AZ ÉRV ZRT. A DÉL-NÓGRÁDI TÉRSÉG INTEGRÁLÓ VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓJA

Sajtóközlemény Az ÉRV ZRt. a dél-nógrádi térség integráló víziközmű-szolgáltatója

Régóta várta a „vizes” szakma a 2012. év elején életbe lépett, a szolgáltatói szektor teljes átalakítását célzó új víziközmű-törvényt, amely a tervek szerint megszűntetheti a jelenleg több mint 400 víziközmű szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díjai közötti hatalmas különbségeket.

Az új törvényben kidolgozott akkreditációs rendszer a szolgáltatás minőségének legmagasabb szintű biztosítását, a víziközmű vagyon műszaki színvonalának megőrzését, fejlesztését, míg az árképzési rendszer átalakítása a díjak közötti aránytalanul nagy különbségek kiegyenlítését és a szolgáltató társaságok működési hatékonyságának, gazdálkodásának javítását hivatott szolgálni.

A szolgáltatások díjainak optimális értéken való tartása alapvető társadalmi érdek, hiszen a gazdasági válság következtében a fogyasztók számára amúgy is nagy terhet jelentő rezsiköltségek további növekedése sok család ellehetetlenüléséhez vezethet. Ezzel összefüggésben a szolgáltató társaságok kintlévőségei is tovább növekednének, amelyek komoly likviditási gondokat okoznának, illetve okoznak már jelenleg is.

A díjak kiegyenlítése és reális szinten való tartása, illetve sok helyen azok csökkentése kizárólag az üzemméretek növelésével, a szolgáltató társaságok együttműködésével és az ebből eredő szinergiák kiaknázásával, valamint a működési hatékonyság jelentős javításával, illetve a költségek racionalizálásával érhető el.

A kitűzött célok elérése érdekében kulcsfontosságúvá vált a víziközmű-szolgáltatók integrációja, a szolgáltatók szoros együttműködése, amely tervezetten az állami tulajdonú regionális szolgáltatók segítségével, a regionalitás előnyeinek kihasználásával valósulna meg.

A nemzeti érdekek érvényre juttatása az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. egyik legfontosabb célja, ezért a Társaság kiemelkedő szerepet vállal a víziközmű-szolgáltatói szektor történelmi átalakításában.

Nógrád megyében az ivóvíznyerési lehetőségek nagyon korlátozottak, ezért az ivóvíz-ellátás biztosításában meghatározó jelentőséggel bírnak az állami tulajdonban és az ÉRV ZRt. vagyonkezelésében lévő Hasznosi és Komravölgyi ivóvíztározók, amelyek megfelelő védelmére és fenntartására óriási figyelmet fordít a Társaság.

A megye kisebb szolgáltató társaságai eddig is az ÉRV ZRt.-től vásárolták a legnagyobb mennyiségű tisztított ivóvizet.

A dél-nógrádi települések - köztük a kiemelkedő szerepet vállaló Pásztó városa - már a nyári időszakban megvizsgálták a térség víziközmű-szolgáltatásának új jogszabályok szerinti átalakításának lehetőségeit.

A legmegfelelőbb szolgáltatási konstrukció kialakításához a települések az ÉRV ZRt.-t választották együttműködő partnernek.

Az érintett települések és az ÉRV ZRt. célja is egy olyan megállapodás megkötése volt, amely figyelembe veszi valamennyi érdekelt fél elvárásait.

A felek fáradozásait siker koronázta, hiszen sikerült olyan megoldást találniuk, amely egyaránt szolgálja a fogyasztók, a munkavállalók és az önkormányzatok érdekeit.

A regionalitás előnyeinek kihasználásával 2013. január 01-jétől az ÉRV ZRt. közvetlenül szolgáltatja az ivóvizet a fogyasztók számára.

A gazdasági lehetőségek további kiaknázása eredményezi azt, hogy a lakossági és az intézményi fogyasztók nettó 40 Ft/m3–el csökkentett változó díjon vehessék igénybe az ivóvíz-szolgáltatást.

Az önkormányzatok és az ÉRV ZRt. kiemelt szándéka az volt, hogy a munkahelyek megmaradhassanak. A felek kitartó munkájának eredményeként a célt sikerült elérni, hiszen az átalakítás miatt egyetlen munkavállaló munkaviszonya sem szűnt meg.

A szolgáltatás megfelelő minőségű ellátásához elengedhetetlen a víziközművek műszaki színvonalának fenntartása, fejlesztése. Az ehhez szükséges szakmai alapok és pénzügyi erőforrások biztosítása kiemelt szempontja volt a felek megállapodásának. 

A jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével az ÉRV ZRt. a szolgáltatási feladatok végrehajtásába be kívánja vonni a területen óriási szolgáltatói tapasztalattal rendelkező Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-t.

Az integrációban kiemelkedő eredményeket felmutató, nemzeti minőségi díjas ÉRV ZRt. bízik abban, hogy a fogyasztók hamarosan megtapasztalhatják a víziközmű-szolgáltatói szektor átalakításának előnyeit és elégedettségük tovább növekedhet.

2012. december 10.