Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok - alapadatok
Elérhetőségi adatok - ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati vezető neve, elérhetősége
Ügyfélfogadás rendje

Panaszkezelés

- Panaszkezelés, illetékes hatóságok elérhetőségei
- Jogorvoslat - Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek
- Kivonat az ÉRV ZRt. Üzletszabályzatából
- Az ÉRV ZRt. Üzletszabályzata (Hatályos: 2023.12.20.)

Szervezeti struktúra
- a szervezeti egységek feladatai az SZMSZ szerint (SZMSZ-2024-20.)
- szervezeti ábra (SZMSZ-2024-20.)
A Társaság vezetése
- cégvezetők, Felügyelő Bizottság
- közgyűlés
- Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelt költségvetési szervek

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Gazdálkodó szervezetek

Az ÉRV ZRt. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek/
székhely, elérhetőség, tevékenységi kör, képviselő, részesedés mértéke.

Közalapítványok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Lapok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Többségi tulajdonosi joggyakorló (felettes szerv): Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

     Székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2–4.
     E-mail-címe: nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
     Weboldal: www.nemzetivizmu.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

 Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
 Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
 Telefon: + 36 1 459 7777
 Fax-száma: + 36 1 459 7766
 E-mail-címe: mekh@mekh.hu
 Weboldal: www.mekh.hu
 Ügyfélszolgálatának telefonszáma: + 36 1 459 7740
 Zöldszám: + 36 80 205 386
 Fax-száma: + 36 1 459 7739
 E-mail-címe: fogyasztovedelem@mekh.hu

A Társaság törvényességi felügyeletét ellátja továbbá:

Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3.
Weboldal: https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/miskolci-torvenyszek-cegbirosaga

Közgyűlés tagjai, tulajdonosok jegyzéke
Egyéb
A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező
fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő
civil szervezetek elérhetőségei.

Költségvetési szervek

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.