A VÍZ VILÁGNAPJA

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében azonban nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is.

Társaságunk tevékenysége – a szolgáltatói feladatokból fakadóan - nemcsak ezen a jeles napon, hanem az év valamennyi napján a víz körül forog. A kiváló színvonalú víziközmű-szolgáltatás nyújtása mellett folyamatosan kitüntetett figyelmet fordítunk a vízbázis védelmére a lakosság zavartalan ellátása érdekében. A vízmű nap mint nap arra törekszik, hogy a környezetet kímélve a lehető legjobb minőségű ivóvizet szolgáltassa fogyasztói számára. A tiszta víz egészségünk fenntartásának egyik alapfeltétele és a gazdasági fejlődés egyik alappillére.

Szintén nélkülözhetetlen szolgáltatásunk a szennyvíz elvezetése és megtisztítása. Környezetünk védelme és a víz körforgásának fenntartása érdekében elengedhetetlen a szennyvizek gondos kezelése, melyre az idei Víz Világnapi jelmondat is felhívja a figyelmet: „Szennyvizek? Tiszta vizet!

Napjaink kulcsfontosságú kérdésévé vált a környezet és a víz védelme. Lényeges, hogy a társadalomban széles körben ismertté váljon ennek a szükségessége. Társaságunk ennek érdekében a lehető legtöbb fórumon felhívja a figyelmet arra, hogy az ivóvízkészletek végesek, azokkal tudatosan kell gazdálkodni, és apró odafigyeléssel nagymértékű megtakarításokat lehet elérni. A lassan lebomló műanyag palackokba zárt ásványvíz helyett vezetékes ivóvíz fogyasztására sarkalljuk fogyasztóinkat. Fontosnak tartjuk a közműves szennyvízelvezető rendszerek helyes használatával kapcsolatos ismeretek átadását is, mely a környezet védelme mellett sok kellemetlenségtől óvja meg a felhasználókat és a szolgáltatót egyaránt.

A Víz Világnapja apropóján szeretnénk egy kis egy betekintést nyújtani Felhasználóink számára 4 meghatározó, különböző szakmai feladatokat ellátó telephelyünk munkájába:

DÉL-BORSODI SZOLGÁLTATÁSI DIVÍZIÓ, KÁCSI-SÁLYI TELEPHELY
Az állami tulajdonban és az ÉRV ZRt. üzemeltetésében lévő Dél-borsodi Regionális vízellátó rendszer kiinduló egységei a Kácsi és Sályi forrásfoglalások, amelyek kiváló minőségű karsztvizet adnak.
A Kács-Sályi vízbázisok kb. 120 km2-es utánpótlódási területe a Bükk déli részén, a Lökvölgytől keletre helyezkedik el, melynek nagy része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik, ami jelentős védettséget jelent.
A Kácsi termelő telep mintegy 3880 m3/d mértékadó kapacitású. A forrásfoglaló műtárgy különlegessége, hogy a beton medencék alja nem zárt, hanem mosott kavicsrétegen keresztül, alulról jön be a forrásvíz, egyfajta szűrést biztosítva.
A kácsi forrásvizet az ország 3. legegészségesebb forrásvizének kiáltották ki. Ennek a különleges minőségű vízbázisnak a megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, ezért is kell kiemelt figyelmet szentelnünk a természet védelmének.

NYUGAT-BORSODI SZOLGÁLTATÁSI DIVÍZÓ, LÁZBÉRCI TELEPHELY
A Bükki Nemzeti Park festői környezetében, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet részeként, NATURA 2000 védelmi besorolású területen található a Lázbérci tározó, amely mesterségesen került kialakításra.
Az ÉRV ZRt. az országban egyedüliként üzemeltet víztározókat. A felszíni víztározóknak kiemelt jelentősége van abban, hogy az eltérő mennyiségben jelentkező fogyasztások folyamatosan, egész évben egyenletesen kielégíthetők legyenek.
Az Y-alakú Lázbérci tározó, amely mintegy 5,8 M m3 térfogatú, és 78 ha vízfelületű, közel 130 ezer ember vízellátásához biztosítja a stabil vízbázis hátteret.
Az ÉRV ZRt. legnagyobb létesítménye a tározóhoz kapcsolódó víztisztító mű, amelynek kapacitása 24 000 m³/d. 2016 évben a megtisztított vízmennyiség 4,7 M m³ volt.
A Lázbérci víztisztító műben a legkorszerűbb ultraszűrő membrántechnológia bevezetése történt meg (2006 évben 16 000 m3/d, majd a 2011 évben 8 000 m3/d). A fejlesztések eredményeként, az engedélyekben szereplő teljes kapacitás ultraszűréses technológia lett.
Az üzemelés során alacsony vákuum (0,1-0,3 bar) keletkezik a 0,1 µm alatti pórusméretű ZeeWeed® ultraszűrő membránokon. A pólusméret miatt minden lebegőanyag, mikroorganizmus visszamarad az ultraszűrés során, így biztosítva az alga-, baktérium- és vírusmentességet az ivóvízben.
Ivóvíztisztítás ágazatban nem elterjedt a membrántechnológia. A Lázbérci víztisztító mű élenjár ezen a téren. Az alkalmazott technológia mennyiségi szempontból az országban a legnagyobb.

