AJÁNLAT A SZABÁLYTALAN IVÓVÍZ-VÉTELEZÉSI HELYEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az ÉRV ZRt. ajánlata a szabálytalan ivóvíz-vételezési helyek számának csökkentésére

Kollégáink Rakaca és Bódvalenke települések ivóvíz-rendszerének üzemeltetésre történő átvételekor több szabálytalan – a vonatkozó jogszabályoknak és műszaki előírásoknak nem megfelelő – ivóvíz-vételezési helyet találtak. Az Önkormányzat, mint a víziközmű-hálózat tulajdonosának kérésére a fenti bekötések megszüntetésére Társaságunk moratóriumot biztosított, melyre vonatkozóan az Önkormányzattal Megállapodást kötött.

Tekintettel arra, hogy mind Társaságunk, mind a Fogyasztók érdekét a szabályos közműcsatlakozások szolgálják, ezen probléma feloldására az Önkormányzattal köttetett Megállapodás értelmében kedvezményt biztosítunk.

A nem szabályos ivóvíz-vételezési helyeket az előírásoknak megfelelően 2012. június 30-ig meg kell szüntetni. A fogyasztási helyek szabályos kialakításának díja az ingatlan tulajdonosát, illetve egyéb jogcímen használóját terheli.

Valamennyi új közmű-csatlakozási és szabályos közmű-átalakítási munka kivitelezési díjából az ÉRV ZRt. 20% engedményt ad az érintett megrendelőknek, amennyiben ugyanazon településen, az együtt megrendelt és egy napra tervezett kivitelezési közműmunkálatok száma meghaladja az öt darabot.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkatársaink 2012. június 30. napját követően teljes körű ellenőrzést végeznek majd az érintett településeken. Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalan bekötések kerülnek felderítésre, azok megszüntetésre kerülnek gerincvezetékről történő levágással.

Az előzőekben ismertetett körülmények fennállásával egyidejűleg azon ingatlan-tulajdonosokat, akik eljuttatják az ivóvíz-csatlakozásukra vonatkozó, a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre álló, vagy az ÉRV ZRt. web-oldaláról  letölthető „Megrendelő adatlap”-ot Társaságunk illetékes ügyfélszolgálati irodája részére, vagy leadják az illetékes Polgármesteri Hivatalokban, és a kivitelezési munkálatokat 2012. június 30. napjáig megvalósítják, mentesítjük a 2011. CCIX. törvényben rögzített ötéves kártérítési kötelezettség megfizetése alól.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                          Üdvözlettel:

                                                                                                               Ritter Géza

                                                                                                        vezérigazgató s.k.

Kapcsolódó dokumentumok