A Társaságunk munkavállalóinak szakmai elismerései

A MaVíz által adományozott díjak: Sípos Istvánné gazdasági igazgató asszony részére a "Víziközmű Ágazatért Érdemérem", Kakszi Klára és Bűdi Tibor divízióvezető számára az „Elismerő Oklevél” kitüntetések.

- A Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége 2013-ban megalapította a "Víziközmű Ágazatért Érdemérem" kitüntetést.Az Érdeméremre a Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége terjeszti fel azon kollégákat, akik a MaVíz-ben végzett önzetlen munkájuk által kimagasló, előremutató kezdeményezéseket tettek, és így az ágazat egészére ható fejlesztések előkészítésében, az eredmények megszületésében vettek részt. Idén a Budapesten, március 22-én megrendezett központi Víz világnapi ünnepségen 5 kiváló munkatárs vehette át a magas rangú kitüntetést, többek között Sipos Istvánné, az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. gazdasági igazgatója is.

Sipos Istvánné igazgató asszony a pályáját a kazincbarcikai Városgazdálkodási Vállalatnál, forgalmi könyvelőként kezdte. Ezt az időszakot a város Építőipari Költségvetési Üzemében pénzügyi és számviteli csoportvezetőként eltöltött évtized követte, ezután került a Társasághoz. Kezdetben főmunkatársként, később pénzügyi és számviteli osztályvezetőként, majd gazdasági igazgatóként látta el feladatait. 2002 novemberétől gazdasági és pénzügyi vezérigazgató-helyettesi, majd pénzügyi igazgatói posztot töltött be, később pedig az ÉRV ZRt. gazdasági igazgatója lett.
Munkája mára már országosan elismert - nagy tekintélye van a szakmában. Sokrétű munkafeladatai mellett, több szervezetnél számos szakmai, társadalmi és közéleti tevékenységet is ellátott, illetve ellát – felügyelő bizottsági tag, elnöki poszt, kamaratag, igazgatósági tag funkcióban – többek között a MaVíznél is, ahol a 4 cikluson keresztül tartó Felügyeli Bizottsági tagság után jelenleg a Bizottság elnöke, már a 2. ciklusban.

Sípos Istvánné gondolatai a kitüntetés kapcsán:

"Megtiszteltetésnek érzem, hogy az ÉRV Zrt. támogatásával, a MaVíz szakmai szervezettel karöltve lehetőségem nyílott arra, hogy aktívan közreműködhetek a magyar víziközmű ágazat új kihívások indukálta korszerű stratégiájának kidolgozásában, véghezvitelében. Ez a munka természetesen csak nagyszerű szakemberekkel, mesteri csapatmunkában, határozott célokat megfogalmazó tervek alapján vihető sikerre; a befektetett munka eredménye pedig mindannyiunk teljesítménye. Ezúton szeretném megköszönni valamennyi ügy iránt elkötelezett kolléga támogatását, mellyel hozzájárultaka„Víziközmű Ágazatért Érdemérem” elismerés odaítéléséhez.
Hiszem Henry Ford szavait, mely szerint: „Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker.” A több évtizedes szakmai elhivatottságom alatt mindig megtaláltam azt a teamet, akiknek a tagjaival, egy-egy stratégiai célért, teljes erőbedobással küzdöttünk - küldetésként megfogalmazva a minőségi munkát; a tervszerű, lépésről lépésre haladó építkezést. Az eddigi munkám során pontosan ezt az összetartást tekintem sikernek, akár a mindennapi teendőim közben az ÉRV Zrt. gazdasági igazgatójaként; akár más szakmai szervezetnél betöltött egyéb funkciómban. Szolgáljon e gondolat a következő nemzedék számára is útravalóul: „Ha összefogunk, az a siker”!

 - A 2016. június 8-10. között, Egerben megrendezett VII. ÖKO-AQUA 2016 Víziközmű Konferencia és Szakkiállítás ünnepi nyitó rendezvényén átadták a MaVíz  „Elismerő Oklevél” kitüntetéseit. A MaVíz elnöksége által odaítélt elismerést azok kaphatták, akik a MaVíz tagszervezetének alkalmazottai vagy nyugdíjasai, legalább 15 éven keresztül a víziközmű ágazatban kiemelkedő szakmai irányítói, gyakorlati végrehajtói feladatot láttak el. Az ÉRV ZRt. két kiváló, nagy köztiszteletben álló munkatársa, Kakszi Klára és Bűdi Tibor is a kitüntetettek között volt.

Kakszi Klára divízióvezető gondolatai a kitüntetés kapcsán:

