, ebből adódóan a társaság szerepe meghatározó.

A kisebb szolgáltatók integrációjának végrehajtásában az ÉRV ZRt. eddig is kiemelkedő munkát végzett, és csak 2011-ben ezidáig 18 új településen kezdte meg, Nemzeti Minőségi Díjjal is elismert, magas színvonalú szolgáltatásait.

A társaság jelenleg 166 település ivóvízellátását biztosítja közvetlenül, továbbá 11 társvízmű veszi át továbbértékesítés céljából a társaság által megtermelt ivóvizet, így összességében mintegy 600 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodik.

Az ÉRV ZRt. legfőbb értékeinek a fejlesztésorientáltságot, az ehhez alapot adó innovativitást, a megbízhatóságot és a pénzügyi stabilitást tartják.

A szolgáltatás színvonalának folyamatos emelésével, rendszeres technikai fejlesztéssel és szakemberképzéssel, EU-s és hazai források kihasználásával, környezet- és vízbázisvédelmi intézkedésekkel, valamint a partnerközpontúságra törekvéssel és költségtakarékos gazdálkodással a társaság mára elérte, hogy a cég neve nemcsak a szakmában, de a fogyasztók körében is garanciát jelent.

A fentiekben leírtak alapján megalapozottnak tűnik, hogy a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. integrálását az ÉRV ZRt. hajtsa végre.

Le kell azonban szögezni, hogy az új szolgáltató esetleges belépése nem jelenti a víziközművek tulajdonjogának megváltozását. Azok továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradnak.

Az ÉRV ZRt. ajánlatában olyan feltételeket biztosítana, amelyekkel a víziközművek műszaki állapota hosszú távon fenntartható marad, illetve a szolgáltatások színvonala semmiképpen nem romlik.

Nagyon fontos kiemelni továbbá, hogy az ÉRV ZRt. a korábbi szolgáltató kft. teljes személyi állományát, a meglévő feltételekkel, jogutódlással átveszi.

És talán a fogyasztókat leginkább érdeklő kérdés tekintetében is garanciákat vállal az ÉRV ZRt, amelyek értelmében 2012-ben nem növekszik a szolgáltatások díja, és azt követően is mindenképpen infláció alatt marad az esetleges növekedés mértéke.

A Társaság bízik abban, hogy az érintett települések területén lehetőséget kap arra, hogy bebizonyítsa, hogy a régió egyik legjobb szolgáltatási színvonalú Társasága, aki a partnerek elégedettsége érdekében mindent megtesz.