AZ ÉRV ZRT. A MEZŐKÖVESDI TÉRSÉG INTEGRÁLÓ VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓJA

A szolgáltatói szektor átalakítása Régóta várta a „vizes” szakma a 2012. év elején életbe lépett, a szolgáltatói szektor teljes átalakítását célzó új víziközmű-törvényt, amely a tervek szerint megszűntetheti a jelenleg több mint 400 víziközmű-szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díjai közötti hatalmas különbségeket.

Az új törvényben kidolgozott akkreditációs rendszer a szolgáltatás minőségének legmagasabb szintű biztosítását, a víziközmű vagyon műszaki színvonalának megőrzését, fejlesztését, míg az árképzési rendszer átalakítása a díjak közötti aránytalanul nagy különbségek kiegyenlítését és a szolgáltató társaságok működési hatékonyságának, gazdálkodásának javítását hivatott szolgálni.

Az ÉRV ZRt. integrációs eredményei

A nemzeti érdekek érvényre juttatása az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. egyik legfontosabb célja, ezért a Társaság kiemelkedő szerepet vállal a víziközmű-szolgáltatói szektor történelmi átalakításában.

Az ÉRV 2013-tól több mint 60 település víziközműveinek üzemeltetését vette át sikeresen, a fogyasztók és az önkormányzatok megelégedésére - jól mutatva a cég meglévő gyakorlatát és tapasztalatát az integrációk végrehajtásában.

Mezőkövesd és az ÉRV együttműködése

A vízmű Mezőkövesd térségében már korábban is jelen volt víziközmű-szolgáltatóként, a város eddig is az ÉRV ZRt. által üzemeltett vízbázisból, Kácstól kapta az ivóvizet, amely Magyarország egyik legegészségesebb ivóvizei közé tartozik.

Mezőkövesd, megvizsgálva a térség víziközmű-szolgáltatásának új jogszabályok szerinti átalakításának lehetőségét, a legmegfelelőbb szolgáltatási konstrukció kialakításához az ÉRV ZRt.-t választotta együttműködő partnernek.

/A Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatalban, 2013. január 17-én megtartott sajtótájékoztató résztvevői (balról jobbra): dr. Fekete Zoltán polgármester, Ritter Géza vezérigazgató, Sebestyén László szolgáltatási főmérnök, Lőrinc Ákos stratégiai igazgató/

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az ÉRV ZRt. kiválasztását számos indok támasztotta alá:

A cég a kiválóságra törekvésével és partnerségével elnyerte a Nemzeti Minőség Díjat, ami garancia lehet a térségben a legjobb minőségű víziközmű-szolgáltatás biztosítására.

Rendelkezik azzal a stabil szakmai és műszaki háttérrel, ami biztosíthatja az ivóvízellátás alapját képező vízbázis megfelelő védelmét és a szolgáltatás megbízhatóságát, a hibák gyors és hatékony elhárítását.

Nagy tapasztalatokkal és szakmai háttérrel rendelkezik továbbá a hálózati veszteségek csökkentésében, hiszen saját területén évek óta sikeresen dolgozik a hálózati veszteségek optimális értéken való tartásán.

Példaértékűnek tekinthetők az ÉRV ZRt. által sikeresen támogatott szennyvíz-fejlesztési projektek is.

Közös célok és előnyök

Az együttműködés aláírásával Mezőkövesd és az ÉRV célja egy olyan megállapodás megkötése volt, ami figyelembe veszi valamennyi érdekelt fél elvárásait, ami egyaránt szolgálja a fogyasztók, a munkavállalók és az önkormányzat érdekeit.

A regionalitás előnyeinek kihasználásával a cég hamarosan közvetlenül szolgáltatja az ivóvizet a fogyasztók számára.

A gazdasági lehetőségek további kiaknázása eredményezi azt, hogy az intézményi fogyasztók is kedvezőbb díjon vehessék igénybe az ivóvíz-szolgáltatást és a közműves szennyvízelvezetést is.

Az önkormányzat és az ÉRV ZRt. kiemelt szándéka az volt, hogy a munkahelyek megmaradhassanak. A felek kitartó munkájának eredményeként a célt sikerült elérni, hiszen az átalakítás miatt egyetlen munkavállaló munkaviszonya sem szűnt meg.

A szolgáltatás megfelelő minőségű ellátásához elengedhetetlen a víziközművek műszaki színvonalának fenntartása, fejlesztése. Az ehhez szükséges szakmai alapok és pénzügyi erőforrások biztosítása kiemelt szempontja volt a felek megállapodásának.

Az ÉRV ZRt. bízik abban, hogy a fogyasztók hamarosan megtapasztalhatják a víziközmű-szolgáltatói szektor átalakításának előnyeit és elégedettségük tovább növekedhet.

 

A sajtótájékoztatón készült televíziós felvétel megtekinthető az alábbi linken:

http://frissvideok.hu/regionalis/214603-video-erv-zrt-vel-kozott-megallapodas