Cégismertető

 

Társaságunk, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉRV. Zrt.) 60 éves szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az Északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A Társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, továbbá tulajdonrésszel rendelkezik valamennyi önkormányzat, ahol a Társaság önkormányzati tulajdonú víziközművet üzemeltet.

Fő tevékenységünk a víztermelés, a szennyvíz összegyűjtése és kezelése. Szolgáltatási feladatainkat állami, illetve önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésével látjuk el, vagyonkezelési szerződés, illetve bérüzemeltetési szerződések alapján.

Működési területünk Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyére terjed ki, az integráció eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik. Összességében több mint 700 000 ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk.

A tulajdonosi elvárásokkal összhangban a legfontosabb stratégiai célunknak az optimális árú, megbízható víziközmű-szolgáltatás biztosítását tartjuk. Céljaink elérése érdekében működési területünk bővítésére, egyben működési költségeink folyamatos racionalizálására törekszünk. A költséghatékonyság javítása érdekében alapfeladatunknak tekintjük a kapacitásaink hatékony kihasználását, valamint a hálózati rekonstrukciók révén a vízveszteség csökkentését. Kiemelten törekszünk továbbá a szolgáltatási színvonal folyamatos javítására.

Az ivóvíz minőségének jogszabályok szerinti biztosítása érdekében technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük. Ennek keretében például a Lázbérci és a Szilvásvárad-Szalajkai Vízművünkben olyan szűrőrendszert építettünk ki, amely a vegyszerfelhasználás csökkentése mellett, az előírtnál is jobb minőségű ivóvizet garantál a felhasználóknak. A szolgáltatott víz minőségének ellenőrzését az előírt szabvány szerint működő, akkreditált laboratóriumainkban végezzük.

Technológiáink fejlesztésével párhuzamosan kiemelten kezeljük vízbázisaink védelmét, hiszen kapacitásaink nagy része nem védett mélységi víz, hanem felszíni, talaj-, illetve karsztvíz, azaz „sérülékeny” vízbázisokból származik.

A biztonságos szolgáltatást, a vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése közötti egyensúly megteremtését a Hasznosi, a Csórréti, a Köszörűvölgyi, a Komravölgyi, a Lázbérci és a Rakacai mesterséges víztározók, valamint a területünkön kialakított 9 regionális vízműrendszer összekapcsolódása teszi lehetővé.

Környezetünk védelme érdekében a vízterhelő anyagok eltávolítására minden szennyvíztisztító telepen korszerű szennyvíztisztítást alkalmazunk. Példaértékű innovációként, pályázati lehetőség kihasználásával megvalósítottuk a térség első szennyvíziszap-komposztálóját Kazincbarcika-Berentén, ahol bevizsgált, a mezőgazdaságban termésnövelő anyagként korlátozás nélkül felhasználható terméket állítunk elő.

Céljaink elérése érdekében nagyon fontos a megfelelő humánerőforrás biztosítása és a munkavállalók elégedettségének növelése. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink szakmai képzésére, fontosnak tartjuk továbbá kollégáink egészségének megőrzését, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak üdültetési lehetőségeinek biztosítására is.

A működés kiválóságának biztosítása, a folyamatok hatékonyságának növelése érdekében modern irányítási módszereket alkalmazunk, és gondoskodunk a működéshez szükséges erőforrások megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról. A folyamatok működését korszerű informatikai rendszerek kiépítésével segítjük, hatékonnyá téve az adatok feldolgozását, továbbítását, tárolását és védelmét. Az integrált rendszerek működtetése, illetve a „kiválóság kultúra” Társaságon belüli elterjesztése garanciát jelent a minőségi víziközmű-szolgáltatás nyújtására, az érdekelt felek elégedettségének növelésére, valamint a hatékony gazdálkodásra.

A kimagasló eredményeinket már számos kitüntetéssel ismerték el, a Cég vezetése többek között átvehette a „Családbarát munkahely”, az „5*-os Recognised for Excellence”, „Az év víziközmű-társasága B.-A.-Z. megyében”, valamint a „Nemzeti Minőségi Díj”elismerést is.

Az eddig elért eredmények és kitüntetések további felelősségteljes szakmai munkára, valamint a környezet- és vízbázisvédelemmel, a csapvízfogyasztás népszerűsítésével, a fenntartható vízfelhasználással kapcsolatos társadalmi szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalásunk kiteljesítésére sarkallják az ÉRV-kollektívát. Az ÉRV Zrt. számára ugyanis nélkülözhetetlen érték a társadalomért érzett felelősség. Önként vállalt küldetésünk nemcsak üzletfilozófiánkban, de minden egyes cselekedetünkben tetten érhető.

Valljuk, hogy úgy válhatunk az Északkelet-magyarországi régió hiteles, meghatározó víziközmű-szolgáltató cégévé, ha a minőségi szakmai tevékenységünk mellett aktívan részt vállalunk olyan kezdeményezésekben, melyek a jelen és a jövő generációinak életminőségén javíthatnak – messzemenőkig tiszteletben tartva az elődeink örökségét.