A MUNKA ÉS A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGA

Munkabiztonsági napot tartott az elmúlt héten az Északmagyarországi Vízművek (ÉRV) Zrt. A hagyománnyá váló fórum célja kettős: egyfelől az ellenőrzés, másrészt a cég munkavállalóinak képzése, felvilágosítása a munkabiztonság főbb kérdéseiről. A Közélet munkatársa Kovács Zsolt vezérigazgatót kérdezte.

- Egy olyan cégnél, mint az ÉRV, kiemelten fontos a munkabiztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés - nyilatkozta a vezérigazgató. - Úgy vélem, a mai magyar gazdaságban jól látszik, hogy egyre inkább az emberi erőforrás válik termelési tényezővé. Ez még akkor is igaz, ha a dolgozók elsőre úgy érzik, hogy a munkabiztonsági előírások, intézkedések ellenük irányulnak.

- Miről szól a munkabiztonsági nap?

- A mai nap lényegében egy rátekintés a belső munkabiztonsági helyzetünkre, valamint az ezzel kapcsolatos helyzetértékelés. Azt is mondhatnám, hogy egy tükröt tartunk saját magunk, és kollégáink elé azzal a nem titkolt céllal, hogy megtudjuk: melyek azok a pontok, ahol megfelelően teljesítünk, és hol vannak olyanok, ahol javulnunk kell.

- Melyek azok a napi munkahelyzetek, ahol a munkabiztonság a leginkább előtérbe kerül?

- Hogy egy példát mondjak, az ÉRV rengeteg mélyépítési munkát végez, talán elég, ha csak a csőtöréseket említem. Ma Magyarországon ezekhez sok halálos baleset kapcsolódik, vagyis fontos az, hogy egy munkabiztonsági nap keretében ne csak az ellenőrzés kerüljön előtérbe, hanem a munkavállalók egyfajta képzése, szemléletformálása. Mindannyiunk érdeke, hogy a munkavállaló - amely hangsúlyozom cégünk legnagyobb értéke - épségben hazatérjen a családjához, barátaihoz minden munkanap végén.

- Az ÉRV elmúlt évei az állandó fejlesztésekről, beruházásokról szóltak. A legutóbbi projekt egy nem mindennapi technológia üzembe helyezése volt Lázbércen. Melyek a legfrissebb tapasztalatok az ultraszűrő működésével kapcsolatban?

- Majd fél éve, hogy a lázbérci ultraszűrős technológiát üzembe helyeztük. A társaság és a lakosság elvárásai ezzel kacsolatban egyaránt teljesültek, hiszen fogyasztóink köréből is több visszajelzést kaptunk a vízminőség javulásával kapcsolatban. A sikeren felbuzdulva gondoltuk azt, hogy egy hasonló technológiát telepítünk a Szalajka - völgyi vízműbe, ahol a nemzeti parkkal és az erdőgazdasággal szeretnénk benyújtani egy közös pályázatot. Így nem csak a vízmű kapna egy világszínvonalú technológiát, hanem a térség is egyfajta tájrehabilitáción menne keresztül. A projekt hozzávetőleg másfél milliárd forintba kerül majd. Aki gyakran jár a Szalajka - völgyben, az láthatja, hogy a tavak eliszapolódtak, a szennyvízelvezetés nem megoldott, ráadásul az utak minősége is hagy kívánnivalót maga után. Ezért gondoltunk arra, hogy az említett szervezetekkel összefogva egy átfogó, nagy volumenű projektet valósítsunk meg.

- A fejlesztések másik nagy csapásiránya az úgynevezett siroki beruházás, mely információink szerint a végéhez közeledik.

- Így van, szintén befejezés előtt áll a siroki projekt, melynek lényege, hogy egészséges víz jusson el a Mátra e részére. Mivel a beruházás uniós forrásból valósul meg, még az idén el kell jutnia a befejezés fázisába úgy, hogy jövő tavaszra már csak a projektzárás maradjon. A Sirokig megépülő vezeték azért is kiemelt jelentőségű, mert ezáltal lehetővé válik, hogy az észak - hevesi részen erre rácsatlakozva további települések egészséges ivóvízhez jussanak.

- Állami szinten most minden az átszervezésekről, reformokról szól. Nem lehet nem megkérdezni, hogy miként érintheti ez az állami tulajdonban lévő cégeket, jelesül az ÉRV-t?

- Vélhetően eljön majd az állami tulajdonú cégek életében is az a pont, amikor a működésüket újragondolják, ám jelenleg én nem érzem úgy, hogy ez az idő eljött volna. Nekünk most az a legfontosabb feladatunk, hogy tudásunk legjavát nyújtva tegyük a dolgunkat. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és az ÉRV minőségi - díjas vállalkozás lehet még idén. Ami pedig az állami szerepvállalást illeti, meglátásom szerint az állami gondoskodás a vízszolgáltatás területén folyamatosan erősödik, hiszen - ha csak a vízbázisokra gondolunk - ezek valójában stratégiai fontosságú területek.     

2006. október 18.