ÁTFOGÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁSBA KEZD AZ ÉRV. ZRT.

EGYÜTT A LAKOSSÁGGAL

Felelős víziközmű-szolgáltatóként az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. a magas színvonalú ellátás biztosítása mellett kiemelten kezeli a lakosság folyamatos tájékoztatását: a rendeltetésszerű közműhasználattal, a fenntartható és tudatos vízhasználattal, a vízbázisok és a környezet védelmével kapcsolatos tudásmegosztást.  A régió egyik legnagyobb közszolgáltató vállalata a jövőben egy komplex tematikus programsorozat keretében, a lakossággal és partnereivel még szorosabb együttműködésben kívánja folytatni a szemléletformáló tevékenységét.

Örvendetes, hogy az utóbbi időszakban egyre több lakossági tájékoztatót olvashatnak a felhasználók a víziközmű-szolgáltatás egy-egy kiemelt területéről.  A szezonálisan előforduló témák mellett, mint például jelenleg a fagykár elleni védelem, egyéb problémákra is hasznos tanácsokkal szolgálnak a cégek. Ezek az informatív, kisokosként működő tájékoztatók fellelhetők a szolgáltatók honlapjain, a partnertelepülések weblapjain, illetve időközönként a médiumok is feldolgozzák a témákat. Erre az összehangolt együttműködésre a jövőben még nagyobb szükség lesz.

Napjainkban a világjárvány miatt gyakran fordul elő, hogy a csatornában landol a gumikesztyű vagy a szájmaszk, akadályozva a vezetékrendszer üzembiztos működését és nehezítve a szennyvíztisztítást. Sajnos a jelenlegi helyzetet megelőzően sem volt mindenhol rendeltetésszerű a csatornahasználat a lakosság körében, pedig ezzel a felelőtlen magatartással nem csak a folyamatos víziközmű-szolgáltatás ellátását, de a környezetet is veszélyeztetik.

Ilyen és ehhez hasonló, a társadalom és a bolygónk szempontjából fontos kérdésekben óriási szükség mutatkozik a tudatosabb magatartásra, a szolgáltatók, a lakosság és az együttműködő partnerek összefogására.

Ezt a célt szolgálja az ÉRV. Zrt. által megvalósítandó szemléletformáló programsorozat is. A modern és hatékony szemléletformálás jegyében olyan kiemelt témák jelennek meg, mint például a víz szerepe és értéke, a környezet és a víz megóvása, a víz és az egészség kapcsolata. Terítékre kerülnek a műanyaghulladék visszaszorításának módjai, a csapvízfogyasztás előnyei. Mindezek mellett szó esik többek között a víziközmű-szolgáltatásban alkalmazott innovatív, környezetkímélő, energiahatékony technológiák alkalmazásáról, a megújuló energiák jelentőségéről és lehetőségeiről is. A témák között megtalálható a víziközmű-szolgáltatói feladatok fontosságának, a mindennapi életben betöltött szerepének, valamint a vízügyi hivatás szépségének a bemutatása is.

A lakossági szemléletformálás eredményességének növelése érdekében a vállalat partnerségben megvalósítandó programok, illetve változatos kommunikációs csatornák segítségével tervezi a tudásmegosztást. Szemléletformáló kisfilmek és tájékoztató kiadványok mellett számolnak a közösségi médiafelületek fokozottabb bevonásával, új, célirányos honlap-aloldal létrehozásával is, amelyekhez tematikus kvízek, játékok és applikációk társulnak majd.

A vállalat a projekt előkészítéseként a közelmúltban végzett egy anonim, nem reprezentatív kérdőíves felmérést, amelyet a véletlenszerűen kiválasztott felhasználók önkéntes alapon tölthettek ki. A kutatás során az ÉRV. Zrt. vállalkozó szellemű önkéntes munkatársai közel 600 kérdőívet gyűjtöttek össze elemzésre. A vizsgálatokból sok fontos és érdekes – szakmailag jól hasznosítható – információ derült ki. Azzal például szinte minden válaszadó egyetértett, hogy a víziközmű-szolgáltatás egy rendkívül komplex, felelősségteljes és pótolhatatlan közszolgáltatás.

A megkérdezettek a helyi ivóvízbázisok védelmét elsősorban az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. feladatának tartják, ugyanakkor a válaszadók többsége szívesen venne részt környezetvédelmi önkéntes munkában, akár évente több alkalommal is.

A kérdőívet kitöltők önmaguk és az ivóvíz viszonya kapcsán több megszívlelendő tényezőre is rávilágítottak. A válaszadók közül például a legtöbben „kissé pazarlónak” érzik magukat és közvetlen környezetüket ivóvíz terén. A felmérésben szereplő lakosság nagy hányada tisztában van a csapvíz és az ásványvíz árának különbségével, ugyanakkor viszonylagosan sokan azt állították, hogy nem tudják és nem is foglalkoztak még eddig ezzel a kérdéssel.

A szennyvízszolgáltatással kapcsolatos válaszokból kiderült, hogy a használt sütőolajat viszonylag sajnos továbbra is sokan öntik a lefolyóba, annak ellenére, hogy zömében tisztában vannak a káros következményeivel.

A válaszadóktól kapott eredmények megerősítették az ÉRV. Zrt.-t abban, hogy a szemléletformáló kampányra nagy szükség van a lakosság körében. A kérdőívek eredményei és az eddigi szakmai tapasztalatok alapján a vállalat olyan projektelemeket tervezett, amelyek segítenek megvalósítani a szemléletformáló kampány főbb célkitűzéseit.

A víziközmű-szektorhoz, az ivóvízhez, a szennyvízszolgáltatáshoz és általában véve a környezetvédelemhez fűződő szemléletformáló tevékenységét a jövőben az ÉRV. Zrt. még inkább tematizálva, alkalmanként egy-egy fontos részterületre fókuszálva kívánja folytatni az együttműködő partnereivel. Bízva abban, hogy még élőbb, közvetlenebb és hatékonyabb kapcsolat alakul ki és erősödik meg a fogyasztókkal.

Kazincbarcika, 2020. december 4.                                                                    ÉRV. Zrt.

 

Kapcsolódó dokumentumok