Hasznosi Szolgáltatási Üzem

Központ: 3065, Pásztó-Hasznos Vízműtelep

Üzemvezető: Szűcs Tibor
Tel: 32/460-444
Mobil: +36-30/249-1568
E-mail: szucs.tibor@ervzrt.hu

Az üzem a szolgáltatás teljes vertikumát biztosítja a fogyasztók részére, mind az ivóvízellátás, mind a szennyvíztisztítás és -elvezetés szempontjából. Az ellátott lakosság száma – a 2016. évi statisztikai adatok alapján – az üzemeltetett 25 településen, közel 35 ezer fő. A felhasználási helyek száma meghaladja a 15000-et.

Az üzem tevékenységi köre:

Vízellátó és szennyvíz-elvezető és –tisztító rendszerek (állami és bérüzem egyaránt), víziközművek rendeltetésszerű üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó üzemirányítási és diszpécseri feladatok elvégzése. Az üzem elvégzi a hálózatok tervszerű karbantartását, a hálózati hibák elhárítását, a közműcsatlakozások létrehozását, illetve a közműegyeztetések végrehajtását. Üzemeltetési területén részt vesz a fogyasztói panaszok kivizsgálásában, illetve a fogyasztók tájékoztatásában.

Ivóvízellátás

Az Üzem a szolgáltatási terület ivóvízellátását elsősorban egy felszíni víztározó (Hasznosi tározó) és több felszín alatti vízbázis (Pásztói kutak, Sziráki kút, Szurdokpüspöki kutak) üzemeltetésével látja el. A tisztítóművekben előállított ivóvíz távvezetékeken, átemelőkön és nyomásfokozókon, térségi és települési medencéken, valamint fogyasztói hálózatokon keresztül jut el a felhasználókig.

A Hasznosi tározó az 1980–as évek közepén létesült Salgótarján déli irányú megtáplálására, valamit a tó és a megyeszékhely közötti települések ellátására. A későbbiekben a Kis-Zagyvavölgy, az Északnyugati Mátra, Közép- és Dél-Nógrád településeinek a vízellátása is erről a vízbázisról épült ki. A Hasznosi tározó egyes települések esetében az elégtelen helyi vízbázisok kiegészítőjeként is jelentős szerepet játszik. A tó a Kövicses patak 5+200 fkm–ben létesült és 2 millió m3 nyersvizet képes tárolni. Legnagyobb mélysége 25 m, a tározó maximális vízfelszíne 24 ha, a hidrogeológiai védterület nagysága 36,4 km2. Kapacitása 10.600 m3/d.

A vízbázis – távvezetéki rendszereken keresztül – összeköttetésben áll más társasági és társaságon kívüli vízbázisokkal.

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

Szennyvízelvezetés és - tisztítás tekintetében az ivóvízzel ellátott településeken zömében is Társaságunk végzi a közműszolgáltatást.  Szolgáltatási üzemünk 7 szennyvíztisztító telepet üzemeltet az alábbi településeken: Pásztó, Tar, Garáb, Kutasó, Héhalom, Buják és Kozárd.

Ellátott települések

Települések

Ivóvízellátás

Szennyvízelvezetés

Tar

+

+

Pásztó

+

+

Mátraszőlős

+

+

Szurdokpüspöki

+

-

Jobbágyi

+

-

Szarvasgede

+

-

Kisbágyon

+

+

Csécse

+

-

Ecseg

+

-

Kozárd

+

+

Buják

+

+

Cserhátszentiván

+

-

Alsótold

+

-

Felsőtold

+

-

Garáb

+

+

Bér

+

-

Szirák

+

+

Egyházasdengeleg

+

+

Palotás

+

+

Héhalom

+

+

Erdőkürt

+

-

Erdőtarcsa

+

-

Kálló

+

-

Bokor

+

-

Kutsó

+

+