Környezetvédelem

Az ÉRV ZRt. - a működési politikájával összhangban - folyamatosan vizsgálja a tevékenységei környezetterhelő hatásait, rendszeresen értékeli, és azokat a lehető legalacsonyabb szennyező mértéken tartja. Társaságunk igyekszik a fajlagos energiafelhasználást optimalizálni. A környezetszennyezés megelőzésére törekszünk. A vonatkozó törvényi, jogszabályi követelmények betartása alapkövetelményt jelent számunkra.

Minden új technológia kiépítése, új munkafolyamat kivitelezése előtt vizsgáljuk a tevékenység környezetre gyakorolt hatását. A technológiák kiválasztása előtt a költséghatékonyságot megelőzve elsődleges szempont a környezet kímélete.

Az ivóvíztisztítás folyamatainak fejlesztésével a legkorszerűbb membrántechnológia és aktívszén szűrők alkalmazásával kitűnő minőségű vizet biztosítunk Fogyasztóinknak, a környezet terhelése nélkül.

Az alaptevékenységünket képező szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük (pályázati úton történő pénzforrás előteremtése által), hogy a kibocsátott tisztított szennyvízben lévő anyagok a befogadók ökoszisztémáját az elérhető legjobb technika alkalmazásával a legkisebb mértékben terheljék.

2013. január 1-ével lépett életbe a 2012. évi CLXXXV. törvény, amely többek között a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében született. A hulladékgazdálkodás területén kiemelt feladatnak tekintjük a törvényben, és a törvénnyel egyidőben megjelent több kapcsolódó végrehajtási rendeletben foglaltak maradéktalan betartását, betartatását.

A 126/2003. (VIII.15.) Kormányrendeletben előírtak szerint elkészítettük az öt évre szóló Hulladékgazdálkodási tervünket, amelyben komoly feladatokat határoztunk meg a szennyvíztelepeink korszerűsítésére és a szennyvíziszapok mennyiségének csökkentésére, illetve elhelyezésére.

Társaságunk menedzsmentje felismerte, hogy a minőség- és környezetközpontú irányítás alkalmazása az ÉRV ZRt. hatékony működésének, fejlődésének az alapját képezi.

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működtetése tulajdonképpen a környezetgazdálkodás beépítését jelenti az általános irányítási rendszerbe. Bevezetése és működtetése lehetőséget biztosít számunkra a környezettel kapcsolatos tevékenységek rendszerszemléletű irányítására.

A keletkezett hulladék mennyiségének csökkenésére, újrahasznosítására, értékesítésére, a szennyvíz mennyiségének csökkenésére, ártalmatlanítására, a kevesebb anyag és energia felhasználásra irányuló intézkedések a környezettudatos működés megvalósulása felé fordulást jelent Társaságunk életében.

Mind gyakorlati tapasztalat, mind szakmai irányelv, hogy a környezeti elemekbe történő kibocsátásokat nem elkülönülten kell szabályozni és ellenőrizni, hanem integrált módon. Ez azért jelentős, mert amíg a kibocsátások szabályozása elkülönül, addig a szennyezés áthelyeződhet egyik környezeti elemből a másikba, viszont az integrált alapú megközelítés a környezet egészének védelmére irányul.

A keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére, újrahasznosítására, értékesítésére, a szennyvíz mennyiségének csökkentésére, ártalmatlanítására, a kevesebb anyag és energia felhasználásra stb. tett intézkedések a környezettudatos működés megvalósulását jelentik az ÉRV ZRt. életében.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) a környezeti hatásokat és jogszabályokat folyamatosan nyomon követi, mely az alábbi előnyöket szolgáltatja:

  • Sok rendszerbeli és működési hibát tár fel, így lehetőség nyílik ezek megoldására, részletes eljárások kidolgozására.
  • A rendszer lehetőséget biztosít a feladatok újrafeldolgozására delegálására.
  • Növekszik a személyes felelősségvállalás a szervezeten belül a feladatok és a felelősségek egyértelmű meghatározása és s munkatársak bevonása miatt, ez pedig a hibák csökkenése irányába hat.
  • Jelentős piaci előnyöket biztosíthat a vállalat számára.
  • Az állandóan ismétlődő külső és belső auditok rendszere hatékony garanciát jelent a szervezet folyamatos fejlődéséhez és az ismétlődő hibák elkerüléséhez.
  • Csökken az anyag- és energiafelhasználás.
  • Csökken a szennyezőanyag-kibocsátás.
  • Csökken a keletkezett hulladék mennyisége.
  • Javul a hulladék-felhasználás.

A környezetközpontú irányítási rendszerhez kapcsolódóan, Lázbérc területén valósult meg többek között a 2010. évi árvíz által okozott környezeti probléma ellensúlyozása érdekében a felszíni víztározó Uppony, Csernely-pataki, valamint Dédestapolcsány, Bán-pataki beömlés torkolati mederszakaszán iszapkotrás.

A következő évtizedek munkáját a fenntarthatóság elvére alapozzuk. Az ÉRV ZRt. összes munkavállalójának a felelőssége, hogy támogassa, alkalmazza a cég környezetvédelmi politikájának, eljárásainak azon részeit, amelyek telephelyeinken belüli és azokon kívüli tevékenységekre is vonatkoznak.