Észak-Nógrád Szolgáltatási Divízió

Központ: 3100 Salgótarján, Karancs u. 80.

Divízióvezető: Máté Csaba
Tel: 32/311-519, 30/6550272
Fax: 32/317-176
e-mail: mate.csaba@ervzrt.hu

Az Észak-nógrádi Szolgáltatási Divízió – Bátonyterenye és közvetlen körzetének kivételével – a Kelet–nógrádi térség viziközmű szolgáltatója. A szolgáltatás teljes vertikumát biztosítja a mind ivóvízellátás, mind szennyvíztisztítás és elvezetés szempontjából a fogyasztók felé. Az ellátott lakosság száma – a 2013. évi statisztikai adatok alapján – az üzemeltetett 74 településen, 126.770 fő.

Ivóvízellátás

A szolgáltatási terület ivóvízellátását első sorban két felszíni víztározó (Komravölgyi tározó, Hasznosi tározó) és több felszín alatti vízbázis (Pásztói kutak, Sziráki kút, Szurdokpüspöki kutak, Bokri kút, Mátraszelei kutak, Mátraszelei falusi kút, Mátranováki kutak, Budavölgyi kutak, Magyarbánya forrásfoglalás, István forrásfoglalás, Ceredi kutak, Zabari kutak, Tótújfalusi kút, Szilaspogonyi kút) üzemeltetésével látja el. A tisztítóművekben előállított ivóvíz távvezetékek, átemelők és nyomásfokozók, térségi és települési medencék valamint fogyasztói hálózatokon keresztül jut el a felhasználókig.

Az ivóvízellátás két meghatározó alaplétesítménye a Komravölgyi és a Hasznosi tározó. Mindkét vízbázis létesítésének a legfontosabb indoka a kevés és rossz minőségű felszín alatti vízbázisok száma.

A Komravölgyi tározó az 1970 –es évek közepén létesült, elsősorban Salgótarján és a Dobroda völgyi települések biztonságos vízellátása érdekében. A későbbiekben Szécsény és térsége, valamint a Ménesvölgyi települések is erről a vízbázisról kerültek megtáplálásra. A tó a Komra patak völgyében létesült, de a patak kis vízhozama miatt szükséges volt alternatív betáplálás kiépítése. Így létesült a Ráróspusztán egy, az Ipoly folyóra telepített vízkivételi mű mely egy vezetéken keresztül táplálja a tározót. A tározó a Komra pata 1+094 fkm szelvényében épült meg, mintegy 4 millió m3 nyersvizet képes tárolni, és egész évben biztonsággal ellátni a mihálygergei víztisztító művet. A tó felszíne – telt állapotban – 49 ha, legnagyobb vízmélysége 22 m, a hidrogeológiai védőterület nagysága 5,4 km2. Kapacitása 24.200 m3/d.

A Hasznosi tározó a az 1980 –as évek közepén létesült Salgótarján déli irányú megtáplálására, valamit a tó és a megyeszékhely közötti települések ellátására. A későbbiekben a Kis-Zagyvavölgy, az Északnyugati Mátra, Közép-; és Dél-nógrád településeinek a vízellátása is erről a vízbázisról épült ki. A Hasznosi tározó egyes települések esetében az elégtelen helyi vízbázisok kiegészítőjeként is jelentős szerepet játszik. A tó a Kövicses patak 5+200 fkm –ben létesült és 2 millió m3 nyersvizet képes tárolni. Legnagyobb mélysége 25 m, a tározó maximális vízfelszíne 24 ha, a hidrogeológiai védterület nagysága 36,4 km2. Kapacitása 10.600 m3/d.

A két vízbázis – távvezetéki rendszereken keresztül – összeköttetésben áll egymással és más társasági és társaságon kívüli vízbázisokkal.

Ellátott települések

Ellátott települések

Ivóvízellátás

Szennyvízelvezetés

Salgótarján

+

+

Etes

+

+

Karancsalja

+

+

Karancslapujtő

+

+

Karancskeszi

+

+

Karancsberény

+

+

Egyházasgerge

+

+

Mihálygerge

+

+

Litke

+

+

Ipolytarnóc

+

+

Nógrádszakál

+

+

Ludányhalászi

+

+

Szécsény

+

+

Endrefalva

+

+

Szécsényfelfalu

+

+

Piliny

+

+

Szalmatercs

+

+

Karancsság

+

+

Ságújfalu

+

+

Kishartyán

+

+

Sóshartyán

+

+

Nógrádmegyer

+

+

Magyargéc

+

+

Nagylóc

+

+

Rimóc

+

+

Varsány

+

+

Nógrádsipek

+

+

Hollókő

+

+

Somoskőújfalu

+

+

Cered

+

+

Zabar

+

+

Szilaspogony

+

+

Bárna

+

-

Mátraszele

+

+

Mátranovák

+

+

Mátraterenye

+

+

Kazár

+

+

Nagykeresztúr

+

+

Lucfalva

+

+

Kisbárkány

+

+

Nagybárkány

+

+

Márkháza

+

+

Sámsonháza

+

-

Vizslás

+

+

Rákóczibánya

+

-

Dorogháza

+

-

Mátramindszent

+

-

Szuha

+

-

Nemti

+

-

Tar

+

+

Pásztó

+

+

Mátraszőlős

+

+

Szurdokpüspöki

+

-

Jobbágyi

+

-

Szarvasgede

+

-

Kisbágyon

+

+

Csécse

+

-

Ecseg

+

-

Kozárd

+

+

Buják

+

+

Cserhátszentiván

+

-

Alsótold

+

-

Felsőtold

+

-

Garáb

+

+

Bér

+

-

Szirák

+

+

Egyházasdengeleg

+

+

Palotás

+

+

Héhalom

+

+

Erdőkürt

+

-

Erdőtarcsa

+

-

Kálló

+

-

Bokor

+

-

Kutsó

+

+