Vizeink minőségének megóvása

A felszíni vizeink romlását sikerült az utóbbi időben csökkenteni, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a kibocsátott szennyező anyagok többségének mennyisége kis mértékben csökkent, az összes oldott anyag mennyisége viszont változatlanul magas.

A szennyvizek kezelés nélküli befogadóba vezetése igen nagy terhelést jelent a környezet számára. A szennyezett vizek összegyűjtésével kezelésével, majd visszabocsátásával az édesvíz készleteink tisztántartásához járulunk hozzá.

A befogadók valamint a környezetvédelem, ezen belül is a vízkészleteink mennyiségének és minőségének megóvása szempontjából lényeges, hogy milyen minőségű vizet vezetünk vissza a környezetbe.

Néhány jó tanács:

  • Csökkentsük a műtrágyák és növényvédőszerek használatát!
  • Környezetkímélő mosó- és mosogatószereket használjunk és sak a feltétlenül szükséges mennyiséget alkalmazzuk!
  • Sűrű zsiradékot, olajat, ételmaradékot valamint erős vegyszereket ne öntsünk a lefolyóba WC-be stb!
  • Takarékoskodjunk a vízzel (fürdés helyett zuhanyozzunk, a mosógépet rakjuk tele ruhával, összegyűjtött esővízzel locsoljunk, ne folyassuk feleslegesen a vizet stb.)!

Fontos célunk vizeink épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az a legjobban közelítsen a használat előtti minőséghez.

Ne felejtsük el, hogy a víz az élet egyik nélkülözhetetlen feltétele, ezért minőségének védelme fontos feladat!

„ A víz volt ősforrása a létnek! Mindent a víz tart fenn, ami csak van!”
(Goethe: Faust II.rész)