KELET-BORSODI SZOLGÁLTATÁSI DIVÍZÓ, CSÚCSVÍZMŰ TELEPHELY
A Csúcsvízmű a 37. sz. főút mellett, Gesztely község közelében található. A vízmű vízbázisát a Hernád-folyó kavicsteraszára telepített 27 db, megfelelően védett mélyfúrású termelőkút jelenti.
A jövőbeli vízfogyasztások stabil, hosszú távú biztosításához szerencsére jelentős tartalékkal rendelkezik az ÉRV ZRt.
Másrészt kiemelkedő szerepet tud vállalni a térség fejlődésében, amelyhez szintén elengedhetetlen a megfelelő minőségű és mennyiségű víz rendelkezésre állása.
Jelenleg folyamatban van Társaságunknál egy nagyméretű saját beruházás, amely révén a Csúcsvízműből fogjuk ellátni technológiai vízzel a Hell Energy Kft. szikszói üzemét.
A vízművön belüli technológiai fejlesztések, és a 15 km hosszú DN 400 szállítóvezeték építése hamarosan befejeződnek. Ezzel Társaságunk hozzá tud járulni a térség egyik legjelentősebb munkahelyteremtő beruházásához.

KELETI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ, KAZINCBARCIKA SZENNYVÍZTELEP
A szennyvizek körültekintő megtisztítása kiemelkedő feladatunk annak érdekében, hogy az élővizeink és a környezet megfelelő védelmét biztosítani tudjuk.
A szennyvíztisztító telepek üzemeltetése során elsődleges cél: a technológiai folyamatok irányításával a tisztított szennyvíz vízminőségi paramétereire vonatkozó kibocsátási határértékek tartása.
Az ÉRV ZRt. több területen részt vett új szennyvíztisztítási rendszer kiépítésében, valamint tisztítótelep fejlesztésben.
2016 egyik legnagyobb fejlesztése a Kazincbarcika Városi Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése volt, amely ősszel sikeres próbaüzemet követően befejeződött. A beruházás alapvető célja a meglévő Kazincbarcikai Szennyvíztisztító Telep tisztítási hatásfokának növelése, a telep technológiai egységeinek korszerűsítése volt.
Ennek keretében a biogáz rendszer felújítása, a fermentor építése és a gázmotor üzembe helyezése biztosítja a keletkező iszap hasznosítását, amely eredményeként a telepen keletkező biogáz egyrészt fűtésre, másrészt villamos energiatermelésre kerül felhasználásra.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésével egy időben Kelet-Magyarország másik egyedülálló projektje is megvalósult az ÉRV részéről. A szennyvíztisztító telepeken keletkező, korábban lerakásra kerülő iszapból a Kazincbarcika-Berente Térségi Komposztáló Telepen korlátozás nélkül forgalomba hozható, szennyvíziszap komposzt, a mezőgazdaság részére termésnövelő anyagként felhasználható termék kerül előállításra. Ennek a terméknek a népszerűsítése a felhasználók körében jelenleg folyamatban van, ill. kísérleti parcellák kialakítása történik meg az év folyamán.

Társaságunk a szolgáltatói feladatok kifogástalan ellátása mellett továbbra is küldetésének tekinti a víznek, mint felbecsülhetetlen értékű természeti erőforrásnak a megóvását, gondos gazdaként való hasznosítását. Hogy ezzel a kinccsel miként gazdálkodunk, hogyan védjük, mindannyiunk számára létkérdés - felhasználóként és szolgáltatóként egyaránt.

 

Kapcsolódó dokumentumok