Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem

Központ: 3752 Szendrő, Rákóczi út 11.
Telefon: 48/560-601
Fax: 48/560-602

Mb. üzemvezető: Sepregi Gábor
Mobil: +36 70 683 1555
E-mail: Sepregi.Gabor@ervzrt.hu

Az Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem 24 vízműtelepen ivóvíz-termelést, míg ivóvíz-ellátási feladatokat 55 településen végez, ahol közel 35 000 fogyasztó egészséges ivóvíz-ellátását biztosítja. Üzemünk 55 településen, két csapattal végzi a hálózat-karbantartási, hibaelhárítási feladatok ellátását. Az ivóvíz-termelési, ivóvíz-ellátási és hálózat-karbantartási feladatok mellett 14 szennyvíztisztító telep üzemeltetését és 18 település szennyvízhálózatának üzemeltetését végezzük.

IVÓVÍZ ÁGAZAT

Üzemünk az ivóvíz-termelési és -ellátási feladatainak biztosítását a terület nagyságára való tekintettel három körzetre tagolta:

Bódvaszilasi-Ragály körzet

A körzethez tartozó 30 település többsége egyedi vízbázissal rendelkezik. Ettől eltérően az egyik legjelentősebb a Komjátiban található Pasnyag forrás, ahonnan hat település ellátása biztosított. A kitermelt karsztvíz fertőtlenítés után a bódvaszilasi 2x100 m3-es medencébe, a hidvégardói 100 m3víztoronyba, illetve a települési elosztóhálózatokba kerül.

Szalonna és körzete

A Szalonnai körzet 4 település ivóvízellátását biztosítja vízbázisairól, víztermelő telepeiről.

A körzet jelentősebb vízbázisa a Szalonna II/C víztermelő telep, mely a régi mészkőbánya meddőhányója alól fakadó karsztvízforrás foglalására épült ki. A szalonnai forrásfoglalásból 2000 m3/nap vízhozam biztonságosan kitermelhető.

Hegymegi körzet

A Hegymegi körzet 21 település ivóvízellátását biztosítja felerészben egyedi vízbázisról.

  1. év második felétől  Monaj, Selyeb, Abaújszolnok, Lak, Hegymeg, Szakácsi, Irota, településeket ellátó kutak tartalék vízbázisként szerepelnek, mert az imént felsorolt településeket immár Tomorral együtt egy  ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházással a Csúcsvízmű látja el megfelelő minőségű ivóvízzel.
Az Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén található a Rakacai víztározó.

A Rakaca-völgyi Víztározó a B.-A.-Z. megyei Szalonna és Meszes községek közötti völgyben helyezkedik el. A tározó fő feladata a Bódva folyó kisvízi időszakában a vízmennyiség pótlása. A völgyzárógát segítségével a Rakaca patak árvizei felfoghatók, ill. átmenetileg tározhatók, majd a Bódva kisvizes időszakában - előre meghatározott módon és a pillanatnyi igényeknek megfelelő mennyiségben - vízpótlásként lebocsáthatók. A Bódva mellé telepített üzemek zavartalan működésének alapfeltétele, hogy a folyó legalább 1,9 m3/s vizet szállítson állandóan. A Bódva vízhozama a kisvizes időszakban ennél kevesebb, így a gát kezelőszemélyzetének elsődleges feladata, hogy a Bódva mindenkori vízhozamának ismeretében a tározótérből a szükséges vízpótlást biztosítsa. A Rakaca-völgyi Víztározó fő létesítménye a völgyzárógát, melynek szoros tartozéka a vízlebocsátó műtárgy, valamint a vészkiömlő surrantó (oldal-bukó).

SZENNYVÍZ ÁGAZAT

A szennyvíztisztító telepek feladata a beérkező, illetve az összegyűjtött szennyvíz tisztítása és ártalommentes bevezetése a befogadóba.

Cél: a környezetbe történő szennyező anyagok kibocsátásának megelőzése és csökkentése, ennek érdekében a szennyvíztisztító telepeken az elérhető legjobb technológia alkalmazása, illetve a hatékonyság és a tisztítási hatásfok növelése.

A vízterhelő anyagok eltávolítására minden szennyvíztisztító telepen elsődleges [mechanikai], másodlagos [biológiai] és néhány telepen harmadlagos [amely - a szerves anyag biológiai lebontása után - különösen a növényi tápanyagoknak (nitrogén vagy foszfor vagy, mindkettő) az eltávolítására szolgál] szennyvíztisztítást alkalmazunk.

A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat üzemeltetését területünkön két körzetre osztva (Edelény és Szögliget körzet) végezzük. Az edelényi körzethez két település Edelény és Szendrőlád tartozik. A két településen a szennyvíztisztító telepek és a szennyvízhálózatok üzemeltetését végzik a kollégák. A szögligeti körzethez 12 település (Aggtelek, Szin, Bódvaszilas, Tornaszentandrás, Hidvégardó, Tornaszentjakab, Ládbesenyő, Balajt, Lak, Hegymeg és Tomor) szennyvíztisztító telepe tartozik. A szennyvízhálózat üzemeltetését pedig 16 településen (Aggtelek, Jósvafő, Szinpetri, Szin, Szögliget, Perkupa, Bódvaszilas, Tornaszentandrás, Hidvégardó, Tornaszentjakab, Abod, Ládbesenyő, Balajt, Lak, Hegymeg és Tomor) végzik.

ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK - IVÓVÍZ ÁGAZAT

(A vastagon szedett települések az állami tulajdonú víziközmű rendszerek.)

Bódvaszilas-Ragály körzet

Szalonna és körzete

Hegymeg körzet

Aggtelek

Martonyi

Abaújszolnok

Alsószuha

Meszes

Abod

Becskeháza

Szalonna

Andrástanya

Bódvalenke

Szalonna üdülőövezet

Balajt

Bódvarákó

 

Debréte

Bódvaszilas

 

Edelény

Dövény

 

Galvács

Égerszög

 

Hegymeg

Felsőkelecsény

 

Irota

Hidvégardó

 

Ládbesenyő

Imola

 

Lak

Jósvafő

 

Monaj

Komjáti

 

Rakaca

Perkupa

 

Rakacaszend

Ragály

 

Selyeb

Szin

 

Szakácsi

Szinpetri

 

Szendrő

Szögliget

 

Szendrőlád

Szőlősardó

 

Tomor

Szuhafő

 

Viszló

Szuhogy

 

 

Teresztenye

 

 

Tornakápolna

 

 

Tornanádaska

 

 

Tornabarakony

 

 

Tornaszentandrás

 

 

Tornaszentjakab

 

 

Trizs

 

 

Varbóc

 

 

Zádorfalva

 

 

Zubogy

 

 

 

ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK - SZENNYVÍZ ÁGAZAT

Edelény és körzete

Szögliget és körzet

Edelény

Aggtelek

Szendrőlád

Bódvaszilas

 

Hidvégardó

 

Tornaszentandrás

 

Tornaszentjakab

 

Abod

 

Ládbesenyő

 

Lak

 

Hegymeg

 

Tomor

 

Balajt

 

Szögliget

 

Perkupa

 

Jósvafő

 

Szin

 

Szinpetri