Csúcsvízmű Szolgáltatási Üzem

Központ: 3793 Sajóecseg, Petőfi u. 23.

Megbízott üzemvezető: Győrfi Levente
Telefon: 46/507-062
Fax: 46/417-882
Email: Gyorfi.Levente@ervzrt.hu
Postacím: 3701 Kazincbarcika, Pf.: 117

Szolgáltatási Üzemünk Miskolc várostól északra (Sajóecsegi Regionális Vízmű) és keletre eső települések ivóvízellátását (Kelet-borsodi Regionális Vízmű) biztosítja. A kelet-borsodi rendszerhez kapcsolódva üzemeltetjük Szikszó és vonzáskörzetének ivóvíz, valamint szennyvíz rendszerét. Három kiskapacitású, önálló vízművet üzemeltetünk még: Csobád települését, valamint Ináncs és Hernádszentandrás településekét. A szolgáltatási területünkön hat független üzemelő vízbázis, nyolc üzemelő vízműtelep található. A szennyvízszolgáltatás biztosításához tizenhárom szennyvíztisztító telep szolgálja ki fogyasztóinkat.

Jelentősebb vízműveink

A „Csúcsvízmű”, amely Gesztely-Belegrád külterületén helyezkedik el, 1975-től üzemel folyamatosan. Elnevezését eredeti funkciójára utalva kapta: a Miskolc város vízfogyasztásában jelentkező csúcs-vízigényeket volt hivatott kielégíteni. A Csúcsvízmű jelenleg a térségében ellátott települések mellett Miskolc számára is rendelkezésre áll a szükség szerinti, igényelt vízmennyiséggel. Napi kapacitása: 30 000 m3

A Csúcsvízművön belül kapott helyet a 2017 tavaszán átadott „Hell-technológiai vonal”, amely a Hell Energy Kft. felé állít elő, és továbbít technológiai célú vizet. Az újonnan megépült kb. 15 km hosszú D 400 KPE vízvezeték révén jut el a víz a Hell szikszói gyára mellett létesült 2 db 1000 m3-es térszíni medencébe, majd innen a felhasználóhoz. A beruházás összköltsége megközelítőleg 1 Mrd Ft volt, és napi 7200 m3 technológiai vizet tud biztosítani partnerünk részére.

A Bőcs-Sajólád Vízmű 1989-ben épült Miskolc távlati vízigényeinek kielégítésére, de a vízfogyasztási trendek a 90-es évek elejétől emelkedés helyett jelentős csökkenést mutattak. Hosszú ideig üzemen kívül volt, majd a 2010. évi árvíz igazolta szükségességét. A környező települések ellátását két működő kútja révén ma is biztosítja, üzemben tartásával a tágabb térség ivóvízellátása is biztonságosabb. Napi kapacitása: 20 000 m3

A Sajóecsegi Regionális Vízmű a Borsodsziráki Vízműben termelt ivóvizet juttatja el a környező öt településhez. A Sajóecsegi Vízműben ipari vizet is termelünk a Sajóbábonyi Ipari Park részére, melyhez a Bódva folyóból nyerjük a szükséges nyersvizet. Napi kapacitása: 15380 m3

Ellátott települések (területek) felsorolása

A Kelet-borsodi Regionális Vízmű ivóvíz-szolgáltatási területéhez tartozó, települések

Alsóvadász

Alsózsolca iparterület

Arnót    

Aszaló

Belegrád

Berzék

Bőcs

Csobád

Felsőzsolca

Felsőzsolca Ipari Zóna

Gesztely

Girincs

Hernádkak

Hernádnémeti

Hernádszentandrás

Homrogd

Ináncs

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Muhi

Onga

Onga-Ócsanálos

Ongaújfalu

Ónod

Sajóhidvég

Sajólád

Sajólád-Gyömrőpuszta

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szikszó

Újharangod

A Sajóecsegi Regionális Vízmű ivóvíz-szolgáltatási területéhez tartozó települések:

Sajóecseg

Sajóbábony

Boldva

Sajókeresztúr

Szirmabesenyő

A Csúcsvízmű Szolgáltatási Üzem szennyvíz-szolgáltatási területéhez tartozó, települések

Alsóberecki

Alsóvadász

Arnót

Aszaló

Bodroghalom

Boldva

Borsodszirák

Bőcs

Damak

Fancsal

Felsőberecki

Forró

Hangács

Hernádbűd

Hernádszentandrás

Homrogd

Ináncs

Karos

Kéked

Kovácsvágás

Monaj

Nagyrozvágy

Nyomár

Onga-Ócsanálos

Pere

Ricse

Sajóecseg

Sajókeresztúr

Sajópálfala

Sajósenye

Sajóvámos

Szalaszend

Szikszó

Vágáshuta

Zilíz