A szervezet nyilvántartásai

A Társaság alaptevékenységével összefüggésben az alábbi érintett felek személyes és esetenként különleges adatait kezeli:
    - munkavállalók személyes és különleges adatai
    - fogyasztók személyes adatai
    - egyéb természetes személyek adatai

Az adatok nyilvántartása a Társaság integrált informatikai rendszereiben valósul meg. (LIBRA6i, SZINVA COMP)

Az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az egyes adatfeldolgozók, személyes-, különleges-, illetve közérdekű adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos feladatait, felelősségét a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.