A JÓ VÍZMINŐSÉG GARANCIÁJA A MEGFELELŐ ELLENŐRZÉS

Az ÉRV ZRt. Központi Laboratóriuma 25 évvel ezelőtt, 1980-ban alakult. Az akkor mindössze 3 helyiségből álló, 6 fős laboratórium mára mintegy 150 m2 területen végzi a vizsgálatokat, kémiai, atomabszorpciós, mikrobiológiai, toxikológiai és biológiai szaklaboratóriumokban. Az épületegyüttes bővítésével párhuzamosan korszerű terepi és nagy teljesítményű laboratóriumi berendezésekkel újul meg a műszerpark.

A megbízható szakmai színvonalat a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiállított Akkreditálási Okirat garantálja, melynek alapja a laboratórium MSZ ISO IEC 17025:2001 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszere.

A Központi Laboratórium elsődleges feladata az ÉRV 22 különböző vízművében tisztított és kiadott ivóvíz – jogszabályokban rögzített - szervetlen és szerves jellemzőkre történő vizsgálata. Ennek érdekében a mintegy 1700 km hosszú ivóvíz-hálózaton, 117 településen és közel 200 fogyasztói ponton végzünk rendszeresen vízmintavételt és ellenőrző vizsgálatokat a fogyasztók biztonságos, jó minőségű ivóvízzel történő ellátása érdekében. Berendezéseink szabad kapacitását Társaságon kívüli igények teljesítésére fordítjuk, ennek megfelelően a laboratórium által feldolgozott, évi közel 11.000 minta 30%-a külső megrendelésre kerül vizsgálatra.

2006 elejétől Kazincbarcikán is Társaságunk szolgáltatja az ivóvizet. Poharainkba részben a Borsodsziráki Vízmű kútjainak, részben a Lázbérci tározó tisztított vize kerül. Az Európai Uniós előírásoknak is megfelelő, jó minőségű ivóvíz biztosítása és ellenőrzése érdekében cégünk az elmúlt 2 évben több százmillió forintot fordított a két vízmű, valamint a Központi Laboratórium fejlesztésére, korszerűsítésére.

A vízminőséget a városban évi legalább 12 alkalommal, 8 fogyasztói ponton ellenőrizzük, emellett rendszeresen vizsgáljuk a vízművek által kiadott ivóvíz, valamint a vízbázis és a vízgyűjtő terület kémiai, biológiai és bakteriológiai minőségét is. A várost ellátó mindkét víztisztító műnek lehatárolt a védőterülete, melyen belül átfogó monitoring hálózatot üzemeltetünk az esetleges szennyeződések megjelenésének figyelése, nyomon követése és időben történő elhárítása, az ivóvízminőség romlásával járó vészhelyzetek kivédése érdekében.

2006 első félévében Kazincbarcika ivóvíz-hálózatán végzett vizsgálatok határérték túllépést nem jeleztek. A szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemző laboratóriumi adatokat, valamint az ellenőrzést végző Központi Laboratórium szolgáltatási tevékenységére vonatkozó információkat Társaságunk honlapján (www.ervrt.hu) bárki megtekintheti.