„Büszke vagyok arra, hogy 40 év elteltével is ugyanazon a kapun és ajtón léphetek be, mint pályakezdő, fiatal lányként az első munkahelyemre.
A gimnáziumi érettségi megszerzése után az ÉRV lázbérci üzeme jelentette az első munkalehetőséget számomra. A vízminőségen keresztül megismerve a felszíni vízgyártás nehézségeit, aktuális problémáit, egyre nagyobb elhivatottságot éreztem az iránt, milyen jó lenne, ha én is bekapcsolódhatnék e bonyolult folyamatokba, és tehetnék a fejlesztésekért, a megfelelő műszaki megoldások megvalósításáért. Ennek érdekében a szakmában elkezdtem fejleszteni ismereteimet. Munka mellett, Miskolcon elvégeztem a Vízügyi Szakközépiskolát, majd Nyíregyházán sikeres vízépítő technikus minősítő vizsgát szereztem. A Szakma iránti elhivatottság motivált akkor is, amikor elkezdtem főiskolai tanulmányaimat. A Bajai Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás szakirányán szereztem építőmérnöki diplomát.
Az évek során fokozatosan haladtam a szervezeti ranglétra lépcsőin. Kezdtem laboránsként, majd laboratóriumvezető lettem, ezt követően technológiai művezetőként, üzemvezetőként, termelésvezetőként dolgoztam. Megtiszteltetésként ért, amikor 2009-től az ÉRV ZRt. második legnagyobb ivóvíz-termelési divíziójának a vezetésével bíztak meg.
Felemelő érzés, hogy egy olyan divíziót vezethetek, melynek mindig meghatározó szerep jutott a hazai felszíni víztisztításban. Megelégedettséggel tölt el, hogy Magyarország jelenlegi három legmodernebb ivóvíz-tisztítási technológiája közül kettőben: Lázbércen és a Szalajka völgyben – napi 27.000 m3/d kapacitásban – a legmodernebb membrántechnológiák üzemeltetéséért vezetőként felelhetek.
Szerencsére ismereteim bővítésével a megújulás örömével mindig tudtam élni, mikor a Szakma új kihívások elé állított. A vízanalízis elsajátítása után jelentős szakmai lehetőséget jelentett a különböző vízkezelési technológiák alkalmazása, azok fejlesztése. Komoly feladat elé állított, a már több mint tíz esztendeje üzemelő lázbérci, valamint a későbbi szalajkai membrántechnológia beüzemelése. A kezdeti műszaki és technológiai problémák szakmai megoldását követően ma már hibamentesen, kiváló vízminőséget biztosítva működnek az általam irányított tisztító telepek.
A Szakmában a membrántechnológia alkalmazásának, valamint az ivóvíz-előállítási, és a szennyvíztisztítási technológia területén forradalmi áttörést jövendölnek. Ma még csak úgy említik, mint a hagyományos víztisztítási eljárások lehetséges alternatívája, az ÉRV ZRt. számára pedig ez már, immár egy évtizede a valóság. A hosszú évek alatt megszerzett szakmai tapasztalat és a gyakorlott, a szakma iránt elhivatott Kollégák nélkül ez nem valósulhatna meg.”

Bűdi Tibor divízióvezető gondolatai a kitüntetés kapcsán:

Szakmai pályafutásom fontosabb mérföldköveinek összegzését megelőzően fontosnak tartom kiemelni a folyamatos elméleti alapozás, a gyakorlati munka adekvát hátterét biztosító tudás megszerzésének fontosságát - melyre jó példa az én életutam is.
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium fizika tagozatán, 1976-ban megszerzett „jó” minősítésű érettségi vizsgámat követően, „kitűnő” minősítéssel végeztem el a 101. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet autószerelő képzését. 1989-ben, a miskolci Nehézipar Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának, Vegyipari Gépészeti Szakán, 1989-ben szereztem meg a „jó” minősítésű diplomámat, okleveles gépészmérnökként. A diplomatervemet - melynek témája a Csúcsvízmű automatizálása, PLC-programozás volt - az egyetem benevezte egy diplomaterv-pályázatra, melyen országos I. helyezést értem el.
A tanulás mellett az alábbi meghatározó időszakok, munkatapasztalatok kiemelését tartom fontosnak. Visszaidézve a múltat, a Borsod Volánnál autószerelőként kezdtem, az első munkahelyemen eltöltött, 1977-1983 közötti időszakban főként Diesel-motor felújításokkal foglalkoztam. Ezt követően kerültem az ÉRV Miskolci Üzemigazgatóságához autószerelői munkakörbe, ahol járművek, építőipari gépek, szivattyúk, vízmérők javítását végeztem.
1984-1989 között nappali tagozaton végeztem az egyetemi tanulmányaimat, de minden nyári szünetben az ÉRV Miskolci Üzemigazgatóságán dolgoztam, autószerelő munkakörben. A diplomám megszerzése után, 1989-től az ÉRV ZRt. kötelékében végzem a mindennapi munkám.
Két évig a Miskolci Üzemigazgatóság műszaki fejlesztőjeként, majd a következő két évben a Csúcsvízmű technológus művezetőjeként tevékenykedtem. 1993 – 2000 között a Miskolci Üzemigazgatóságon dolgoztam műszaki fejlesztői pozícióban, majd ezt követően hét évig a Csúcsvízműben, üzemvezetőként. 2007 – 2009 között termelésvezetői munkakörben láttam el a Kelet-borsodi Ivóvíz-termelési Divízió munkafeladatait, 2009–től pedig a mai napig a Kelet-borsodi Szolgáltatási Divízió vezetője vagyok.
A cégnél töltött, több évtizedes időszakom alatt, a mindennapi teendőim mellett szívesen részt vettem szakmai képzéseken, versenyeken. Így például tagja voltam a 2001-ben megrendezett I. Víziközmű-hálózat Szerelő Versenyen országos első helyezést elért háromtagú ÉRV-csapatnak, de részt vettem a 2002-ben a Miskolcon megrendezett II. Víziközmű-hálózat Szerelő Verseny gyakorlati versenyének megszervezésében is. Meghatározó volt számomra az a tapasztalat is, amelyet óraadó tanárként szereztem a Társaságunk vízmű-gépészeinek OKJ-s vízműkezelő-képzésén.
Az elismerés kapcsán összegzett életutam egy-egy meghatározó mérföldkövének felvillantása mellett köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a kiváló kollégáknak, akiknek a segítő közreműködése ezidáig és ezt követően is példaként szolgálhat valamennyiünk számára.”